RUSYA DESTEK

Ciro Denetimi Slider
Ciro Denetimi Slider
Ciro Denetimi Slider

Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi


Değersiz alacak - talep etme hakkının (3 yıllık) dolması, aynı zamanda devlet organın aktı veya şirketin tasfiyesi nedeniyle sorumluluğu yerine getirilmeyeceği kanıtının bulunduğu halde kabul edilir.

Değersiz alacak olarak, alıcının bize mal ödeme borcu veya tedarikçiye ödediğimiz avansa karşılık mal borcu kabul edilir.

Maliye bakanlığının görüşüne göre, değersiz alacaklar ancak 3 yıllık talep etme hakkının dolmasıyla giderleştirilebilirler.

Yüksek Mahkeme’ nin gürüşü  ise farklıdır. 3 yıllık süre dolmasa da, bu borçlar değersiz tanımına uygun  olduğunun tespit edildiği  dönemde, işbu  döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alınabilecektir. 

Federal Vergi Servisi, mahkemenin bu görüşünü onaylamıştır ve alt vergi organlarına ilgili görüşü iletmiştir.

(Maliye Bakanlığı’ nın 20.06.2018 tarih ve 03-03-06/1/42047 numaralı ‘Kurumlar vergisi hakkında’ mektubu)

05.09.2018

Arşiv Haberler


Yabancıların fiktif (gerçek olmayan) registresi, hapis cezasına neden olabilir Kişisel kullanım için mal getirme düzeni değişmiştir KDV artışını net kardan tazmin etmek gerekecektir KDV’ den kaçınma amacıyla malı (sevkiyatı) parçalara bölmek anlamsızdır Federal Vergi Servisi, yabancı ortaklardan gelen belgelerin noter tasdikli olmalarını talep etmektedir Federal Vergi Servisi, yüzde 20 değerindeki KDV oranının ne şekilde uygulanması gerektiğini açıklamıştır Şüpheli alacak rezervinin sadece vergi döneminin başında hazırlanması gerekmektedir Yılda 10 milyar ruble değerindeki gelir, şirketlerin büyük vergi mükellefleri olarak kabul edilmelerini sağlayacaktır Emeklilik yaşı arttırıldı Patent ile çalışan yabancı vatandaş, kişisel gelir vergisini sadece bir kere azaltmaktadır KDV indirimi için gerekli olan belgelerin listesi belirlenmiştir Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi Yabancılar için reklam, katma değer vergisine tabi değildir Minimum maaş 11 280 ruble değerinde olacaktır Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Şirket, işten çıkan personeller için prim ödemeyebilir Vergi müfettişleri depozito hesabından para çekemeyeceklerdir Federal Vergi Servisi, müfettişlerin sadece denetim çerçevesince şirketi basitleştirilmiş vergi sisteminden genel sisteme geçirme haklarının olduğunu açıklamışlardır Bilgilendirme zorunluluğu - muhasebe ve hukuk hizmeti veren şirketler 2019 yılında KDV oranı %20' ye kadar arttırılacak Basitleştirilmiş vergi sistemini kullananlar, alınan avansları iade ettiklerinde bu işlemi cari dönemde yansıtabilirler Vergi Denetmenleri, denetim şirketinden bilgi talep edebilecek Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır Yeni yabancı işçi çalıştırma kurallarına dikkat Personelin kira ödemesinin tazmininden kişisel gelir vergisinin kesilmesi ve diğer ödeneklerin hesaplanması gerekmektedir Fazladan gerçekleştirilen vergi ödemesi ile, döviz mevzuatının ihlaline dair ceza kapatılamaz Eğer kreditör (mal ve/veya hizmet satıcısı) tasfiye edilmiş ise, borçlu şirket, gelirlerinin içerisine bu borçları dahil edebilir Sabit kıymetlerin ve maddi olmayan aktiflerin satın alınması sırasında tek bir sçyot-fakturadan parça parça KDV indirimi talep edilemez Fazladan tahsil edilmiş olan vergiler, müfettişlikten üç yıl içerisinde geri alınabilir 1 Ocak’ tan itibaren yurtdışında çalışan Rus vatandaşlarına döviz cinsinden maaş ödenebilir 2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler