RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Yüksek kalifiyeli personel (VKS)


Yabancı vatandaş için Rusya Federasyonu’ nda vize ve çalışma izni türlerinden birisi, yüksek kalifiyeli yabancı uzman olarak vize ve çalışma izni almaktır.

Yüksek kalifiyeli yabancı uzman kimdir?

Bazen Rusya’ da çalışması için özel statüye sahip (yüksek kalifiyeli yabancı uzman) yabancı elemana gerek duyuluyor. Aşağıda yüksek kalifiyeli uzmanın yabancı personelden farkı belirtilmiştir (115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 1. fıkrası).

1) kalifiye seviyesi;

2) maaş tutarı.

Yüksek kalifiyeli uzman olarak çalıştırılması için yabancı vatandaşın minimum maaşı (brüt maaşı) ne kadar olmalıdır?

Maaş (brüt maaş) tutarı

Yabancı vatandaşın kategorisi

Norm

58 500 ruble ve daha fazlası – bir takvim ayı için

Teknik-yenilikçi özel ekonomik bölge

115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 1. fıkrasının 1.1. bendi

83 500 ruble ve fazlası – bir takvim ayı için

Bilim adamları veya öğretmenler

115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 5. fıkrasının 1. bendinin 2, 3. paragrafları, 1. fıkrasının 1, 2.1. bentleri

167 000 ruble ve daha fazlası – bir takvim ayı için

Diğer yabancı vatandaşlar

115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi

1 milyon ruble ve fazlası – bir yıl için (365 takvim günü)

Uluslararası tıp kümesinde ilgili faaliyetlerde bulunmaları için davet edilen tıbbi, pedagojik veya bilim alanında çalışanlar

115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 1. fıkrasının 1.2. bendi

Belirli maaş tutarı şartı bulunmayanlar

28.09.2010 tarihli ve 244-FZ sayılı Federal Kanun gereğince, ‘Skolkovo’ projesinin realizasyonunda yer alan yabancı vatandaşlar

244-FZ sayılı Kanunun 16. maddesinin 1. bölümünün 4. fıkrası, 115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi

 

İşe alınan yabancı vatandaşın kalifikasyon seviyesini kim değerlendiriyor? Kalifikasyon seviyesinin belgesel onayına gerek var mı?

Yabancı vatandaşın yüksek kalifiyeli uzman olarak kabul edilebilmesi için zorunlu olarak kalifikasyon seviyesini ve eğitimini onaylayan belgeye sahip olmasına gerek yoktur (115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 1. fıkrası).

Ancak yabancı vatandaşın özel bilgiler ve eğitim gerektiren bir işe alınması halinde, işverene eğitimi ve (veya) kalifikasyon seviyesi veya da uzmanlık bilgilerinin mevcudiyeti hakkındaki belgeyi sunmalıdır (RF İş Kanunu’nun 327.3. maddesinin 1. bölümünün 1. paragrafı, 65. maddesinin 1. bölümünün 6. paragrafı). 

İşveren (işlerin, hizmetlerin müşterisi), yüksek kalifiyeli uzman olarak işe alacağı yabancı vatandaşın yeterlilik ve kalifiye seviyesini kendisi belirlemektedir. İşbu değerlendirme sonucunda oluşabilecek olan riskleri işveren (işlerin, hizmetlerin müşterisi) üstlenmektedir (115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 3. fıkrası).

- mesleki bilgi ve becerilerini onaylayan belge ve bilgiler;

- yabancı işverenlerinin de dahil olduğu, önceki işverenlerinin (iş, hizmet müşterilerinin) yorumları dahil olmak üzere, iş faaliyetleri sonucundaki bilgiler.  

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanların çalıştırılması durumundaki avantajlar

İşverenler ve iş (hizmet) müşterileri, Rusya’ da Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanları işe almaları halinde, diğer yabancı vatandaşlar ile kıyaslandığında bazı avantajlara sahiptirler.

Öncelikle, Rusya’ da yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın işe alınması halinde, işverenin (iş, hizmet müşterilerinin) yabancı personellerin çalıştırılmasına dair izni almasına gerek yoktur (115-FZ sayılı Kanunun 13. maddesinin 4.5. fıkrasının 2. bendi).

Bunun dışında, yüksek kalifiyeli uzmanlar için aşağıdakiler geçerli değildir (115-FZ sayılı Kanunun 13. maddesinin 4.5. fıkrasının 2. bendi):

- iş faaliyetlerinde bulunmak amacıyla RF sınırlarına giriş yapabilmesi için verilen davetiyelere ait kotalar;

- yabancılar için verilen çalışma izni kotası;

- belirli ekonomik faaliyet türlerinde çalıştırılan yabancı personel oranları ile ilgili kısıtlamalar.

Rusya’ da istisnalı olarak çalışma düzeni, yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın ailesi için geçerli midir?

Evet, geçerlidir. Diğer yabancı vatandaşlarla kıyaslandığında, yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın ailesi sıradaki haklara sahiptir (115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesi):

- iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş izni ve RF sınırları içerisinde bulunabilmek için davetiye almak;

- işveren (iş, hizmet müşterileri) tarafından yabancı personellerin çalıştırılmasına dair izin alınmadan çalışmak;

-  oturma izni almak;

- şirketlerde eğitim almak;

- işverenin hesabından sağlık sigortası doğrultusunda tıbbi yardım almak.

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın ailesi olarak, eşi (hanımı), çocuğu (evlat edinenler dahil), çocukların hanımları, ebeveynler (üvey dahil), ebeveynlerin hanımı, babaanne/anneanne, dedeler, torunlar kabul edilmektedir. 

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanlar hangi işlere alınamazlar?

Yabancı vatandaşların yüksek kalifiyeli yabancı uzman olarak Rusya’ da vaaz ve diğer dini faaliyetlerde bulunması amacıyla işe alınması yasaktır.  

- tüketim mallarının perakende satışı sırasında müşterilere hizmet verilmesinde (yöneticiler ve faaliyet koordinatörleri için istisna öngörülmektedir);

- belediyede (115-FZ sayılı Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi);

- RF devlet bayrağı altında bulunan gemilerin mürettebatındaki pozisyonlarda;

- askeri gemilerin mürettebat üyesi olarak çalışmak;

- Rusya Federasyonu sivil uçaklarında komutan olarak çalışmak;

- yüksek kalifiyeli yabancı uzmanlar, baş muhasebeci veya muhasebe kayıtlarının yürütülmesinden sorumlu olan diğer yetkili şahıs olarak göreve alınamazlar.

Bunun dışında, yüksek kalifiyeli yabancı uzmanlar, faaliyetleri Rusya Federasyonu güvenliği ile ilgili kuruluşlarda işe alınamazlar.

Federal Kanun ile belirlenmiş olan kısıtlamalar ihlal edilerek, yabancı vatandaşların işe alınması durumunda, işverenler ve iş (hizmet) müşterileri RF İdari Suçlar Kanunu’ nun 18.17. maddesinin 1. bölümü gereğince, idari cezaya çarptırılabilirler.

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın çalışma izni

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmana çalışma iznin verilebilmesi için işverenin veya iş (hizmet) müşterileri sıradakileri gerçekleştirmelidir.

1. Adım. Rusya İçişleri Bakanlığı Göç Genel Müdürlüğü’ ne 115-FZ sayılı Kanunun 13.2. maddesinin 6. fıkrası gereğince, gerekli olan bütün belgelerin sunulması.

İlgili kuruma sunulması gereken belgeler:

1) Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın çalıştırılmasına dair dilekçe;

2) İş sözleşmesi;

Aynı zamanda, belirtilmiş olan sözleşmede, yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın ve onun RF sınırları içerisine giriş yapmış olan aile fertlerinin (eğer yabancı vatandaşlar ise) sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde tıbbi yardım alacakları öngörülmelidir.

3) Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın idari nedenlerden dolayı sınır dışı edilme veya deportu nedeniyle oluşabilecek RF giderlerinin tazmin edileceğine dair yazılı taahhüt.

2. Adım.  Çalışma izninin verilmesine dair devlet harcının ödenmesi.

İşbu devlet harcının tutarı 3500 ruble değerindedir (RF VK’ nin 333.28. maddesinin 1. fıkrasının 24. bendi).

3. Adım. Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanı hazırlanmış olan çalışma iznini alması gerektiği konusunda bilgilendirmek.

Yabancı vatandaş işbu izni kendisi, pasaportunu sunarak Rusya İçişleri Bakanlığı Göç Genel Müdürlüğü’ nden almaktadır.

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanının çalıştırılması ile ilgili dilekçenin gözden geçirilme süresi, Rusya İçişleri Bakanlığı Göç Genel Müdürlüğü’ ne teslim edildiği günden itibaren en fazla 14 iş günüdür.

İşbu izin yüksek kalifiyeli yabancı uzmana üç yıl süre ile verilmektedir. Çalışma izninin süresi, sözleşmenin geçerlilik süresi doğrultusunda birkaç kere uzatılabilir.

Birkaç RF bölesinde geçerli olan çalışma izni verilebilir.

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın farklı RF bölgelerinde iş faaliyetlerinde bulunması

Eğer iş sözleşmesi gereğince, yüksek kalifiyeli uzmanın iki veya daha fazla RF bölgesinde çalışması gerekiyor ise, bu tür uzmana RF bölgelerinde geçerli olan iş izni verilmektedir.

Genel kurala göre, yüksek kalifiyeli uzmanın çalışma izni verilen Rusya bölgeleri dışında faaliyette bulunma hakkı yoktur.

Aşağıda istisnalı durumlar belirtilmiştir:

1. Eğer yüksek kalifiyeli uzman diğer RF bölgelerine iş seyahati için sürekli olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin süresi yılda 30 takvim gününü geçmeyen bir süre için gönderiliyor ise,

2. Eğer yüksek kalifiyeli personel, faaliyetlerini iş sözleşmesi doğrultusunda, sürekli olarak yolda veya seyahat ederek gerçekleştiriyor ise.   

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın iş izninin uzatılması

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın iş izni uzatılabilir. Bu tür uzatılmaların sayısı sınırlı değildir.

İş izninin uzatılması için, iznin sona erme süresinden en geç 30 gün önce uzatma başvurusunun sunulması gerekmektedir.

Sunulması gereken belgeler:

1. işverenin dilekçesi

2. iş sözleşmesi

3. sağlık sigortası sözleşmesinin (poliçesinin) kopyası

4. maaş miktarı hakkındaki bilgi

5. yüksek kalifiyeli uzmanın ikametgah yerinde kayıtlara alındığını onaylayan belgeler.

Yüksek kalifiyeli yabancı uzmanın göçmen kaydı

Yüksek kalifiyeli uzman ve onun aile bireyleri RF sınırları içerisine giriş yaptıkları günden itibaren 90 gün içerisinde ikametgah yerlerinde göçmen kayıtlarına alınmama hakkına sahiptirler.

Bunun dışında, RF’ te ikametgah yerlerinde registre edilen yüksek kalifiyeli uzmanın ve onun aile bireylerinin Rusya içerisinde hareket etmeleri ve Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yeni bir konaklama yerine varmaları durumunda, 30 gün boyunca yeni konaklama yerinde kayıtlara alınmayabilirler.

Yüksek kalifiyeli uzmanın işe alınması ve işten çıkarılması hakkındaki bildiri

İşverenler, iş sözleşmesinin imzalanması veya sona ermesinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ilgili organlara bildiri sunmalıdırlar. Bu durum, 115-FZ sayılı Kanun’ un 13. maddesinin 8. fıkrasının 1. paragrafında belirtilmektedir.

Yüksek kalifiyeli uzmanlar için maaş (prim) ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine dair bildiri

Yüksek kalifiyeli uzman çalıştıran işverenler, her kvartalda (üç aylık dönem), en geç raporlama kvartalından sonra gelen ayın son iş gününde, içişleri alanındaki federal yürütme organını veya onun yetkili bölgesel organını yüksek kalifiyeli uzmanlara maaşların (primlerin) ödenmesi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirildiğine dair bildiri sunmalıdırlar.

Yüksek kalifiyeli uzmana ödenen gelirler hangi vergi oranı ile vergilendirilmelidir?

Yüksek kalifiyeli uzmanların RF’ te iş yükümlülüklerini yerine getirmelerinden oluşan gelirleri için %13 oranındaki kişisel gelir vergisi uygulanmaktadır.

Ancak, parasal veya parasal olmayan maddi gelir formundaki diğer ödemelerden (maddi destek, hediyeler, ev kirasının tazminatı v.d.), eğer yüksek kalifiyeli uzman RF’ te yerleşik vergi mükellefi değil ise, %30 oranındaki kişisel gelir vergisi uygulanmaktadır. Daimi ikamet yeri dışındaki işler için ekstra ücretler ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler de % 30 oranındaki kişisel gelir vergisine tabidir.

Sigorta ödenekleri. Geçici olarak RF sınırları içerisinde bulunan ve RF’ te iş sözleşmeleri doğrultusunda çalışan yüksek kalifiyeli yabancı personeller zorunlu emeklilik sigortasına tabi değildirler, diğer bir değişle, kendilerine gerçekleştirilen prim ödemeleri, RF Emeklilik Sandığı ödeneklerine tabi değildir.

Yüksek kalifiyeli uzmanlar RF’ te zorunlu sağlık sigortasına tabi değildirler. Bundan dolayı, bu tür personel için iş sözleşmesi doğrultusundaki ödeme tutarları, zorunlu sağlık sigortası fonu ödeneklerine tabi değildir.

Bütün sigorta ödeneklerine tabi olan obje olarak, sigorta şirketi tarafından sigortalılar için iş ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirilen ödemeler ve diğer primler kabul edilmektedir.

24.12.2019