RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aynı zamanda bireysel girişimciler için kredi tatili


3 Nisan 2020 tarihinde 03.04.2020 tarihli ve 106-FZ sayılı ‘Rusya Federasyonu Merkez Bankası (Rusya Bankası) hakkında Federal Kanunda ve kredi sözleşmesi, borç sözleşmesi şartlarının değişme özellikleri kısmında ayrı Rusya Federasyonu yasal tutanaklarında gerçekleştirilen değişiklikler hakkında’ Federal Kanun (ileride - 106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun) yürürlüğe girmiştir veya basit bir ifadeyle, bazı küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kendileriyle imzalanmış olan kredi sözleşmelerinden istisnalı dönem hakkı kazanılacak olan, kredi tatili ile ilgili kanun yürürlüğe girmiştir.    

1. Hangi kreditörler kredi tatillerini sunmaktadır?

Kanun gereğince, işbu kreditörler: Kredi (borç) sunma faaliyetlerini gerçekleştiren kredi kuruluşları ve banka dışı finansal kuruluşlardır (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 1. bölümü).   

2. Hangi küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi tatili hakkı bulunmaktadır?

Hükümetin 434 sayılı ve 03.04.2020 tarihli ‘Yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılması sonucunda, kötüleşen durumdan en çok etkilenen Rus ekonomisi sektörlerine ait listenin onaylanması hakkında’ Kararı gereğince, kredi tatili hakkına sahip olan sektörler, küçük ve orta ölçekli işletmeler belirlenmiştir. Bu tür sektörler: hava taşımacılığı, havaalanı faaliyetleri, karayolu taşımacılığı; kültür, dinlenme ve eğlence organizasyonu; fitness aktiviteleri ve spor; seyahat acentelerinin ve turizm hizmeti veren diğer kuruluşların faaliyetleri; otel işletmesi; yemek servisi; ek eğitim, devlet dışı eğitim kuruluşlarının faaliyetleri; konferans ve sergi organizasyonu faaliyetleri; halk için kişisel hizmetlerin sağlanması ile ilgili faaliyetler (tamirat, yıkama, kuru temizleme, kuaförlük ve güzellik salonu hizmetleri).

3. Kredi tatili için hangi şartlar aranmaktadır?

İstisnalı dönemin sunulması için, Hükümet tarafından, yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılması nedeniyle, kötüleşen durumdan en çok etkilenen sektörlerin listesinde yer alan belirli küçük ve orta ölçekli işletmenin ait olduğu sektörün belirtilmesi yeterlidir.

Borç alanın gelirlerinde bir azalma olduğunu kanıtlamasına gerek yoktur, kanunun geçerli olduğu limit kredi tutarı bulunmamaktadır, eğer borç alan daha önce borcunu yeniden yapılandırmış veya kreditörden herhangi istisnalar elde etmiş ise, istisna döneminin alınmasına dair yasak bulunmamaktadır. Bireysel girişimciler için işbu hüküm geçerli değildir (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanunun 7. maddesinin 2. bölümü).

4. Kredi tatilinin süresi

İstisnalı dönem altı aya kadar belirlenmektedir. Borç alana sürenin başlangıç tarihini belirleme hakkı verilmektedir, ancak işbu tarih, talebin gönderilmesinden önceki bir tarih olamaz. Eğer borç alan, istisnalı dönemin başlangıç tarihini ve süresini belirlememiş ise, otomatik olarak altı ay için sunulmaktadır, istisnalı dönemin başlangıç tarihi ise, borç alanın ilgili talebi kreditöre gönderdiği tarih olarak kabul edilmektedir (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 4. bölümü).

5. Kredi tatilinin sunulmasına dair talepte nelerin belirtilmesi gerekmektedir?

Borç alan talebinde,  kredi sözleşmesi (borç sözleşmesi) kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin durdurulduğunu veya istisnalı dönem içerisinde ödemelerin büyüklüğünün azaltılacağını belirtmek zorundadır. Borç alan işbu talebinde, istisnalı dönemin 106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun doğrultusunda sunulduğunu belirtmelidir (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 3. bölümü).

6. Borç alan kredi tatilini nasıl elde edebilir?

Kredi tatilinin alınması için borç alanın kreditöre talep sunması gerekmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere istisnalı dönemin sunulmasına ait talebin teslimatı, sözleşme doğrultusundaki yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Rusya Postanesi ile yetkili banka şubesine gönderilmesi, borç alanın şahsen banka şubesine başvurması, yetkili çalışanın e-mailine mektup gönderilmesi. Bireysel girişimci için kanunca, kreditör tarafından bilinen bir abone numarasından cep telefonuyla talepte bulunma imkanı sağlanmıştır (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 5. bölümü). Kreditör, talebin alınmasından itibaren 5 gün içerisinde işbu talebi gözden geçirmek ve istisnalı dönemin sunulmasına dair bildiriyi göndermek zorundadır. Eğer kreditörün işbu talebi teslim almasından itibaren 10 gün içerisinde borç alan kredi tatilinin sunulmuş olduğu ile ilgili bildiriyi almaz ise, istisnalı dönemin başlangıç tarihi, eğer borç alanın talebinde farklı bir tarih belirtilmemiş ise, borç alanın kreditör için talep gönderdiği tarih olarak kabul edilir (7. madde 7. bölüm).

7. İstisnalı dönemin avantajları nelerdir?

İstisnalı dönem boyunca sıradakiler gerçekleştirilmemektedir (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 9. bölümü): cayma tazminatının (gecikme cezalarının, diğer cezaların) hesaplanması; kredi sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin önceden yerine getirilme talebinin sunulması; ilgili kredi sözleşmesi doğrultusunda güvence bedelinden veya ipotekten tahsilat talebi; kefile talep bildirilerinin sunulması. İstisnalı dönemin belirlenmesinden sonra, kreditörün sözleşme doğrultusunda açılmış olan kredi hattı çerçevesindeki parasal varlık sunma yükümlülüklerinin durdurulduğuna dikkat etmek gerekmektedir (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 10. bölümü). Eğer kredi tatili başvurusu sırasında, kredi sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin vadesi geçmiş ise ve kreditör faiz, cayma tazminatı (para cezası, gecikme cezası) tahakkuk etmiş ise, işbu tutarlar istisnalı dönemin belirlendiği gün sabitlenir ve istisnalı dönemden sonra geri ödenir (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 9. bölümü). Kredi tatili sırasında, borç alanın herhangi bir zamanda sıradakilere hakkı vardır: kreditöre bildiri göndererek, istisnalı dönemi sona erdirebilir. İstisnalı dönemin süresinin, kreditör tarafından borç alanın bildirisinin alındığı günden itibaren sona erdirildiği kabul edilir. Kreditör, borç alanın bildirisini aldığı günden sonra en geç 5 gün içerisinde, borç alana kredi sözleşmesi (borç sözleşmesi) doğrultusundaki kesinleştirilmiş ödeme planını göndermek zorundadır (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 11. bölümü); işbu ödeme tutarlarının, eğer borç alana istisnalı dönem belirlenmemiş olsaydı, borç alanın istisnalı dönem sırasında ödemesi gerektiği ana borç tutarlarına ve faizlerine ulaşıncaya kadar, istisnalı dönemi sona erdirmeden kredi tutarını (tutarın bir kısmını) önceden ödemek zorundadır. Belirtilen ödeme tutarına ulaşıldığı halde, istisnalı dönem sona ermektedir ve kreditör, istisnalı dönemin sona ermesinden itibaren en geç 5 gün içinde borç alana kredi sözleşmesi (borç sözleşmesi) kapsamında kesinleştirilmiş bir ödeme planı göndermek zorundadır (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 12. bölümü).  

8. İstisnalı dönem süresinin sona ermesinin sonuçları nelerdir?

İstisnalı dönemin sona ermesinden (sonlandırılmasından) sonra, borç alanın ana borç doğrultusundaki yükümlülük tutarının içerisine, borç alan tarafından istisnalı dönem içerisinde, istisnalı dönemin sunulmasından önceki kredi sözleşmesi şartları doğrultusunda ödenmesi gereken, ancak kendisine istisnalı dönem hakkı tanınmasından dolayı ödenmemiş olan faizler doğrultusundaki yükümlülük tutarı dahil edilmektedir. Eğer borç alan istisnalı dönem sırasında yükümlülüklerinin durdurulmasını değil, ödeme tutarının azaltılmasını talep etmiş ise, bu durumda, borç alanın ana borç doğrultusundaki yükümlülüklerinin içerisine dahil edilen faizler doğrultusundaki yükümlülük tutarı, borç alan tarafından istisnalı dönem boyunca gerçekleştirdiği ödemelerden gerçekleştirilen faizler doğrultusundaki yükümlülük tutarı değerinde azaltılmaktadır.  İstisnalı dönemin sona ermesinden (sonlandırılmasından) sonra, kredi sözleşmesi doğrultusundaki ödemeler, borç alan tarafından istisnalı dönemin verilmesinden önce yürürlükte olan kredi sözleşmesinin şartlarına uygun olarak belirlenen miktar ve sıklıkta (zaman içinde) ödenmektedir. Bununla birlikte, kredinin geri ödeme süresi, borç alanın kredi (borç) yükümlülüklerini geri ödemesi için gereken süre boyunca uzatılmaktadır (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 7. maddesinin 13. bölümü).

Bireysel girişimcinin kredi tatili hakkını vatandaş veya küçük ve orta ölçekli işletme olarak kullanabileceğini belirtmekte fayda vardır. Bireysel girişimcinin kredi tatili için küçük ve orta ölçekli işletme olarak başvurması daha doğrudur, zira bu durumda vatandaşlar için öngörülen sıradaki zorunlu şartlar kendisi için geçerli olmayacaktır:

- kredi miktarı, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen maksimum kredi miktarını aşmamalı (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 6. maddesinin 13. bölümü). Hükümetin 435 sayılı ve 03.04.2020 tarihli Kararı uyarınca, borç alanların bireysel girişimci oldukları tüketici kredileri için maksimum kredi tutarı 300 bin rubledir;

- başvuru ayından bir önceki ay için, borç alanın gelirinde 2019 yılı için ortalama aylık gelire kıyasla% 30’ dan fazla bir azalma olmuş ise (106-FZ sayılı ve 03.04.2020 tarihli Federal Kanun’ un 6. maddesinin 1. bölümü). Bunula birlikte, vatandaşın gelirinde bir azalma olduğunu belgeler ile kanıtlaması gerekmektedir.

