RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri


Böyle zor bir dönemde tüm işverenleri 30 Mart’ tan 30 Nisan 2020’ ye kadar olan mesai dışı günlerde nasıl ödeme yapılacağı, ödeme yapmanın gerekip gerekmediği, daha az bir ödemenin yapılıp yapılamayacağı vb. gibi sorular endişelendiriyor. Rusya Federasyonu’ nun yürürlükte bulunan mevzuatının bize hangi seçenekleri sunduğu hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

RF Cumhurbaşkanı’ nın 02.04.2020 tarihli ve 239 sayılı ‘Yeni koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu ile bağlantılı olarak, nüfusun sıhhi ve epidemiyolojik refahını sağlamak için alınan önlemler hakkında’ Kararı’ nın 1. maddesinde sıradakiler belirtilmiştir: 04 Nisan’ dan 30 Nisan 2020’ ye kadar personellere maaşlarının korunması ile mesai dışı günler belirlenmiştir.

Rusya Çalışma Bakanlığı’ nın 26.03.2020 tarihli ve 14-4/10/P-2696 numaralı ‘RF Cumhurbaşkanı’ nın 25.03.2020 tarihli ve 206 sayılı Karar’ ı ile bağlantılı olarak çalışanlara ve işverenlere Önerilerin iletilmesi hakkında’ Mektubu’ nun 3. maddesi gereğince, mesai dışı günler, tatil veya bayram günleri değildirler, bundan dolayı ödeme, yüksek oranda değil, her zamanki tutarda gerçekleştirilmelidir.

Dolayısıyla, işverenler için en güvenli seçenek, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen taleplere uymaktır – personellerin görevlerini yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, maaşlarını tam tutarda ödemektir.

Personellerin uzaktan çalışma rejimine geçirilmesi

Eğer personelin iş fonksiyonu buna izin veriyorsa, uzaktan çalışma rejimine geçirilebilir. Personelin uzaktan çalışması sırasındaki maaş tutarının, ofiste çalıştığı sıradaki maaş tutarı ile aynı olması gerekir. Personelin uzaktan çalıştığı günlerde çalışma saati takip çizelgesinde ‘işe geldi’ olarak belirtilmelidir.

Personeli yalnızca kendi rızası ile uzaktan çalışma rejimine geçirebilirsiniz. Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele etmek için bölgelerde önleyici tedbirlerin alınması, işverenlerin çalışanları tek taraflı emirler ile uzaktan çalışma rejimine geçirmelerine izin vermemektedir.

İşlerinin özellikleri nedeniyle uzaktan çalışamayan personeller için, 30 Nisan’ a kadar olan günler, maaşlarının korunduğu mesai dışı günlerdir.

Ücretsiz izin

Personelin uzaktan çalışma rejiminde geçirilmesinde olduğu gibi, işveren tek taraflı olarak personeli kendi rızası dışında ücretsiz izine gönderemez. Bunu yapabilmek için personelin yazılı dilekçesi gerekir (RF İş Kanunu’ nun 128. maddesi). Personelin ücretsiz izine çıkması için zorlanmasını tavsiye etmiyoruz. Devlet Çalışma Müfettişliği bu durumu yakından takip etmektedir ve eğer karantina sırasında bütün personellerinizin ücretsiz izin dilekçelerini sunduklarını tespit ederlerse, kendi rızaları ile imzaladıklarına inanmayarak şirkete ceza kesebilirler. Dolayısıyla, eğer şirket bir veya birkaç personelini kendi rızaları üzerine ücretsiz izine gönderirse, işbu durum iş kanunlarını ihlal etmeyecektir.

Yıllık ücretli izin

30 Mart - 30 Nisan 2020 arasındaki dönemde, eğer personel izin programına göre yıllık ücretli izin planladıysa, kendisi işbu izni her zamanki gibi kullanabilir. Mesai dışı günler izin günlerine dahil edilmemektedir ve izin işbu günler için uzatılmamaktadır. Personelin dilekçesi ve işveren ile anlaşması üzerine, çalışan, izin programında bulunmasa dahi ücretli izne çıkabilir (RF İş Kodeksi’ nin 122. maddesi).

Gayri faal durum

72.2. maddenin 3. bölümü gereğince, gayri faal - ekonomik, teknolojik, teknik veya örgütsel nitelikten ötürü işin geçici olarak durdurulmasıdır.

Şirkette gayri faal durumunun kabul edilmesi ile ilgili olarak, uzmanların görüşleri farklıdır.

Bazıları RF İş Kodeksi’ nin işverenin hatası olmadan gayri faal süresini belirleme olasılığını sağladığını ve yüksek önlem sırasında da kullanılabileceğini öngördüğünü düşünmektedirler. İşveren ve çalışana bağlı olmayan nedenlerden dolayı belirlenen gayri faal süresi, gayri faal süresiyle orantılı olarak hesaplanan brüt maaşın, tarife oranının en az üçte ikisi oranında ödenmektedir (RF İş Kodeksi’ nin 157. maddesinin 2. bölümü).

