RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Elektronik ortamda verilen hizmetler ile ilgili yeni bir düzenleme


RF Vergi Kodeksi madde 174.2. Yabancı şirketlerin elektronik hizmet vermeleri durumunda KDV hesaplama ve ödeme süreci

Elektronik hizmetlere dahil edilenler:

 • Yazılımları, veri tabanlarını kullanma haklarının verilmesi ve bunlara internet üzerinden erişim sağlanması,
 • Bilgisayar programları ve veri tabanları kullanılarak, internet üzerinden reklam hizmetlerinin verilmesi ve internette reklam platformunun sağlanması,
 • İnternette malların, mülkiyet haklarının alım-satım ilanları hizmetinin verilmesi,
 • İnternet üzerinden, satıcıları ve alıcıları birbirleri ile bağlamak ve aralarında ticari işlemleri gerçekleştirmek için teknik, organizasyonel, bilgi ve diğer olanakların sağlanma hizmetlerinin verilmesi (internette gerçek zamanda ticari platformun sağlanması dahil olmak üzere),
 • Ticari veya şahsi olarak internette bulunmanın sağlanması ve destek verilmesi, internet sitelerine destek verilmesi, diğer kullanıcıların onlara erişimlerinin sağlanması, kullanıcılara onları modifiye etmeleri olanağının sağlanması,
 • Bilgileri sunan kişinin internet üzerinden erişimi bulunması şartı ile, bilgilerin saklanması ve sınıflandırılması,
 • Gerçek zamanlı olarak bilgi sistemine bilgilerin yüklenmesi için yazılım ve donanım sağlanması,
 • Domen ve hosting hizmetinin verilmesi,
 • Bilgi sistemlerinin, internet sitelerinin yönetim hizmetlerinin verilmesi,
 • Gerçek zamanlı olarak internette bilgi araştırma ve sunumu hizmetlerinin verilmesi (gerçek zamanlı borsa, otomatik çeviri)
 • İnternetten uzaktan erişim verilmesi dahil olmak üzere, e-kitap, eğitim materyalleri, resim, müzik, film gibi kaynakları kullanma haklarının verilmesi,
 • İnternet üzeriden müşteri bulma hizmetinin verilmesi,
 • İnternette arama sistemlerine erişim sağlanması,
 • İnternet sitelerinde istatistiklerin yürütülmesi.

Elektronik hizmetlere dahil  edilmeyenler:

 • Malların (işlerin, hizmetlerin) realizasyonu, eğer internetten sipariş sırasında, malın tedariği (işlerin gerçekleştirilmesi, hizmetlerin verilmesi) internet kullanılmadan gerçekleştiriliyor ise,
 • İnternet üzerinden satılan programlar, veri tabanları  fiziken teslim ediliyor ise,
 • Mail üzerinden danışmanlık,
 • İnternet erişimi hizmetleri.

Yukarıda bahsedilen  elektronik ortamda verilen hizmetlerin, Rusya Federasyonu alanında gerçekleştiği  kabul edilmektedir. Hizmet bedeli ise, KDV dahil olarak hesaplanmaktadır.

Sorumlu sıfatıyla, stopaj kesintisi suretiyle verginin kesilmediği  hizmetlerden yabancı  şirketler sorumludurlar.  Vergi hesaplanması sırasında, vergi matrahı  %16,67 olarak hesaplanmaktadır.

Yabancı şirketler, vergi numarası almalıdırlar. KDV her çeyreği takip eden ayın 25’ ine kadar ödemelidirler. E-beyanname elektronik olarak sunulmalıdır. 

Hizmeti veren yabancı şirketler, RF kanunlarında öngörülen rus faturasını vermek zorunda değildirler. Karşı  tarafın KDV indirebilmesi için syot-faturaya gerek yok, sözleşme veya dekonta istinaden indirim konusu yapabilir. İndirimin uygulanabilmesi için,  yabancı şirketin e-beyanname vermiş olması gerekir.

07.02.2019