RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Rusya’ da temsilciliğin veya şubenin açılması için gerekli belgeler


Başvuru evraklarını hazırlayabilmeniz için aşağıda sıralı evrakları ilk başta tarama (scan edilerek) olarak, daha sonra resmi dairelere sunmanız için, orjinal noter tasdikli, apostilli evraklara ihtiyacınız olacaktır.

1) Şirketin tüzüğü ve değişiklikler yapıldı ise, işbu değişiklikler ile ilgili sicil gazete sayfaları (son adres, sermaye, ortaklar, imza yetkilileri değişti ise)

2) Sanayi ve Ticaret odasında şirketin kayıtlı olduğuna dair belge

3) Bankanızda hesabın açıldığına dair yazı (banka ismi, hesap No, SWİFT)

4) Vergi numarası

5) Sicil tasdiknamesi

6) Temsilcilik veya şube müdürünün (yabancı vatandaş olabilir) pasaport fotokopisi, ikamet adresi

7) İmza yetkilerini görevlendirme kararı (Türkiye’ deki şirketin)

8) İmza sirküleri

9) İmza yetkililerinin pasaport fotokopileri

10) Türkiye’ deki şirketinizin kontakt bilgileri, telefon, mail, internet sitesi

Gerekecek bilgiler:

Rusya’ da açılacak temsilciliğin veya şubenin bulunacağı hukuksal adres.

Bu evraklara rağmen, ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

Rusya’ da hazırlayacağınız belgeler:

1) Temsilcilik veya şube açma kararının bir örneği (Rusya’ da hazırlanıp, Türkiye’ ye gönderilir), 

2) Temsilcilik veya şube müdürü adına geniş vekaletname,

3) Registre işlerini takip konusunda yetkilendirdiğiniz kişi için sınırlı vekaletname,

4) Akreditasyon başvurusu, 

5) Temsilcilik veya şube tüzüğü.

Bu belgelerin bir kısmı Rusya’ da hazırlanıp, Türkiye’ de onaylamanız için size gönderilecektir.

Türkiye’ den gelecek belgeler orjinal noter tasdikli ve apostilli olmalıdır. Tercümesini Rusya’ da yapmak daha pratiktir. Evraklarda A.Ş. gibi kısaltmaların olmamasına veya tüm belgelerde aynı olmasına dikkat ediniz (eğer A.Ş. olarak yazılmışsa tüm evraklarda A.Ş. şeklinde olsun, Anonim Şirket olarak yazılmışsa her yerde aynı olmalı).

Temsilcilik veya şube açılışı, bütün bilgi ve belgeler geldikten ve noter tercümesi yapıldıktan sonra, 25 iş günü içerisinde yapılır.

27.08.2018