Bazıları ise, işbu rejimi belirtilen dönemde uygulamaya koymanın, 30 Mart’ tan 30 Nisan 2020’ ye kadar mesai dışı günlerde çalışanlara tam olarak ödeme yapıldığını doğrudan belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı’ nı doğrudan ihlali edeceği görüşündedir.

Bundan dolayı, şirkette gayri faal durumunun (işverenin hatası olsa bile) belirlenmesi sırasında, işbu eylemin iş hukukunu ihlal ettiği olarak kabul edilme riski vardır.

Ülkemizde hiçbir zaman benzer durumlar gerçekleşmemiştir, bu nedenle ne adli uygulama, ne de bu durumda yardımcı olacak devlet organlarının açıklamaları bulunmamaktadır. Mahkemelerin hangi pozisyonu destekleyeceğini, Devlet Çalışma Müfettişliği işverenlere hangi durumlarda ceza keseceğini, hangi durumlara “göz yumacaklarını” ancak zaman gösterecektir.

İşverenlerin bu zor zamanda ekonomi yapma arzuları anlaşılabilir, zira tüm kısıtlamaların kaldırılmasından sonra çalışmaya devam etmek istiyorlar, insanlara çalışma ve geçinme fırsatı sağlamak istiyorlar. Evet, Cumhurbaşkanı’ nın Kararı nedeniyle çalışamayan şirketler için işbu durum işverenden kaynaklanmayan gayri faal durumuna benzemektedir ve İş Kodeksi’ nin 157. maddesinin 2. bölümü gereğince, maaşların korunmasını değil, brüt maaşın üçte ikisi tutarında ödeme gerçekleştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Fakat, Cumhurbaşkanının geçici olarak özel kurallar getirdiği iki Karar bulunmaktadır ve bu Kararlara herkes uymak zorundadır. Ancak nihai kararı yine de işveren almaktadır ve bu karar doğrultusundaki sorumlulukları kendisi taşımaktadır.

15.04.2020 

Arşiv Haberler


Beyannamelerin sunulması sırasındaki reddedilme durumları Elektronik imza ile ilgili değişiklikler Moskova’ da ‘dijital izin’ sistemi iptal ediliyor Şirketler için vergi ödemesinden erteleme (taksit) hakkında Koronavirüs nedeniyle raporlama sunma ve vergi ödeme süreleri Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla bağlantılı olarak kötüleşen durumdan en çok etkilenen faaliyet alanlarının güncellenmiş listesi Sigorta ödeneklerinin hesaplanması hakkında Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Kriz sırasında kira ödemeleri hakkındaki ek bilgiler Vergi ve sigorta ödemelerinin ertelenmesi (taksiti) için ek nedenler Maaşlardan kişisel gelir vergisinin ödenme süresi Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aynı zamanda bireysel girişimciler için kredi tatili Koronavirüs salgını sırasında hangi kuruluşların faaliyetlerini durdurmama hakkı bulunmaktadır ve bunun için ne yapılması gerekmektedir? Kriz sırasında kira ödemelerinin durumu Rusya’ da yabancı sermayeli küçük ve orta ölçekli işletmeler Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasından dolayı, iş ve tüketici aktivitesindeki düşüş nedeniyle işletmeler için alınan destek önlemleri Rusya Federasyonu' na giriş 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sınırlandırılacaktır RTİB’ in düzenlemiş olduğu “Türk ve Rus vergi kanunlarındaki önemli 2020 değişiklikleri” toplantısına konuk olan Cem Tezelman’ ın Türk ve Rus kanunlarındaki değişiklikler ile ilgili yorumları Serbest meslek statüsünde olanlar ofis kiralama işlemlerini bu statüde yapamazlar Maliye Bakanlığı, götürü usulde vergileme sistemini 1 Mart 2020 tarihine kadar uzatmıştır Rus vatandaşlarına ait şahsi bilgelerin yurt dışında saklanması tehlikelidir Kontrol edilen ticari işlem hakkındaki bildirinin yeni formda sunulması gerekiyor Ticari işlemin fesh edilmesi, KDV’ den muaf tutulma hakkının geri alınacağı anlamına gelmemektedir Eğer defolu mal yabancı tedarikçiye iade edilir ise, KDV’ nin yeniden hesaplanması gerekir Federal Vergi Servisi, şirketin büyük vergi mükellefi olarak kabul edilme kriterini kesinleştirmiştir Federal Vergi Servisi, taşıt ve arsa vergilerinden beyannameleri kaldırmıştır İç işleri Bakanlığı yabancıların kayıt kurallarını değiştirmiştir Vergiciler, bireysel girişimcilerin devlet sicil listesinden (YGRİP) çıkarılması için hazırlığa başladılar Vergiciler, vergi dairesinde gerçekleştirilen denetim sırasında bile soruşturmayla ilgili yetkili şirket çalışanlarını sorguya çağırabilirler Eğer banka vergi ödemesini geri iade etmiş ise, gecikme cezasının ödenmesi gerekmektedir 2020 yılı için yabancı çalışanların sayısını gözden geçirin Federal Vergi Servisi, şahısların banka hesaplarını kontrol etmeyi yasaklamıştır Eğer borç temlik yolu ile elde edilmiş ise, tahsili mümkün olmayan borç olarak dikkate alınamaz Vergicilerin, cari avans ödemelerini fazladan ödeme olarak kabul etme hakları bulunmaktadır Baş muhasebecinin sçyot-faturada hem kendi adına hem de müdürün adına imza atma hakkı bulunmaktadır Vergi ödemelerinin taksitleştirilmesi daha kolay olacaktır Çalışanın işe gelmemesinden dolayı işten çıkarma kararının alınmasından önce, çalışandan açıklama istenmelidir Vergi dairesi, şirketin bütün özerk departmanları hakkında bilgilendirilmelidir Kiralanan gayrimenkule gerçekleştirilen kapital yatırım için beyanname ne şekilde sunulmalıdır? Federal Vergi Servisi, mülkiyetin taşınmaz olup olmadığını nasıl belirlemektedir Amortisman ile ilgili belgelerin saklanma süresi Maliye Bakanlığı, sabit kıymetlerin amortisman düzenini açıklamıştır Maliye Bakanlığı, ikinci el aktiflerin amortismanı hakkında açıklamalarda bulunmuştur Acentelik komisyonu, basit usule tabi vergilendirme sisteminin kullanılması sırasında gelir tutarını azaltmamaktadır Gerçek kişiler ile gerçekleştirilen bütün alışverişlerde kasa gereklidir Cari yıla ait raporlama dönemlerinden şirketin ofisinde denetim gerçekleştirilmesi hakkında İhlallerin tespit edilmesinden sonra düzeltme vergi beyannamesinin sunulması, vergi sorumluluklarından muaf tutulmak için bir dayanak değildir Kira süresi bittikten sonra ev sahibine devredilen sökülemeyen özel maliyet – KDV’ye tabi olan ayrı bir objedir Haksız vergi çıkarı ve şirketin bölünmesi Mülkiyetin iadesi esnasında alıcı tarafından kesilen sçyot-faturanın bulunmaması durumunda KDV indirimi KDV – vergi mükellefinin ekonomik faaliyetlerindeki organizasyonel hatalar Kurumlar vergisi hesaplamalarında, ticari veya ekonomik faaliyetler dışında verilen borçlar giderlerin içerisinde hesaplanamaz 26 Temmuz’ dan itibaren tax free sistemi ile çalışılabilecek daha fazla yer olacaktır Yabancı vatandaşın (personelin) işten çıkışı ne şekilde bildirilmelidir? Yabancı şirket tarafından mülkün (gayrimenkulün) kiraya verilmesi sırasında KDV’ yi kim ödemektedir? Vergiciler, vergi mükellefinin belgelerini, vergi mükellefinin ilişkili olduğu şirketten alabilir İthal ürünlere ait yasak uzatıldı İşadamlarını gerçek kişilerden ayıran kriterler Döviz kurunun belirtildiği tabloların bina cephelerine asılmasına yasak getirildi Şirket gerçek kişiden ev almışsa, kişisel gelir vergisini kesmesine gerek yok Eğer gerçek kişi için vergi ödemişseniz, kişisel gelir vergisini kesmelisiniz Etiket kodlarının maliyeti belirlenmiştir Baş muhasebecilere daha az ceza uygulanacaktır İşverenin, yabancı personel adına patent ödemesine izin verilmiştir Alıcının avansa ek olarak ödediği KDV indirime alınabilir Raporlamanın zamanında sunulmaması durumunda ödenen cezaların arttırılması planlanmaktadır Yakıt giderleri nasıl gerekçelendirilir? Teknik açıdan zor olan malların listesi genişletilmiştir Basitleştirilmiş vergi sisteminin kullanılması durumunda, kredi faizlerinin her zaman gider yazılması mümkün değildir Emlak kiralama işi yapanlar, kiralayan (mülk sahibi) için kişisel gelir vergisi ödemek zorunda değildir Yabancıların emigrasyon kayıtlarına alınma kuralları değişmiştir Muhasebe şirketleri için yeni sorumluluklar Göçmen yasaları ihlallerine karşı kendinizi kontrol edin Emlak komisyoncusu – ajan kiralayanın gelirinden kişisel gelir vergisi ödememektedir Satıcının iade ettiği paralar, kişisel gelir vergisine tabi değildir Departmanların gerçekleştirdiği hatalardan ana ofis sorumlu tutulacaktır Tüzel kişilerin, devlet sicil listesinde belirtilen adreste olmaları gerekir Maaş ödeme belgelerinde yeni bilgiler yer alacak 14 yaşındaki gençler de serbest meslekle ilgilenebilirler Eğer alıcı hediye kartını kullanmamış ise, işbu hediye kartının maliyetini gelirlerin içerisinde hesaplayın Ulaşım belgesinin (putevoy list) yeni doldurulma düzeni İşinizde kullandığınız gayrimenkulü satarken kişisel gelir vergisini ödeyin Lüks otomobillerde her zaman yüksek tutarlı vergiler ödemeye gerek yoktur Basitleştirilmiş vergi sistemini mukim olmayanlar da kullanabilirler Uçak biniş kartlarının print edilmesine gerek kalmayacaktır Yabancı vatandaşların çalışma izinlerinin orjinal olduğunu kontrol etmekte fayda var İT-şirketleri her zaman sigorta ödeneklerinden istisna kullanamamaktadırlar Vatandaşların yurtdışındaki banka hesapları takip edilebilecektir %10 KDV oranına tabi malların listesi genişletildi Yurtdışından yolcu beraberinde Rusya’ ya mal getirilmesi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, taşınabilir varlıkların vergiye tabi tutulmasına gerek yoktur (aktif vergisi) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, kardeş şirkete gerçekleştirilen yatırım tutarının iadesi (net aktiflerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan yatırım veya yardım) vergilendirilmeye tabi değildir 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren, daha az ticari işlem kontrol edilen işlem olarak kabul edilecektir Karşılıksız devirlerde KDV uygulaması 2019 yılından itibaren, birçok popüler mal için zorunlu etiketleme (çip) uygulanacaktır 2019 yılında yabancılar için kotalar belirlenmiştir Yabancıların fiktif (gerçek olmayan) registresi, hapis cezasına neden olabilir Kişisel kullanım için mal getirme düzeni değişmiştir KDV artışını net kardan tazmin etmek gerekecektir KDV’ den kaçınma amacıyla malı (sevkiyatı) parçalara bölmek anlamsızdır Federal Vergi Servisi, yabancı ortaklardan gelen belgelerin noter tasdikli olmalarını talep etmektedir Federal Vergi Servisi, yüzde 20 değerindeki KDV oranının ne şekilde uygulanması gerektiğini açıklamıştır Şüpheli alacak rezervinin sadece vergi döneminin başında hazırlanması gerekmektedir Yılda 10 milyar ruble değerindeki gelir, şirketlerin büyük vergi mükellefleri olarak kabul edilmelerini sağlayacaktır Emeklilik yaşı arttırıldı Patent ile çalışan yabancı vatandaş, kişisel gelir vergisini sadece bir kere azaltmaktadır KDV indirimi için gerekli olan belgelerin listesi belirlenmiştir Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi Yabancılar için reklam, katma değer vergisine tabi değildir Minimum maaş 11 280 ruble değerinde olacaktır Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Şirket, işten çıkan personeller için prim ödemeyebilir Vergi müfettişleri depozito hesabından para çekemeyeceklerdir Federal Vergi Servisi, müfettişlerin sadece denetim çerçevesince şirketi basitleştirilmiş vergi sisteminden genel sisteme geçirme haklarının olduğunu açıklamışlardır Bilgilendirme zorunluluğu - muhasebe ve hukuk hizmeti veren şirketler 2019 yılında KDV oranı %20' ye kadar arttırılacak Basitleştirilmiş vergi sistemini kullananlar, alınan avansları iade ettiklerinde bu işlemi cari dönemde yansıtabilirler Vergi Denetmenleri, denetim şirketinden bilgi talep edebilecek Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır Yeni yabancı işçi çalıştırma kurallarına dikkat Personelin kira ödemesinin tazmininden kişisel gelir vergisinin kesilmesi ve diğer ödeneklerin hesaplanması gerekmektedir Fazladan gerçekleştirilen vergi ödemesi ile, döviz mevzuatının ihlaline dair ceza kapatılamaz Eğer kreditör (mal ve/veya hizmet satıcısı) tasfiye edilmiş ise, borçlu şirket, gelirlerinin içerisine bu borçları dahil edebilir Sabit kıymetlerin ve maddi olmayan aktiflerin satın alınması sırasında tek bir sçyot-fakturadan parça parça KDV indirimi talep edilemez Fazladan tahsil edilmiş olan vergiler, müfettişlikten üç yıl içerisinde geri alınabilir 1 Ocak’ tan itibaren yurtdışında çalışan Rus vatandaşlarına döviz cinsinden maaş ödenebilir 2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler