RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Rusya' da şirket kuruluşu için gerekli belgeler


Rusya’ da şirket kurulması için gerekecek bilgiler:

1) Açılacak şirketin ünvanı

2) Faaliyet konuları

3) Sermaye tutarı

4) Ortakların ve payların bilgileri

5) Şirketin hukuksal adresi (garanti mektubu gerekir) *

6) Atanacak genel müdürün pasaport, ikamet ve vergi numarası bilgileri

*Rusya’ da şirket kurmadan önce, ofis için görüşülen bir yer varsa, bu adresin hukuksal adres olarak kullanılması için mülk sahibinden teyit alınırsa, bu adres başvuru sırasında kullanılabilir. Bu imkan yok ise, şirketler nominal adres satın almayı seçebilmektedirler.

Rusya’ da şirket kurulması için gerekecek belgeler:

Kurucu şahıs ise: 

Sadece pasaport fotokopisi ve ikamet bilgisi gerekecektir.

Kurucu şirket ise:

Kurucu şirketin faaliyette olduğunu, imza yetkililerinin yetkisini tasdikleyen belgeler gerekecektir. 

1) Faaliyet belgesi

2) Ticaret sicil gazetesinden yazı (Tüzük) adres veya ünvan değişikliği yapıldı ise, düzeltmeleri içeren son halleri

3) Vergi sicil numarası (mükellefiyet yazısı)

4) İmza yetkilisi Genel Müdürün veya Yönetim kurulu başkanının pasaport fotokopisi

5) İmza sirküleri

Bir kaç  kurucudan oluşacak ise:

Her kurucudan şirket kurma kararı dışında: ortakça imzalayacakları protokol yapılır.

Rusya’ da hazırlanacak belgeler:

Yukarıda sayılan bilgi  ve belgelerin gelmesi üzerine hazırlanacak belgeler:

1) Tüzük

2) Şirket kurma kararı (Onay için kurucuya gönderilir)

3) Başvuru

Türkiye’ den gelecek  belgeler orjinal, noter tasdikli ve apostilli olmalıdır. Tercümesini Rusya’ da yapmak daha pratiktir.

Şirket kuruluşu, bütün bilgi ve belgeler geldikten sonra ve noter tercümesi yapıldıktan sonra, her kurucunun yetkilisinin Rusya’ ya başvuru için gelmesinden sonra beş iş günü içerisinde yapılır. Bir kaç ortak olacaksa, her ortağı temsilen yetkilisinin gelmesi zorunludur.

Şirket başvurusu sırasında, genel müdürü (yabancı vatandaşı) atayabilmeniz için çalışma izninin, hatta açılacak şirkette çalışma vizesinin alınması gerekmektedir. Bu vizeyi almadan yabancı genel müdür atadığınızda ve göçmen bürosunun bu durumu tespit etmesi halinde, 15000 usd’ ye kadar ceza riski doğmaktadır.

09.10.2018