10.04.2020

Arşiv Haberler


Şirketin menkul olarak kabul ettiği mülkiyet, vergiciler tarafından gayrimenkul olarak sayılıp, vergiye tabi tutulabilir (Aktif vergisi) Otomatik basitleştirilmiş vergilendirme sisteminde gelirler ve giderler kasa ve banka verileri doğrultusunda hesaplanacaktır Rusya Merkez Bankası, gerçek kişiler için yurtdışına 50 bin dolara kadar para göndermelerine izin vermiştir Özerk departmanlar yeni kurallarla registre edilecektir Hükümet komisyonu, kimlerin döviz kazancını satmayacağını açıklamıştır Vergiciler, serbest meslek sahipleri ile çalışan işletmeleri daha dikkatli bir şekilde kontrol edecekler RF Merkez Bankası, kambiyo denetimini gevşetmiştir Paralel ithalat yoluyla getirilebilecek mallar belli oldu Yabancı firmalar, Rus bankalarında hesap açarken, Federal Vergi Servisi kayıtlarına alınacaklardır İşletmelerin Rus yaptırımlarına tabi yabancı firmalarla işlem ve hesaplaşma gerçekleştirmeleri yasaklandı İhracatçıların yabancı sözleşme taraflarından nakit olarak ödeme kabul etmelerine izin verilecek Sigorta ödeneklerinin (maaş üzerindeki) ödenme süresi 1 yıllığına uzatıldı. İlgili Kararname kabul edilmiştir Anahtar oran %14’ e kadar indirilmiştir IT’ cilerin kişisel gelir vergisini ödemeleri gerekmektedir. İşbu vergiden muafiyet bulunmamaktadır 29 Nisan’ a kadar işletmelerin yurt dışındaki banka hesapları hakkında rapor vermeleri gerekmektedir Sigorta ödenekleri yarı yarıya azaltılacaktır Yaklaşık olarak 200 yabancı marka paralel ithalat yoluyla Rusya’ ya geri dönecek Yabancı konsernlere aktiflerini devretmeleri önerilecektir 2022 yılından itibaren, toplu tüketim yerleri KDV ödemeyecektir Sigorta ödeneklerinin ödenme süresi 1 yıl uzatılacaktır Basitleştirilmiş vergi sistemi için gelir limitleri arttırılacaktır İhracatçılara döviz kazancının %80’ ini satmaları için verilen süre arttırıldı Bazı şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır Rus bankaları, 18 Nisan’ dan itibaren vatandaşlara nakit döviz satabilecekler Rusya Merkez Bankası, dış ticaretten kambiyo kontrolünün gevşetildiği sektörlerin listesini genişletmiştir Kontrol edilen işlemlerin kriterleri düzeltilmiştir İnşaat izinleri bir yıllığına uzatılacaktır Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Bakanlar Kurulu’ na küçük ve orta ölçekli işletmeler için toplam Emeklilik fonları ödentisini %15’ e kadar düşürme talimatını vermiştir. Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Bakanlar Kurulu’ na küçük ve orta ölçekli işletmeler için toplam Emeklilik fonları ödentisini %15’ e kadar düşürme talimatını vermiştir. 2022 yılından itibaren, leasinge konu olan sabit kıymetler, basitleştirilmiş vergi sisteminden limit için leasing alanda hesaba alınmamaktadır Şirketlerin ve bireysel girişimcilerin registre edilme süresi kısaltılmıştır Maliye Bakanlığı karşılıksız (bedelsiz) hizmetlerin nasıl hesaba alınacağını açıkladı Şirketin yabancı elektronik hizmetlerden KDV’ yi kendisinin ödemesi gerekecektir Yetkililer bir işlemden daha KDV’ yi iptal etti 27 Mart 2022 tarihinden itibaren, mukimler tarafından mukim olmayanlar için gerçekleştirilen ön ödeme tutarına sınırlama getirilmiştir ABD ve Büyük Britanya’ dan yeni yaptırımlar Avrupa Birliği, Rusya’ ya karşı beşinci yaptırım paketini hazırladı Rusya Merkez Bankası’ ndan yeni açıklama: Para birimi ne olursa olsun, dış ekonomik faaliyetten elde edilen kazancın %80’ inin satılması gerekmektedir Taşımacılık alanında ve küçük ölçekli işletmeler için kambiyo denetimi kuralları gevşetildi Dostane olmayan ülke vatandaşlarının Rus gayrimenkulleriyle işlem gerçekleştirmelerine izin verildi Rusya Merkez Bankası, gerçek kişilere ayda 10 bin dolara kadar para aktarmaya izin verdi (Mart’ ın başında bu tutar 5 bin dolardı) Rusya, ‘dostane olmayan ülkeler’ için basitleştirilmiş vize prosedürünü sınırladı 120 milyon ruble’yi aşan işlemler kontrol edilen işlem olarak değerlendirilecektir Kurumlar vergisindeki değişiklikler: Ödenmemiş döviz taleplerinin (yükümlülüklerinin) yeniden değerlendirilmesi, geçici olarak gelirlerin (giderlerin) içerisinde hesaplanmamaktadır Türk firmalarının dikkatine; Bütçeden KDV nakit alınması prosedürü hızlandırıldı ve kolaylaştırıldı Yetkililer, anonim şirketlerin tüzük şartlarını basitleştirdi Şirketlerin 2022 yılının 1. çeyreğine ait olan kurumlar vergisinden avans ödeme süresi uzatıldı Rusya Merkez Bankası’ nın izni olmadan yabancı firmaların sermaye katkı payı ödemeleri mümkün olmayacaktır Sberbank’ ta ABD doları hariç, Euro, Yen, İsviçre frangı dövizlerinin transferi mümkündür Gayrimenkul ile işlem gerçekleştirebilmek için artık ‘dostane olmayan bir ülkede’ yaşamadığınızı kanıtlamanız gerekiyor Rusların yabancı bankalardaki hesapları arasında para transferi yapmasına izin verildi, ancak yalnızca vergi makamlarının ilgili bilgilere sahip olması durumunda Bankalar, 9 Eylül’ e kadar vatandaşlardan nakit dolar çekimi için komisyon almayacak. Daha önce alınan komisyon iade edilecek PayPal, Rusya’ daki hizmetlerini durduruyor ve 18 Mart’ a kadar bakiyelerin çekilmesini öneriyor Yabancılar için göçmen kayıtlarına alınma süresi 7 günden 30 güne uzatılacak ABD, Rusya’ ya nakit dolar getirilmesini yasakladı Yaptırımların geldiği nokta açısından değerlendirilmesi gereken bir mahkeme Kararı Rusya Merkez Bankası, 10 Mart’ tan 10 Eylül’ e kadar tüzel kişiler ve bireysel girişimciler için nakit döviz işlemleri ile ilgili geçici düzenlemeler getirmektedir Rusya’dan teçhizat ve donanım ihracatı yasaklandı, toplamda 200 den fazla adlandırma bulunmaktadır Banka kasasından 10 000 dolardan fazla para çekilebilir Farklı bankalarda birden fazla döviz mevduatınız varsa, her birinden 10 000 dolar çekebilirsiniz Rusya Merkez Bankası, 9 Mart’ tan 9 Eylül’ e kadar 10 000 doların üzerindeki döviz alımına sınırlama getirdi Vergi ödemelerinin olası uzatılma süresi hakkındaki kanun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır Mastercard ve VISA, Rusya’ daki faaliyetlerini durduruyor Yeni açılan döviz mevduatlarından 9 Eylül’ e kadar sadece ruble çekilebilecek Mukimlerin yurt dışına ayda 5000 dolardan fazla transfer etmelerine yasak getirildi Hükümet, Rusya ile ‘dostane olmayan’ ülke ve bölgelerden yabancı şirketlerle yapılan işlemlere ilişkin kuralları onaylamıştır İT şirketleri, üç yıl boyunca kurumlar vergisinden muaf tutulacak Halka açık yemek hizmeti sunanlar, basitleştirilmiş vergi sisteminden genel vergi sistemine geçerken KDV ödememektedirler 9 Mart’ tan itibaren borçluların iflasına ilişkin davaların açılması askıya alındı Rosselhoznadzor, dokuz ülkeden sebze ithalatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı Apple' dan Suzuki' ye kadar birçok şirket Rusya’ daki çalışmalarını durdurdu Dış ticaret kontratları ile ilgili açıklama VTB, Bank ‘Rossiya’, ‘Otkrıtiye’, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank ve VEB.RF bankalarının SWIFT ile bağlantısı kesilecek AB, euro banknotlarının Rusya’ ya transferini yasakladı Maliye Bakanlığı, avanstan ödenen KDV’ nin ne zaman yeniden hesaplanması gerektiğini açıklamıştır Yabancı şirketlerin gerçek lehdarları hakkındaki bilgilerin açıklanması İngiltere, Rusya Merkez Bankası’ na karşı yaptırım uygulama kararı aldı Rusya Merkez Bankası, mukim olmayanlar için 5 000 ABD dolarından fazla olan işlemlerden hesap açmadan transferlerini geçici olarak sınırladı Yurtdışına temettü ödemeleri durduruldu 2 Mart 2022 tarihinden itibaren, Cumhurbaşkanı’ nın Kararnamesi ile 10 bin dolardan fazla dövizin çıkışına yasak getirildi 28 Şubat 2022 tarihinden itibaren, döviz kazancının zorunlu olarak satışı ve döviz mevzuatındaki sınırlamalar Rusya’ da bazı bankaların Swift ile bağlantısı kesilecek. İhracatçılar tarafından döviz kazançlarının zorunlu olarak satışına ilişkin bilgiler Rusya Merkez Bankası, yıllık faiz oranını %20’ ye kadar yükseltme kararı aldı Maliye Bakanlığı, basitleştirilmiş vergi sistemini kimin kullanamayacağını açıklamıştır Maliye Bakanlığı, az değerli aktif kayıtlarının ne şekilde yürütüleceğini açıklamıştır Gayrimenkul ile ilgili tartışmalar azalacaktır Yabancı vatandaşın, Rusya Federasyonu vatandaşlığı alması halinde, iş sözleşmesinin yeniden imzalanmasına gerek yoktur Maliye Bakanlığı, tedarikçi indirimlerinin stok maliyetinde ne şekilde hesaplanacağını açıklamıştır Göçmenlere çalışma patenti elektronik çiple verilecektir RF İçişleri Bakanlığı: İşverenlerin yabancı çalışanları doğru bir şekilde işe almaları gerekmektedir. Rusya’ da çalışmak isteyen yabancılar için değişiklikler. İlgili kanun yürürlüğe girmiştir. Leasing sözleşmesi doğrultusundaki muhasebe kayıtlarında değişiklikler gerçekleştirildi St. Petersburg’ taki toplu yemek mekanları ve alışveriş merkezleri sadece QR kod ile ziyaret edilebilir Yıllık cirosu 2 milyar rubleye kadar olan toplu yemek mekanları KDV’ den muaf tutulacak Kiralanan mülkiyetteki sökülemeyen özel maliyet KDV vergisine tabidir Kurumlar vergisinin sunulma tarihi değişecektir Özel ekonomik bölge mukimleri aktif vergisi ödemeyebilir Kontrol edilen yabancı şirket bildirimleri Yabancı şirketini kontrol eden gerçek kişiler. 3-NDFL (3-GKGV) Beyannamesi Yabancı hesaplar hakkındaki bilgiler 1 Temmuz’ dan itibaren, tüm bireysel girişimcilerin kasa kullanmaları gerekmektedir 2020’ de kontrol edilen işlemler bildirimi en geç 20 Mayıs’ a kadar gönderilmelidir Rusya-Hollanda ‘Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’ iptal edildi Yurt dışında şubeleri bulunan Rus şirketlerinde KDV indirim mekanizması nasıl çalışacaktır Yurt dışında şubeleri bulunan Rus şirketlerinde KDV indirim mekanizması nasıl çalışacaktır Yabancı işçiler için yeni değişiklikler hazırlanıyor 1 Temmuz’ dan itibaren izlenebilirlik sistemine tabi olan malların listesi kesinleştirildi Federal Vergi Servisi, ödeneklerden kimlerin düşük tarifeleri uygulayabileceğini açıklamıştır İstisnalı kredilerin sunulma şartları değişti KDV iadesi sırasında vergi dairesinde şirket müdürüne sorulacak olan güncel soruların listesi Yabancı şubelerin ve temsilciliklerin akreditasyon prosedürü 2021 Ağustos ayından itibaren değişecektir Yabancı vatandaşların maaşları nakit olarak ödenemez Online kasa kullanımının ertelenmesi 1 Temmuz 2021'de sona erecektir Kişisel veri ihlalleri için cezalar yükseltildi Lüksemburg, Rusya ile vergi anlaşmasını değiştiren protokolü onayladı Lüksemburg'dan sonra sırada Hong Kong ve İsviçre'nin vergi anlaşmalarının güncellenmesi var 2020 yılında tüzük sermayesinin net aktif tutarına kadar indirilmesi, kurumlar vergisine yol açacaktır Yabancı yüksek kalifiyeli uzmanların maaşlarının endekslenmesi gerekmektedir Federal Vergi Servisi, bankacılık sırrına erişimin genişleyeceğini açıkladı Federal Vergi Servisi, 2020 yılı için aktif vergisi ile ilgili yüksek mahkemelerin kararları ile ilgili bir çalışma hazırlamıştır Mücevherler için zorunlu etiketleme uygulaması için son tarih 2024'e ertelenecek Lüksemburg ile 2022'de yürürlüğe girecek yeni vergi anlaşması Yüksek kalifiyeli yabancılara süresiz oturma izninin verilmesi önerildi 2021'de küçük işletmeler için yeni denetim prosedürleri uygulanacaktır Yabancılar için kadro sınırlamaları 2021 yılı için güncellenmiştir Şirketler en geç 1 Mart'a kadar taşıt ve arazi vergisini ödemek zorundadırlar Etiketsiz satılmamış bluzlar yasadışıdır Vergi Kodeksi’ nde yeni kurallar: denetimler, kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi Sorgulamaya kendiniz yerine avukatınızı göndermek yasaktır Moskova'da yabancı vatandaşların belgelerini kontrol etmek amacıyla online hizmet başlatıldı Vergi anlaşmaları 34 ülke ile güncellenmiştir Tedarikçiye yapılan ön ödemeden KDV indirimi, sçot-faturanın alındığı dönemde uygulanabilir 2020 yılına ait muhasebe raporlamasının zorunlu denetime tabi olduğu durumların listesine yeni eklemelerde bulunuldu Girişimciler için vergi tatilleri 3 yıl daha geçerlidir Maliye Bakanlığı, mevduat faizlerinin ne şekilde vergilendirileceğini bir kez daha açıkladı Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yabancı şirkete satılan mallarda uygulanacak KDV oranı Moskova'da kütüphaneler ve müzeler 22 Ocak'tan itibaren açılacaktır. Ancak çalışanların % 30'u hala evden çalışmaya devam edecektir 473-FZ - asgari ücret yeni kurallara göre hesaplanacak Vergi müfettişleri, şirket ofisinde daha sık denetim yapabilecekler Konut dışı bir tesisin rekonstrüksiyon sonucu konuta dönüştürülmesi halinde KDV uygulaması Kontrol edilen yabancı şirketlerin vergi düzenlemesi 2021'den itibaren değişiyor Uzaktan çalışan personellere ait giderlerin tazminat tutarları Ayakkabı ve diğer malların etiketlenme kuralları yumuşatılmıştır Yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını engellemeye ve önlemeye yönelik şirket masrafları Rusya Federasyonu ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hakkında bilgilendirme Götürü usulde vergilendirme sistemini kullanan şirketler ve bireysel girişimciler 1 Şubat'a kadar basitleştirilmiş vergi sistemine geçebilirler Lüksemburg, Rusya Federasyonu ile vergi konusundaki anlaşmayı henüz onaylamadı 01.01.2021 Tarihinden itibaren tüm mevduatlardan doğan faizler 'kişisel gelir vergisi' ne tabi olacaktır Personele ücretsiz yemek sağlanması Nakit ödeme için yeni kurallar yürürlüğe girdi Kişisel gelir vergisinde değişiklik Şirketler, taşınır malları ile ilgili bilgileri sunmak zorunda olacaklardır Rospotrebnadzor’ un (Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Refahı Denetleme Federal Servisi) COVİD-19 ile ilgili taleplerine bir yıl daha uymak gerekecektir Vergi makamları, raporlamaları teslim edilmemiş olarak kabul edebilirler Vergi makamları, banka hesabının bloke edilmesi hakkında uyarıda bulunacaklardır Federal Vergi Servisi: fazladan vergi ödemesi nasıl geri alınır? Federal Vergi Servisi: serbest meslek ile ilgilenenler nelerin ticaretini yapamazlar? Tüzel kişilerin devlet sicil listesinden çıkarılan tedarikçi karşısındaki borç, gelirlerin içerisine alınmalıdır KOBİ sicilinin oluşum prensibi değişti Dijital para birimi KDV’den muaftır ve amortismana tabi değildir Lüksemburg ile ‘Çifte vergilendirmeyi önleme Anlaşması’ değişiklikleri hakkında bir protokol imzalanmıştır Moskova’da iki ay boyunca geçerli olacak olan yeni kısıtlamalar getiriliyor Devlet Duması, %15’ lik kişisel gelir oranına ilişkin yasayı kabul etti Genel vergilendirme sistemini kullanan bireysel girişimci, kayıt olduktan hemen sonra KDV’den muaf olamıyor. 3 ay beklemesi gerekir. Federal Vergi Servisi’ nden kimlerin sigorta ödemelerinden düşük oran uygulama hakkına sahip olduğu hakkındaki açıklama Merkez Bankası, küçük işletmeler için kredi tatillerinin ayrıntılarına açıklık getirdi 31 Aralık’ a kadar basitleştirilmiş vergilendirilme sistemine geçtiğinizi bildirmeniz gerekmektedir 1 Kasım’dan itibaren lastiklerin etiketlenmesi zorunlu olacaktır. Bazı sektörlerin vergi tatillerinin altı aya kadar uzatılması planlanıyor. Moskova’daki kafe ve restoranlar QR-kod sistemini kendi inisiyatifleriyle uygulamaya başladılar. Personel için evden çalışmayı 29 Kasım’a kadar uzattılar. Vergi ihlallerinden hem şirketin kendisi hem de onun yetkili kişileri sorumluluğa çarptırılabilir Kurumlar vergisi ve KDV kanunları çerçevesinde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara karşılıksız olarak aktarılan mülkiyetin (parasal varlıklar dahil olmak üzere) vergi matrahının tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı. 1 Ekim tarihinden itibaren hangi uygulamalar durduruluyor ve hangi yenilikler geliyor? 1 Ocak 2021 yılından itibaren mücevheratın etiketlenmesi zorunlu olacaktır. Fazladan ödenen vergilerin mahsuplaştırılması kolaylaştırıldı. Kişisel gelir vergisinden muaf tutulmak için tek konutun sahiplik süresi 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür. Her hafta sunulması gereken, ‘uzaktan çalışmaya geçirilmiş olan personel raporu’ ile ilgili Kararname’ de yeni değişiklikler gerçekleşmiştir 2021 yılında Federal İstatistik Servisi’ ne rapor sunulması gerekecektir Moskova Belediye Başkanı’ nın 06.10.2020 tarihli 68-UM sayılı (08.06.2020 redaksiyonlu) Kararnamesi ile alınan önlemler Moskova Belediye Başkanı tarafından 1 Ekim 2020 tarihinde alınan önlemler Nijerya ve Türkiye, Rusya Federal Vergi Servisi ile bilgi alışverişinde bulunan ‘iyi’ ülkeler listesine girecek Maliye Bakanlığı, hasar tazminatının gelirlerin içerisine katıldığını belirtmiştir İnşaat izni 1 yıl daha uzatılacak Federal Vergi Servisi basitleştirilmiş vergi siteminde vergilendirilme objelerinin değiştirilmesine izin verdi Rekonstrüksiyon sonrasındaki amortisman normları, kullanım süresine bağlıdır Katılımcının LTD’ den çıkışı sırasında yeni kurallar getirilmiştir Yetkililer, 600 bin ruble üzerindeki nakit işlemlerine sıkı kontrol getirdiler LTD katılımcısı, ortağı olduğu şirketin kendisine pay aktarımı sırasında ödeme gerçekleştirmeli midir? Rusya’ ya gelenlerin iki haftalık karantinası kaldırıldı Çalışanların işten çıkarılması ile ilgili olarak RF Yüksek Mahkemesinin açıklaması RF Vergi Kodeksinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Gayri nakdi paralar artık mülkiyet olarak kabul edilmektedir. Yabancıların Rusya’ da bulunma süresi 15 Eylül’ e kadar uzatılmıştır Beyannamelerin sunulması sırasındaki reddedilme durumları Elektronik imza ile ilgili değişiklikler Moskova’ da ‘dijital izin’ sistemi iptal ediliyor Şirketler için vergi ödemesinden erteleme (taksit) hakkında Koronavirüs nedeniyle raporlama sunma ve vergi ödeme süreleri Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla bağlantılı olarak kötüleşen durumdan en çok etkilenen faaliyet alanlarının güncellenmiş listesi Sigorta ödeneklerinin hesaplanması hakkında Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Kriz sırasında kira ödemeleri hakkındaki ek bilgiler Vergi ve sigorta ödemelerinin ertelenmesi (taksiti) için ek nedenler Maaşlardan kişisel gelir vergisinin ödenme süresi Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aynı zamanda bireysel girişimciler için kredi tatili Koronavirüs salgını sırasında hangi kuruluşların faaliyetlerini durdurmama hakkı bulunmaktadır ve bunun için ne yapılması gerekmektedir? Kriz sırasında kira ödemelerinin durumu Rusya’ da yabancı sermayeli küçük ve orta ölçekli işletmeler Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasından dolayı, iş ve tüketici aktivitesindeki düşüş nedeniyle işletmeler için alınan destek önlemleri Rusya Federasyonu' na giriş 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sınırlandırılacaktır RTİB’ in düzenlemiş olduğu “Türk ve Rus vergi kanunlarındaki önemli 2020 değişiklikleri” toplantısına konuk olan Cem Tezelman’ ın Türk ve Rus kanunlarındaki değişiklikler ile ilgili yorumları Serbest meslek statüsünde olanlar ofis kiralama işlemlerini bu statüde yapamazlar Maliye Bakanlığı, götürü usulde vergileme sistemini 1 Mart 2020 tarihine kadar uzatmıştır Rus vatandaşlarına ait şahsi bilgelerin yurt dışında saklanması tehlikelidir Kontrol edilen ticari işlem hakkındaki bildirinin yeni formda sunulması gerekiyor Ticari işlemin fesh edilmesi, KDV’ den muaf tutulma hakkının geri alınacağı anlamına gelmemektedir Eğer defolu mal yabancı tedarikçiye iade edilir ise, KDV’ nin yeniden hesaplanması gerekir Federal Vergi Servisi, şirketin büyük vergi mükellefi olarak kabul edilme kriterini kesinleştirmiştir Federal Vergi Servisi, taşıt ve arsa vergilerinden beyannameleri kaldırmıştır İç işleri Bakanlığı yabancıların kayıt kurallarını değiştirmiştir Vergiciler, bireysel girişimcilerin devlet sicil listesinden (YGRİP) çıkarılması için hazırlığa başladılar Vergiciler, vergi dairesinde gerçekleştirilen denetim sırasında bile soruşturmayla ilgili yetkili şirket çalışanlarını sorguya çağırabilirler Eğer banka vergi ödemesini geri iade etmiş ise, gecikme cezasının ödenmesi gerekmektedir 2020 yılı için yabancı çalışanların sayısını gözden geçirin Federal Vergi Servisi, şahısların banka hesaplarını kontrol etmeyi yasaklamıştır Eğer borç temlik yolu ile elde edilmiş ise, tahsili mümkün olmayan borç olarak dikkate alınamaz Vergicilerin, cari avans ödemelerini fazladan ödeme olarak kabul etme hakları bulunmaktadır Baş muhasebecinin sçyot-faturada hem kendi adına hem de müdürün adına imza atma hakkı bulunmaktadır Vergi ödemelerinin taksitleştirilmesi daha kolay olacaktır Çalışanın işe gelmemesinden dolayı işten çıkarma kararının alınmasından önce, çalışandan açıklama istenmelidir Vergi dairesi, şirketin bütün özerk departmanları hakkında bilgilendirilmelidir Kiralanan gayrimenkule gerçekleştirilen kapital yatırım için beyanname ne şekilde sunulmalıdır? Federal Vergi Servisi, mülkiyetin taşınmaz olup olmadığını nasıl belirlemektedir Amortisman ile ilgili belgelerin saklanma süresi Maliye Bakanlığı, sabit kıymetlerin amortisman düzenini açıklamıştır Maliye Bakanlığı, ikinci el aktiflerin amortismanı hakkında açıklamalarda bulunmuştur Acentelik komisyonu, basit usule tabi vergilendirme sisteminin kullanılması sırasında gelir tutarını azaltmamaktadır Gerçek kişiler ile gerçekleştirilen bütün alışverişlerde kasa gereklidir Cari yıla ait raporlama dönemlerinden şirketin ofisinde denetim gerçekleştirilmesi hakkında İhlallerin tespit edilmesinden sonra düzeltme vergi beyannamesinin sunulması, vergi sorumluluklarından muaf tutulmak için bir dayanak değildir Kira süresi bittikten sonra ev sahibine devredilen sökülemeyen özel maliyet – KDV’ye tabi olan ayrı bir objedir Haksız vergi çıkarı ve şirketin bölünmesi Mülkiyetin iadesi esnasında alıcı tarafından kesilen sçyot-faturanın bulunmaması durumunda KDV indirimi KDV – vergi mükellefinin ekonomik faaliyetlerindeki organizasyonel hatalar Kurumlar vergisi hesaplamalarında, ticari veya ekonomik faaliyetler dışında verilen borçlar giderlerin içerisinde hesaplanamaz 26 Temmuz’ dan itibaren tax free sistemi ile çalışılabilecek daha fazla yer olacaktır Yabancı vatandaşın (personelin) işten çıkışı ne şekilde bildirilmelidir? Yabancı şirket tarafından mülkün (gayrimenkulün) kiraya verilmesi sırasında KDV’ yi kim ödemektedir? Vergiciler, vergi mükellefinin belgelerini, vergi mükellefinin ilişkili olduğu şirketten alabilir İthal ürünlere ait yasak uzatıldı İşadamlarını gerçek kişilerden ayıran kriterler Döviz kurunun belirtildiği tabloların bina cephelerine asılmasına yasak getirildi Şirket gerçek kişiden ev almışsa, kişisel gelir vergisini kesmesine gerek yok Eğer gerçek kişi için vergi ödemişseniz, kişisel gelir vergisini kesmelisiniz Etiket kodlarının maliyeti belirlenmiştir Baş muhasebecilere daha az ceza uygulanacaktır İşverenin, yabancı personel adına patent ödemesine izin verilmiştir Alıcının avansa ek olarak ödediği KDV indirime alınabilir Raporlamanın zamanında sunulmaması durumunda ödenen cezaların arttırılması planlanmaktadır Yakıt giderleri nasıl gerekçelendirilir? Teknik açıdan zor olan malların listesi genişletilmiştir Basitleştirilmiş vergi sisteminin kullanılması durumunda, kredi faizlerinin her zaman gider yazılması mümkün değildir Emlak kiralama işi yapanlar, kiralayan (mülk sahibi) için kişisel gelir vergisi ödemek zorunda değildir Yabancıların emigrasyon kayıtlarına alınma kuralları değişmiştir Muhasebe şirketleri için yeni sorumluluklar Göçmen yasaları ihlallerine karşı kendinizi kontrol edin Emlak komisyoncusu – ajan kiralayanın gelirinden kişisel gelir vergisi ödememektedir Satıcının iade ettiği paralar, kişisel gelir vergisine tabi değildir Departmanların gerçekleştirdiği hatalardan ana ofis sorumlu tutulacaktır Tüzel kişilerin, devlet sicil listesinde belirtilen adreste olmaları gerekir Maaş ödeme belgelerinde yeni bilgiler yer alacak 14 yaşındaki gençler de serbest meslekle ilgilenebilirler Eğer alıcı hediye kartını kullanmamış ise, işbu hediye kartının maliyetini gelirlerin içerisinde hesaplayın Ulaşım belgesinin (putevoy list) yeni doldurulma düzeni İşinizde kullandığınız gayrimenkulü satarken kişisel gelir vergisini ödeyin Lüks otomobillerde her zaman yüksek tutarlı vergiler ödemeye gerek yoktur Basitleştirilmiş vergi sistemini mukim olmayanlar da kullanabilirler Uçak biniş kartlarının print edilmesine gerek kalmayacaktır Yabancı vatandaşların çalışma izinlerinin orjinal olduğunu kontrol etmekte fayda var İT-şirketleri her zaman sigorta ödeneklerinden istisna kullanamamaktadırlar Vatandaşların yurtdışındaki banka hesapları takip edilebilecektir %10 KDV oranına tabi malların listesi genişletildi Yurtdışından yolcu beraberinde Rusya’ ya mal getirilmesi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, taşınabilir varlıkların vergiye tabi tutulmasına gerek yoktur (aktif vergisi) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, kardeş şirkete gerçekleştirilen yatırım tutarının iadesi (net aktiflerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan yatırım veya yardım) vergilendirilmeye tabi değildir 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren, daha az ticari işlem kontrol edilen işlem olarak kabul edilecektir Karşılıksız devirlerde KDV uygulaması 2019 yılından itibaren, birçok popüler mal için zorunlu etiketleme (çip) uygulanacaktır 2019 yılında yabancılar için kotalar belirlenmiştir Yabancıların fiktif (gerçek olmayan) registresi, hapis cezasına neden olabilir Kişisel kullanım için mal getirme düzeni değişmiştir KDV artışını net kardan tazmin etmek gerekecektir KDV’ den kaçınma amacıyla malı (sevkiyatı) parçalara bölmek anlamsızdır Federal Vergi Servisi, yabancı ortaklardan gelen belgelerin noter tasdikli olmalarını talep etmektedir Federal Vergi Servisi, yüzde 20 değerindeki KDV oranının ne şekilde uygulanması gerektiğini açıklamıştır Şüpheli alacak rezervinin sadece vergi döneminin başında hazırlanması gerekmektedir Yılda 10 milyar ruble değerindeki gelir, şirketlerin büyük vergi mükellefleri olarak kabul edilmelerini sağlayacaktır Emeklilik yaşı arttırıldı Patent ile çalışan yabancı vatandaş, kişisel gelir vergisini sadece bir kere azaltmaktadır KDV indirimi için gerekli olan belgelerin listesi belirlenmiştir Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi Yabancılar için reklam, katma değer vergisine tabi değildir Minimum maaş 11 280 ruble değerinde olacaktır Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Şirket, işten çıkan personeller için prim ödemeyebilir Vergi müfettişleri depozito hesabından para çekemeyeceklerdir Federal Vergi Servisi, müfettişlerin sadece denetim çerçevesince şirketi basitleştirilmiş vergi sisteminden genel sisteme geçirme haklarının olduğunu açıklamışlardır Bilgilendirme zorunluluğu - muhasebe ve hukuk hizmeti veren şirketler 2019 yılında KDV oranı %20' ye kadar arttırılacak Basitleştirilmiş vergi sistemini kullananlar, alınan avansları iade ettiklerinde bu işlemi cari dönemde yansıtabilirler Vergi Denetmenleri, denetim şirketinden bilgi talep edebilecek Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır Yeni yabancı işçi çalıştırma kurallarına dikkat Personelin kira ödemesinin tazmininden kişisel gelir vergisinin kesilmesi ve diğer ödeneklerin hesaplanması gerekmektedir Fazladan gerçekleştirilen vergi ödemesi ile, döviz mevzuatının ihlaline dair ceza kapatılamaz Eğer kreditör (mal ve/veya hizmet satıcısı) tasfiye edilmiş ise, borçlu şirket, gelirlerinin içerisine bu borçları dahil edebilir Sabit kıymetlerin ve maddi olmayan aktiflerin satın alınması sırasında tek bir sçyot-fakturadan parça parça KDV indirimi talep edilemez Fazladan tahsil edilmiş olan vergiler, müfettişlikten üç yıl içerisinde geri alınabilir 1 Ocak’ tan itibaren yurtdışında çalışan Rus vatandaşlarına döviz cinsinden maaş ödenebilir 2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler