RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Vergi incelemesine girme gerekçeleri


Bildiğiniz üzere yaz tatili sona ermek üzere. Vergi müfettişleri tatilden dönmeye başladılar. Denetim öncesi analizlerin sayısı kesinlikle ciddi bir oranda artacaktır.

Şirketlerimiz, aşağıdaki durumların var olması halinde, müfettişlerin dikkatini çekecektir:

 • Şirketin vergi yükü, belirli bir sektördeki (ekonomik faaliyete göre) ekonomik birimlerin ortalama seviyesinin altında ise.
 • Muhasebe raporlamasında art arda birkaç dönem zarar yansıtılıyor ise.
 • Şirket, sürekli olarak büyük miktarda vergi indirimi beyan ediyor ise.
 • Şirketin giderleri, satışlardan elde ettiği gelirlerden daha hızlı artıyor ise.
 • Personeller, bulundukları bölgedeki ekonomik faaliyete bağlı olarak, ortalama maaştan daha az tutarda maaş alıyor ise.
 • Basitleştirilmiş vergi sistemini kullanan vergi mükellefinin göstergeleri art arda limit değere yaklaşmış ise.
 • Bireysel girişimcinin giderleri, yıllık gelir tutarına maksimum olarak yaklaşmış ise.
 • Şirketin faaliyetlerinde aracılar veya birden fazla sözleşme tarafı yer alıyor ise.
 • Şirket, müfettişlikten gelen, faaliyetlerin kritik göstergelerinin nedenleri ile ilgili açıklama talebini almış, ancak açıklama sunmamış ise.
 • Şirket, devlet registrasyonundan itibaren, hukuksal adresini iki defadan fazla değiştirmiş ise.
 • Şirketin rantabilite seviyesi istatistik ve Federal Vergi Servisi’ nin  30.05.2007 tarihli ve ММ-3-06/333@ numaralı emrinden sapıyor ise.
 • Şirket, güvenilir olmayan sözleşme taraflarına sahip ise. (Vergi ödenmemesi, adresinde bulunmaması v.b.)

19.08.2019