RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Patent sahibi bireysel girişimci, uluslararası kargo taşımalarından KDV ödememektedir


Maliye Bakanlığı, sadece Rusya’ ya mal taşıyan patent sahibi girişimcilerin KDV mükellefi olmadıklarını açıklamıştır. Zira, ithalatçı değil, taşıyıcıdırlar, dolayısıyla KDV ödemekle yükümlü değildirler (Maliye Bakanlığı’ nın 25.12.2023 tarihli 03-07-08/125619 numaralı mektubu).

Arşiv Haberler


Rusya’da benzeri olmayan ekipman ithal edilirken, henüz listede yer almamasına rağmen, bu ekipman için KDV’ nin yine de ödenmesi gerekecektir Nisan ayından itibaren döviz kontrolünde neler değişti? ABD ile Rusya Federasyonu arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yakında yürürlükten kalkacaktır İhracatçılar için döviz kazançlarının zorunlu satışına ilişkin eşik % 60’ a düşürülmüştür Devlet Duması, Basitleştirilmiş vergi sisteminde artan oranlı kişisel gelir vergisi ve KDV’ ye ilişkin Vergi Kanunu’ ndaki değişiklikleri onaylamıştır 14/2022 Muhasebe kayıtlarının federal standartları kapsamında hangi aktifler maddi olmayan aktif olarak kabul edilmektedir? Devlet Duması, yasadışı göçmenlerle mücadele için yeni bir yöntem onaylamıştır Rusya Federasyonu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ ndaki önemli değişiklikleri içeren kanun kabul edilmiştir LTD’ nin tüzük sermayesindeki azalış, her zaman kurumlar vergisine tabi değildir Fazladan ödenen vergi, giderlerin içerisinde muhasebeleştirilebilir Şirketlerin iflasi için minimum tutar yükseltilmiştir Marketplace (pazaryerleri) üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde kdv kuralları değişmiştir 2025 takvim yılında yürürlüğe girmesi planlanan vergi kanunlarındaki bazı önemli değişiklikler: İnşaat işlerinde KDV ve kurumlar vergisi ne zaman tahakkuk etmektedir? Yabancı yatırımcılar RF’ te basitleştirilmiş vize prosedüründen yaralanabileceklerdir BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri arasında Serbest ticaret Anlaşması’ nın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı Devlet Duması’ na sunulmuştur Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile İran arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’ nın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı Devlet Dumasına sunulmuştur İhracat öncesi yabancı alıcıdan alınan avanstan KDV ödemeye gerek yoktur Genel vergilendirme sisteminden Tek tarım vergisine geçişte KDV indirimi hakkı bir koşula bağlıdır BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri arasında Serbest ticaret Anlaşması’ nın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı Devlet Duması’ na sunulmuştur Yabancı çalışanların maaşları sadece banka kanalı ile gerçekleştirilmelidir Daha fazla ürün %10 oranındaki KDV’ ye tabi olacaktır Vergi Kodeksi’ ne 2 yeni ceza getirilmiştir Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferine ilişkin kısıtlamaları uzatmıştır Merkez Bankası dış ticaret sözleşmeleri üzerindeki döviz kontrolünü gevşetmiştir Audit Partners şirketimizin dış denetim sonuçları Serbest meslek sahipleri ile çalışmanın beklenmedik riskleri. Medeni-hukuk sözleşmesi ne zaman fiktif olarak kabul edilmektedir? Yüksek Mahkeme, danışman tarafından verilen hizmetlere ilişkin sorumluluğa karar verirken nelerin dikkate alınması gerektiğine açıklık getirmiştir Vergi kayıtlarında 100 000 rubleden daha az tutardaki mülkler amortismana tabi tutulmamaktadır Pasaport, otel makbuzu ve mesai saatleri çizelgesi, RF mukiminin statüsünü onaylayacaktır Borç faizleri, giderlerin içerisine ne zaman dahil edilecektir? Döviz kazançlarının satılma zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda ceza kesilmeyecektir Paralel ithalat için ürün listesi genişletildi Taşeronlar güvenilir olduklarını Federal Vergi Servisi’ nden alınan belge ile onaylayabilirler Ekonomik olarak değer ifade etmeyen ürünlerin imha edilmesi sonucu oluşan giderler nasıl muhasebeleştirilmelidir? Patent sahibi bireysel girişimci, uluslararası kargo taşımalarından KDV ödememektedir RF mukimi olan bir kişinin statüsü, yabancı vatandaşlığının bulunuyor olmasına bağlı değildir İhracatçılar için döviz kazancı satışına ilişkin şartlar uzatılacaktır Kişisel gelir vergisi için gelir kaynağı nasıl belirlenmektedir? Sahte dış ticaret sözleşmeleri kapsamındaki döviz işlemleri, para cezasına ve cezai sorumluluğa tabidir Federal Vergi Servisi, makbuzun kişisel gelir vergisi için mukimlik statüsünü onayladığını belirtmiştir 27 Şubat’ ta saat 11:00’ da şirketimizin müşterileri için danışmanlık hizmetleri çerçevesinde önemli bir web semineri düzenlenecektir – ‘Baş muhasebeciler için 2024 yılında personel yönetimi alanındaki temel riskler’. 2024 yılından itibaren, vergi sorumluları, %15 oranındaki kişisel gelir vergisini hesaplamak için tüm vergi matrahlarını toplamalıdır. Rusya, Letonya ile vergi anlaşmalarını feshetmiştir Rusya ile Danimarka arasındaki vergi anlaşmaları geçerliliklerini kaybetmiştir Patent sahibi yabancıların iş seyahatleri için yapılan ödemeler %13 oranındaki kişisel gelir vergisine tabidir Yetkililer, ihracatçıların ruble gelirlerinden çifte dönüşüm gerçekleştirmemelerine izin vereceklerdir Çalışanların başka bir işverene geçici olarak devri 1 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacaktır İran ve Rusya SWİFT’ i kaldırarak, finansal sistemlerini birleştirmektedir Tek vergi hesabı ve tek vergi ödemesi Putin, kambiyo ihlallerine ilişkin kanunu kabul etmiştir. Yeni düzen 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir Bilançonun oluşturulmasından önce sayımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir Uluslararası sözleşmeler kapsamındaki vergi avantajları şirketler için yeniden sağlanacaktır Maliye Bakanlığı, mülkün değer düşüklüğü ile ilgili şemayı tespit etmiştir Yurtdışına taşınanlarla yeni düzende çalışmaya hazır olmak gerekmektedir Tek vergi hesabı ve tek vergi ödemesi Bilançonun oluşturulmasından önce sayımın gerçekleştirilmesi gerekmektedir Uluslararası sözleşmeler kapsamındaki vergi avantajları şirketler için yeniden sağlanacaktır Vergi ajanları (vergi sorumlusu) için cezalar ve blokaj getiriliyor Kazakistan’ daki bir şirket için nakliye hizmetleri %0 oranındaki KDV’ ye tabidir Aralık ayında iki zorunlu ve bir gönüllü kişisel gelir vergisi bildirimi sunulacaktır, Ocak ayından itibaren ise, iki zorunlu bildirimin sunulması gerekecektir 2024 yılından itibaren Rus işverenler, yurt dışında uzaktan çalışan ve mukim olmayan personelin maaşından %13 oranındaki kişisel gelir vergisini keseceklerdir 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bireysel girişimciler için sabit ödeneklerin tutarı artacaktır İş amaçlı kullanılmadığı sürece, konut dışı mekânın satışından kişisel gelir vergisi oluşmamaktadır Vergi amacıyla RF ile bilgi alışverişinde bulunmayan ülkelerin listesi gözden geçirilecektir Şirket, yeniden yapılanma sonrasında istisnalardan yararlanamaz Beş yıl sonra kişisel gelir vergisi ödemeden LTD’ den çıkılabilir Kişisel gelir vergisinin dönemlerinde değişiklikler gerçekleştirilecek ve zorunlu ikinci bir bildiri getirilecek. Hükümet, hangi firmaların küçük teknoloji şirketi olarak kabul edileceğini kararlaştırmıştır Bireysel girişimcilerin ve şirketlerin tescil kuralları değişecektir Mukim olmayanların gelirleri hangi oranda kişisel gelir vergisine tabidir? Kapatılmış olan özerk departman için yıl sonuna kadar kurumlar vergisi beyannamesi verilmelidir. Kurumlar vergisinde düzeltme beyannamesinin sunulmasından sonra, aşırı kar vergisinde de düzeltme beyannamesinin sunulması gerekmektedir Ödenemeyecek borç, kurumlar vergisine tabidir Şirketin varlığına yapılan katkılar kurumlar vergisine tabi değildir Putin, ‘girişimcilik’ suçlarına ilişkin kriterleri içeren yasayı kabul etmiştir İş seyahatleri için döviz cinsinden nakit para çekilebilir Yabancı şirketlerden elde edilen temettülerden hangi hallerde kurumlar vergisi alınmayacaktır? Basitleştirilmiş vergilendirme sistemini kullanan Rus şirket, yabancı ‘kardeş’ şirketten karşılıksız olarak elde ettiği mülkten vergi ödemektedir Kaynak belgelerin olmaması, RF Vergi Kodeksi (VK)’ ni uyarınca ağır ihlal sayılmaktadır Önceden ödenen aşırı kar vergisi, kurumlar vergisine tabi değildir Almanya’ daki kurucu şirkete temettü ödenmesi sırasında temettü stopajı hesaplanıp ödenmek durumundadır. İş seyahatindeki ulaşım masrafları kişisel gelir vergisine ve sigorta ödeneklerine tabi değildir Küçük teknoloji şirketlerine ait faaliyetlerin yasal dayanağı ve devlet desteğinin prensipleri İçişleri Bakanlığı, yabancı çalışanlar hakkında yeni form ile bilgilendirilecektir 2018 ve 2019 yıllarında gelir elde etmeyen şirketler aşırı kar vergisi ödemeyeceklerdir Maliye Bakanlığı, iki şirketin tek şirket olarak birleşmesi durumunda aşırı kar vergisinin nasıl hesaplanacağını açıklamıştır Milletvekilleri, yeni artan oranlı kişisel gelir vergisi ile ilgili yasa tasarısını Devlet Duması’ na sunmuşlardır Merkez Bankası, dostane olmayan ülke vatandaşı olup, Rusya’ da mukim olmayanların yaptığı para transferlerine ilişkin kısıtlamaları uzatmıştır Maaş döviz cinsinden ödenebilir, ancak bu durum bütün çalışanlar için geçerli değildir Vladimir Putin, dijital pasaport hakkındaki Karanameyi imzalamıştır Yabancı bankalar Rusya’ daki döviz ticaretine katılabilecektir. İlgili listede 30’ dan fazla ülke bulunmaktadır Tahsili mümkün olmayan borç kişisel gelir vergisine tabi değildir Leasing ödemeleri giderlerin içerisinde ne zaman hesaplanmalıdır? Sözleşme şartlarının ihlal edilmesi halinde kesilen ceza, kurumlar vergisi amacıyla gelirlerin içerisinde hesaplanmaktadır Kazakistan’dan Özbekistan’ a nakliye organize edilmesi, Rusya’ da gerçekleştirilen bir hizmet olarak kabul edilmektedir ve %20 KDV’ ye tabidir Federal vergi servisi, online satış siteleri ile çalışırken, verginin nasıl hesaplanması gerektiğini açıklamıştır Rusya Merkez Bankası, anahtar faiz oranını %13’ kadar arttırdı Askerlik kaydının ihlal edilmesi halinde uygulanan ceza 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren artacaktır. Küçük ölçekli işletme için gelir limitinin verileri kurumlar vergisi beyannamesinden alınmaktadır Rusya Merkez Bankası, nakit döviz çekimine ait kısıtlamaları uzattı Eğer ticari işlemin fiyatı ruble cinsinden değilse, KDV ve kurumlar vergisi nasıl hesaplanmalıdır? Eğer yıllık gelir 251,4 milyon rubleyi aşarsa, şirketin basitleştirilmiş vergi sisteminden genel vergi sistemine geçmesi gerekecektir Şirket, gerçek kişilere gelir öderken, vergi statülerini doğru bir şekilde belirlemelidir – mukim/mukim olmayan 2030 yılına kadar lisanslar hakkındaki verilerin Federal kaynakta yayınlanmasına gerek yoktur Basitleştirilmiş vergi sistemine geçiş hakkındaki bildirimin sunulma kuralları değişmiştir Basitleştirilmiş vergi sisteminden yararlanma hakkının kaybedilmesine ilişkin düzen güncellenecektir Rusya Merkez Bankası’ nın listesine bir ödeme sistemi daha eklenmiştir – Kwikpay Sözleşme sona ermiş olsa bile, kiralanan sabit kıymetlerdeki sökülemeyen özel maliyet amortismana tabi tutulabilir Yeniden yapılanma sonucunda oluşturulan İT şirketi vergi istisnalarından yararlanamamaktadır Paralel ithalat için mal listesi genişletildi Rusya Federasyonu, ABD ve AB ülkeleri ile ‘‘Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarını’’ durdurmaktadır Yazılıma ait hakların Kazakistan’ daki müşterilere devri KDV’ ye tabi değildir Yabancılara çalışma izni verilmesi için güncellenmiş kotalar Ağustos ayında tek vergi ödemesi bildirimine hangi vergiler dahil edilecektir? Eğer tedarikçiye olan borcunuzu temlik veya devir etmişseniz, KDV’ yi yeniden hesaplamanız gerekecektir Aşırı kar vergisini kimin ödeyeceği belli oldu İşletmenin sonlandırılmasına ait bir bildirinin daha sunulması gerekecektir KDV’ ye tabi olmayan reklam malzemelerin değeri 300 rubleye kadar artırılmıştır Eğer inşaat, kriz nedeniyle durdurulmuş ise, bu atıl durum olarak sınıflandırılmaktadır Yanlış verilerden dolayı Tüzel kişiler devlet sicilinden (YGRYuL) çıkarılabilecektir Çalışanların otopark yeri KDV’ ye tabidir Çalışanlar için sağlanan yemek imkanı, kişisel gelir vergisinin aynı anda tahakkuk edilmesi ile kurumlar vergisi matrahı yönünden giderlerin içerisinde dikkate alınabilir Mikro işletmenin küçük işletmeden farkı. 2023 yılında geçerli olan kriterler Rusya, Malezya ile yeni bir vergi anlaşması imzalayacaktır Putin, aşırı kar vergisine dair yasayı kabul etmiştir Türk ödeme sistemi üzerinden sanal kart oluşturulabilecek olan uygulama faaliyete geçecektir Rus şirketinin Türk kurucusunun elde ettiği temettüler %10 oranında kaynakta kesinti süreti ile vergilemeye tabidir Yeni özel ekonomik bölge oluşturuluyor Maliye Bakanlığı, basitleştirilmiş vergi sistemi için sınır gelirin nasıl hesaplandığını açıklamıştır Basitleştirilmiş vergi sistemini kullanma hakkının kaybedilmesi halinde, KDV’ nin üç aylık dönemin başından itibaren hesaplanması gerekmektedir Müteşebbis, iş sözleşmelerini imzalama hakkını başkasına devredebilir Federasyon Konseyi, tek vergi hesabı değişiklikleri ile ilgili kanunu onaylamıştır Yurt dışında uzaktan çalışıp mukim olmayan Rus vatandaşlarının Rusya kaynaklı olmayan gelirleri-maaşları kişisel gelir vergisine tabi değildir Çalışanlar için gerçekleştirilen konut kira ödemeleri, kurumlar vergisi matrahının tespiti yönünden giderlerin içerisinde dikkate alınabilir Yüksek kalifiyeli yabancıların maaşları, mukim olmasalar bile %13 kişisel gelir vergisine tabidir 10.07.2023 tarihli 316-FZ sayılı ‘Rusya Federasyonu’ ndaki yabancı vatandaşların yasal statüsü’ hakkındaki kanun yayınlanmıştır Başka bir Avrasya Ekonomik Birliği ülkesinde verilen elektronik hizmetlerden KDV ödenmesine ilişkin kanun kabul edilmiştir İzlenebilirlik raporlarında 100 bin rubleye kadar ceza uygulanacaktır İç turizm 1 Temmuz’ dan itibaren KDV’ den muaftır Danimarka, Rusya ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını fesh ediyor Yabancı çalışanlar için sigorta ödenekleri tarifeleri onaylanmıştır Satışına karar verilen bina, kiraya verildiği süre boyunca sabit kıymetlerden uzun vadeli aktiflere geçemez Şahsi tek vergi hesabından başka bir kişinin tek vergi hesabına para aktarmak yakın zaman içinde mümkün olmayacaktır Putin dijital ruble hakkındaki kanunu imzalamıştır Borçluların ve iflas edenlerin uluslararsı pasaportlarına el konulacaktır Online satış siteleri, yabancı mallardan %20 değerinde KDV ödemek zorunda kalacaklardır 2022 yılında vergide gerçekleştirilen fazladan ödeme, 2023 yılında işbu vergide bildirim sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır İhracatçılar nakit döviz ile ödeme yapabileceklerdir Uluslararası yük taşımacılığındaki kısıtlamalar uzatılmıştır Aşırıkar vergisine ilişkin yasa tasarısı, Devlet Duması’ nda ilk okumadan geçmiştir Putin, yabancılar tarafından banka hesaplarının basitleştirilmiş bir şekilde açılmasına ilişkin kanunu imzalamıştır Şirketin basitleştirilmiş tasfiyesinden sonra, kurucuların yeni bir şirket açmaları yasaklanmayacaktır Şirketin ticari işlemi onaylaması için gerekenler nelerdir? Federal Vergi Servisi, işletmelerin basitleştirilmiş tasfiye prosedürünü başlatmıştır Kurumlar vergisinin hesaplanması sırasında, affedilmiş borç tutarı hesaba alınabilir Çin’ den ithal edilen malın satışı sırasında %20 değerindeki KDV’ nin ödenmesi gerekmektedir Dost ülkelerin bankaları RF’ te şube açabileceklerdir Sözleşme doğrultusundaki cayma (vazgeçme) tazminatı, şüpheli borç rezervine dahil edilmemektedir. Hükümet, tur operatörleri için KDV’ yi sıfırlamıştır İşveren, yurt dışında uzaktan çalışma modelini kullanan personelin maaşından %13 oranında kişisel gelir vergisi kesecektir. Gecikme cezalarının yıl sonuna kadar tahakkuk ettirilmeyeceği beklenmektedir. İşten çıkarılan müdür, R34001 numaralı formu sunarak, kendisini Tüzel kişilerin devlet sicilinden çıkarabilir Şirketler giderlerini yeni bir yolla onaylayacaklardır Rusya Merkez Bankası, finansal kuruluşların yabancı müşterilerle etkileşimini kolaylaştıracaktır Küçük işletmelerin tasfiye prosedürü kolaylaştırılmıştır Yetkililer, yabancıların göç kayıtlarını basitleştirmiştir Sıfır oranlı KDV’ nin kullanılabileceği durumların listesi genişletilmiştir Bireysel girişimci, işletmesini kapattıktan sonra tek vergi hesabındaki pozitif bakiyesini geri alabilir Yurtdışındaki Rus vatandaşları için kişisel gelir vergisi %13-15 oranında olacaktır. Maliye Bakanlığı ilgili yasa tasarısını tamamlamıştır Federal Vergi Servisi, artık iflas davalarından dolayı borçlu olanların siciline sahiptir Rus şirket, gelirini yabancı banka hesabına da alabilir ‘2023 yılındaki önemli vergi değişiklikleri’ adlı seminer Yabancıların işe alınması kolaylaşacaktır İş merkezindeki bütün mekanların vergisi kadastro değeri üzerinden hesaplanmaktadır Kurumlar vergi açısından vergi ajanı için kolaylıklar sağlanmıştır İnşaatçılar apartamentler için KDV ödeyeceklerdir Mahkemede temsilci olamayacak kişilerin listesi genişletildi Kuril Adaları’ nda serbest gümrük bölgesi rejimi başlayacaktır KOBİ’ lerin ihalesiz satın alamayacakları objelerin listesi açıklanmıştır 300 ruble değerindeki reklam ürünlerinin devrinden KDV ödenmeyecektir Bildirimde bulunulmaması halinde ceza uygulanmayacaktır, ancak bu durum yalnızca tek vergi hesabı bakiyesinin pozitif olması halinde geçerlidir Tur operatörleri, Rusya içerisindeki turlar için KDV ödemeyeceklerdir Beyannameler, Federal Vergi Servisi’ nin internet sayfasındaki sistemden sunulabilir Toplu yemek tüketim işi ile ilgili KDV istisnası için, 2023 yılına ait olan maaş hesabı da dikkate alınacaktır İş seyahati sırasında oteldeki kahvaltı kişisel gelir vergisine tabidir Ceza Kanunu’nun 199. maddesi doğrultusundaki ceza davaları, 2017 ve önceki yıllara ait denetim sonuçlarından dolayı açılamaz Özel seçilmiş Sanayi bölgeleri katılımcıları için ödeneklerden %7,6 oranındaki indirimli tarife getirilmiştir Yeni özerk departman için ne zaman beyanname sunulmalı ve kurumlar vergisi hesaplanmalı? İş seyahati süresi yeni kurallarla onaylanmaktadır Malların Beyaz Rusya’ dan nakliyesi sırasında Beyaz Rusya’ lı şirkette KDV oluşmamaktadır, Rus şirkette ise %0’ dır Özel ekonomik bölge mukimleri, düşük oranlı kurumlar vergisi için ayrı kayıt tutmalıdır 2023 yılında mevduat faizleri kişisel gelir vergisine tabi olacaktır Rusya Merkez Bankası, 115-FZ sayılı Federal Kanun’ un hesabın banka çalışanı tarafından açılmasına izin verdiğini açıklamıştır Şirketler, hızlı ödeme sistemi üzerinden ödeme yapabileceklerdir Yabancıların kişisel veri kayıt sistemine kaydolmaları kolaylaştırılmıştır Dostane olmayan ülkelerle imzalanmış olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları durdurulabilir Daha fazla İT şirketi akredite olabilecektir Göçmenler, kişisel gelir vergisinden indirime sahip olabilirler İT şirketlerin akreditasyonu ve vergi istisnaları için iki farklı gelir listesi bulunmaktadır Maliye Bakanlığı, RF mukimlerinin Rusya’ da en az 183 gün bulunması gerektiğini hatırlatmaktadır (tam mükellefiyet) RF’ te mukim olmayan bireysel girişimciler de basitleştirilmiş vergi sistemini kullanabilirler Maaş almayan müdür, kişisel veri raporuna dahil edilmemektedir İT şirketinin kurucusu tarafından geliştirilen yazılım, ana faaliyet gelirleri oranı için aranan %70lik gelir payının içerisinde hesaplanmaktadır. Çalışanlar için ödemelerin gerçekleştirilmemesine rağmen, kişisel verilerin sunulması gerekmektedir Yabancı şirketten danışmanlık hizmetleri için alınan avans KDV’ ye tabi değildir Rusya Merkez Bankası, işletmeler için de nakit döviz kısıtlamalarını uzatmıştır Rusya Merkez Bankası, nakit dövizin çekilmesine ait olan kısıtlamaları 9 Eylül 2023 yılına kadar uzattı Çalışanların iş yerine ulaşımı için yapılan harcamalar giderlerin içerisine dahil edilemez. Ancak bazı istisnayı durumlar bulunmaktadır Borç verilmesi sırasında, alıcılardan veya müşterilerden elde edilen cironun kullanılması mümkün değildir Şirketler 20 Mart’ a kadar kontrol edilen yabancı şirketler hakkındaki bildiriyi sunmalıdır. Gerçek kişiler için döviz kısıtlamaları uzatılacaktır Anahtar faiz oran %7,5 oranında kalıyor. Rusya Merkez Bankası 3 kez art arda işbu oranı değiştirmeme kararını aldı Tüzel kişiler devlet sicilinde kendileri ile ilgili bilgilerin yanlış olduğu yeni bir formla bildirmelidir. Cumhurbaşkanı, bireysel girişimciler için geçerli olan kuralları değiştirmiştir. İlgili kanun imzalanmıştır. Federal Vergi Servisi, işletmelerin banka hesaplarını bloke etmeyecektir Hediye edilen mülkiyetin 5 milyon rubleden fazla olması durumunda, %13 oranındaki kişisel gelir vergisi uygulanacaktır. 2023 yılında muhasebeciler önceden olduğu gibi maaşlardan ve temettülerden kişisel gelir vergisini ayrı hesaplamalıdır. Döviz ihlallerine ait cezalar, İdari Suçlar Kanunu’ nun yeni normları doğrultusunda yeniden hesaplanacaktır Döviz ihlallerine ait ceza, toplam tutarın %50’ si değerinde ödenebilir Yabancı şirketten affedilen borç, kurumlar vergisine tabi değildir Kurucudan karşılıksız olarak elde edilen mülkiyet, Kurucunun tüzük sermayesindeki payı %50’ den fazlaysa kurumlar vergisine tabi değildir LTD’lerde yıllık muhasebe raporlamasının düzenlemeleri değişmiştir Merkez Bankası, rublenin dokuz para birimine karşı döviz kurunu belirleyecektir Belirli çalışanlara ücretsiz yemek sunulması ayrımcılık olarak kabul edilebilir Gelen sçyot-faturalardan KDV’ nin hemen indirime alınmasına gerek yoktur. Bunun için üç yıllık bir süre belirlenmiştir Devlet başkanı, Merkez Bankası’ nın izni olmadan yabancı şirketlerden hisse satın alma yasağını uzatmıştır Kişisel gelir vergisi, gerçek kişilerden kesilmemiş ise, vergi acentelerinden tahsil edilecektir Gelişmiş sosyo-ekonomik bölge mukimleri için ödeneklerden tek bir tarife belirlenmiştir Maaşın zamanında ödenmemesi iş müfettişlerinin denetimine neden olacaktır Kasa denetimlerine hazır olmak gerekmektedir Şirketin negatif net aktifleri Merkez Bankası’ nın izni olmadan yabancı şirketlerden hisse satın alma yasağını uzatılmıştır Tüzük sermayesinin net aktif tutarına kadar azaltılması, kurumlar vergisine tabi değildir Moskova bölgesindeki yabancılar için patent ücreti 6,6 bin ruble olacaktır Şirketin hukuksal adresi olarak şirket ortağının evi gösterilebilir. Yabancı hesaplardaki para hareketleri ile ilgili raporun 1 Aralık tarihine kadar sunulması gerekmektedir Seferberlik emrine katılanlara yapılan ödemeler kişisel gelir vergisinden ve ödeneklerden muaf tutulmuştur, giderlere dahil edilmelerine ve KDV ödenmemesine izin verilmiştir Yabancı çalışanlar için kotalar azaltılacaktır Eğer reorganizasyon kanuna karşı hile amaçlı değilse, birleşen şirketin zararı, birleşilen şirkette dikkate alınabilir Eğer şirketin parası yoksa, iflas prosedürü ile ilgili harcamaları kurucuların karşılaması gerekecektir Federal Vergi Servisi, vergi dairesi ile mahsuplaşmaya ilişkin üç yıllık kısıtlamayı kaldırdı 1 Mart’ tan itibaren taşıma belgelerinin alışveriş kuralları değişecektir 2023 yılından itibaren bütün girişimciler vergileri tek bir vergi hesabına aktaracaklardır Rusya’ da çalışan yabancılar, elektronik Devlet Hizmetleri aracılığıyla patent ödemelerini yapabilirler 2023 yılında Moskova’ da yabancılar için patent tutarı artacaktır Döviz ihlalleri halindeki cezalara ilişkin moratoryum 2023 yılının sonuna kadar uzatılacaktır İşverenin seferberlik sonucunda askere alınması, çalışanların işten çıkarılmasına neden olmuştur Eğer şirkette iş güvenliğinden sorumlu bir kişi bulunmuyorsa, işverene ceza kesilebilir Yabancılar tarafından affedilen borç ve 2022 yılında LTD’ den ayrılırken alınan pay kurumlar vergisine tabi değildir Rusya Merkez Bankası anahtar faiz oranının %7,5’ te kalmasına karar verildi Rusya Federasyonu’ na karşı dostane olmayan ülkelerin listesi genişletilmiştir Yabancı çalışanlar için kişisel gelir vergisi ödeme kuralları değişecektir Yabancı şirkete yapılan her bir temettü ödemesi sırasında kurumlar vergisi kesintisinin (Stopaj) hesaplanması gerekmektedir Maliye Bakanlığı, yaptırımlar altındaki şirketlerin listesini tutacaktır Kadronuzda bulunan yabancı vatandaşların sayısını gözden geçirmenizi öneriyoruz İT şirketler yeni düzenle akredite edilecektir Çalışanların başka işverenlere geçici transfer düzenin süresi uzatılmıştır Dostane olmayan ülkelerin nakliyecileri Rusya’ da çalışamayacaktır Özerk departmanların açılmış olduğuna dair bildiri yeni formda sunulacaktır Federal Vergi Servisi, biten işlerin kabul tutanağının formatını onaylamıştır Taşıt vergisinin hesaplanma düzeni değişmiştir Devlet mülkiyetinin kira bedeli Hükümet, seferberlik ile bağlantılı olarak işletmelere destek sağlanmasına ilişkin kararları onayladı Vekaletname ile elektronik imza anahtarı sertifikası almak mümkün değildir Seferberlik kararı sonrası askere alınan personellerin çalışma yerleri korunacaktır Vergiler mahkemesiz tahsil edilecek KDV beyannameleri güncellenecek Yabancılara sigorta poliçesi olmadan da tıbbi yardım sağlanacaktır Mahkeme, şirketi kontrol eden kişilerin, şirketin ofisinde gerçekleştirilen denetim sonucunda alınan karara itiraz etmelerine izin vermemiştir Vergi organları, aynı faaliyetlerden farklı değerlendirmelerde bulunamazlar Reorganizasyon sonrasında ortaya çıkan yeni şirket, eski yapıda çalışanların gelirlerini ve kişisel gelir vergisini hesaba almamaktadır Yabancılar, yatırım veya bağış karşılığında Rusya’ da ‘altın pasaport’ alabileceklerdir 2023 yılında tüzel kişiliklerin tasfiye kuralları değişecektir. İşletmeler daha kolay kapatılabileceklerdir Dostane ülkelerdeki yabancı bankalar Rusya’ da şube açabileceklerdir. Ancak işbu bankaların fonksiyonları sınırlandırılacaktır Yabancı banka kartlarının tek riski yüksek komisyonlar değildir. Buna ek olarak Federal Vergi Servisi’ ne bilgi sunulmalıdır Giderler, kurumlar vergisi için ödeme gerçeğine bağlı değildir Basitleştirilmiş vergi sistemi ve patentli vergilendirme sistemi için limitler artırılmayacaktır Moskova bölgesindeki inşaat şirketleri için obje registresi basitleştirildi. Ancak ortak inşaat bunlara dahil değil Dostane olmayan yabancılar için LTD paylarıyla yapılan işlemler sınırlandırıldı Rusya hükümeti, paralel ithalatı uzatmaya izin vermiştir Şüpheli alacaklardan rezerv, alacağın sayımı doğrultusunda oluşturulmaktadır Rusya hükümeti, paralel ithalatı uzatmaya izin vermiştir 9 Eylül’ den itibaren, nakit ile gerçekleştirilen işlem kuralları değişmiştir Yabancı şirket tarafından affedilen borç, mal haraketinden kaynakanıyor olsa bile vergiden muaftır Cumhurbaşkanı, basitleştirilmiş vergi sisteminde sıfır oran ile ilgili kanunu imzalamıştır Cumhurbaşkanı, basitleştirilmiş vergi sisteminde sıfır oran ile ilgili kanunu imzalamıştır 1 Ekim tarihinden itibaren, KDV’ den vergi acenteleri için değişiklikler yürürlüğe girecektir Yurtdışına göç eden ve mukimlik statüsünü yitiren Rus vatandaşları, Rusya’ da daire satarken %30 oranında vergi ödeyeceklerdir Düşük Sosyal Sigorta ödenekleri ve %0 kurumlar vergisi için, İT şirketinin toplam geliri içeresinde, ana faaliyet konusundan doğan gelir en az %70 olması gerekir Mişustin’ in talimatına göre, dostane olmayan ülkelerle ruble cinsinden hesaplaşma gerçekleştirilmesi gerekmektedir Ekim’ den itibaren, vergi acenteleri için KDV kuralları değişiyor Nakit dolar ve euro satın almak daha kolay hale gelecek. Merkez Bankası ilgili kuralları gevşetti Giderleştirilmiş olan borç, giderlerin içerisinde hesaplanamaz. Ancak eğer işbu giderleştirilme alacaklı için avantaj sağlıyorsa giderlerin içerisinde hesaplanabilir Herhangi bir kişi sorgu için Federal Vergi Servisi Müfettişliği’ ne çağrılabilir. Sorguya gelinmemesi halinde ceza uygulanmaktadır Daha fazla hizmetten KDV muafiyeti sağlanacaktır Ucuz gayrimenkul alıcısı, işbu gayrimenkulün fiyatını gerekçelendirmelidir Birbiri ile ilişkili şirketler basitleştirilmiş vergi sistemini kullanabilirler, ancak işletmede bölünme belirtileri bulunmamalıdır Yeni yasa tasarısı: İthalat ikamesi ürünlerin üretiminde sıfır kurumlar vergisi uygulanacak ve sigorta ödenekleri %7,6 olacaktır Gerçek kişilerin Rus şirketlerinden yabancı banka hesaplarına temettü almalarına izin verildi Maliye Bakanlığı, basitleştirilmiş vergi sisteminde giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Daha fazla iş adamı devlet desteği alabilecektir 15 ülke daha ‘Mir’ ödeme sistemine bağlanmayı planlıyor Federal Vergi Servisi, girişimcilerin yazarkasa olmadan çalışmalarına izin verdi Hediye edilmiş olan daireden kişisel gelir vergisi ödenmelidir Gerçek kişi yıl sonunda mukimlik statüsünü yitirirse, kişisel gelir vergisi %30 oranında yeniden hesaplanmalıdır (Dar mükellef statüsü) Döviz cinsinden satılan mülkiyetten kişisel gelir vergisinin hesaplanması için, gelir ve giderlerin ruble cinsine çevrilmesi gerekmektedir Rus bankaları Yuan cinsinden mevduat hesabı açmaya başladı Çalışanlar için kiralanan dairelerden Sigorta fonları ve kişisel gelir vergisinin hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir Şirket KOBİ kriterlerine uymasına rağmen, ilgili sicilde yer almıyordu. Vergiciler işbu şirkete ek ödenekler hesaplamışlardır 9 Eylül' den sonra şirketler yurtdışındaki iş seyahatleri için döviz hesabından ilave 5000 dolar daha çekebileceklerdir KDV’ ye tabi olmayan reklam ürünleri için belirlenen değer 100 rubleden 300 rubleye yükseltilecek Rusya Federasyonu’ ndaki tüzel kişilere elektronik formda hizmet sunan yabancı şirketlerin Federal Vergi Servisi’ nde kayıt yaptırmalarına gerek yoktur Rusya Merkez Bankası, döviz cinsinden borç vereni dikkate alarak, risk katsayılarına göre farklılaştırılmış zam getirmeyi planlamaktadır Eğer yabancı kişi borcu 2022 yılında affetmişse, kurumlar vergisi oluşmayacaktır İş seyahatinde yeni kişisel gelir vergisi ve ödenek kuralları Şirketler için sigorta ödeneklerinden yeni tarifeler onaylanmıştır Bazı şirketler için sıfır oranlı KDV getirilmektedir Paralel ithalat listesine, fotoğraf ekipmanları ve kozmetik markaları eklendi. Renault yedek parçaları çıkarıldı KDV’ nin %0 oranında ödenebilmesi için otelin özel sicile dahil edilmiş olması gerekmektedir. Hükümet bu konuda bir açıklamada bulunmuştur RF Merkez Bankası, nakit döviz satın alımına ve çekimine ait kısıtlamaları uzattı Kurucu katkılarının kurumlar vergisine tabi tutulmasına gerek yoktur Artık ticari marka gerçek kişinin üzerine registre edilebilir İT şirketlerinin yabancı personel çalıştırmaları kolaylaştırılacak Karşılıksız olarak elde edilen mülkiyet vergiden muaf tutulacaktır Küçük ölçekli işletmelerin devlet desteği almaları kolaylaşacak Yurtdışındaki işler için satın alınan mallardan KDV indirimi nasıl alınabilir? Rusya Merkez Bankası, nakit döviz çekimi ile ilgili kısıtlamaları uzatmayı planlıyor Hükümet, dostane olmayan ülkelerin listesini genişletti. İşbu ülke mukimleri ile hesaplaşmalar artık ruble cinsinden yürütülecektir Rusya Merkez Bankası, anahtar oranı %8’ e kadar düşürdü Hangi gelirler kişisel gelir vergisinden muaf tutulacak? Artık ithalat sözleşmeleri için %100 avans transfer edilebilir Rusya ile ilişkili olan şirketler, Avrupa bankalarında 100 bin Euro’ dan fazla para bulunduramayacaklardır 2023 yılından itibaren, ödeneklerden tek bir limit taban ve tek tarife uygulanacaktır Rusya Merkez Bankası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sicilini azaltmayı önerdi Rus işletmeler yabancı elektronik hizmetler için acentelik KDV’ si ödeyeceklerdir İşletmeler için tek bir vergi hesabının yürütülmesi ile ilgili kanun imzalanmıştır Mevduat hesaplarından vadesinden önce çekim ve döviz saklama komisyonu ile ilgili kanun imzalanmıştır Rusya Merkez Bankası, risk seviyelerine göre şirket kriterlerini tanımlamıştır Rusya Merkez Bankası, işletmeleri 70 risk açısından kontrol edecek İT uzmanları için kredi tutarları arttırıldı Paralel ithalatta kullanılacak olan mallar belli oldu Belge alışverişi elektronik devlet hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirilecek Rusya Cumhurbaşkanı leasinge konu olan mülkiyetin zamanından önce satın alınmasına izin verdi Federal Vergi Servisi, vergileri ödedikten sonra hesapların blokajını kaldırma konusunda işletmelere yardımcı olacağını duyurdu Döviz ihlalleri için öngörülen cezalar yarıya indirilecek. Ancak bu durum kereste ihracatçıları için geçerli değildir Maliye Bakanlığı döviz yerine takasa geçişin mümkün olabileceğini bildirdi Bakanlar Kurulu, bazı işletmeler çalışanlarının daha fazla süre çalıştırılmasını talep etme hakkına sahip olacak Federal Vergi Servisi’ nin yeni şirketlerin otomatik basitleştirilmiş vergi sistemine nasıl geçecekleri ile ilgili açıklaması Kişisel gelir vergisi amacıyla, birçok özerk departmandan birini seçmek için bir bildirim sunmak yeterlidir Federal Vergi Servisi, aktif vergisinden indirimin nasıl alınabileceğini açıklamıştır Kontrol altında bulunan işlemlerin eşik değeri bir milyon rubleye kadar artırıldı İT işletmelerinin istisnaları için, gelir payı oranı %90’ dan %70’ e kadar düşürüldü, kişi sayısı şartı ise tamamen kaldırıldı Emeklilik sandığı ve Sosyal sigorta vakfı tek bir fon haline getirilecektir. Devlet Duması ilgili kanunu kabul etmiştir IT hizmetlerinin outsourcing olarak ayrılması artık istisna alınmasına yardımcı olmayacaktır RF mukimleri, dövizleri yurt dışında bulunan hesaplarına aktaramayacaklardır. Putin ilgili Kanunu imzalamıştır Otel hizmetleri ile ilgili alınan ön ödeme (avans), 1 Temmuz’ dan önce alınmış olsa bile, KDV’ ye tabi değildir Gerçek kişiler (Rusya yerleşikleri) mukim olmayanlardan (Rusya’ da yerleşik olmayanlardan) olan alacaklarını yabancı banka hesaplarına almalarına izin verildi Yeni oteller %0 KDV için sicile eklenecektir İhracatçıların döviz kazançlarını yurt dışındaki hesaplarına aktarmalarına izin verildi Temettüler ile ilgili son haberler Gerçek kişiler yurtdışına ayda 1 milyon dolara kadar para aktarabilirler Tek vergi hesabı, 2023 yılından itibaren yürürlüğe girecektir Federal Vergi Servisi’ nin yeni kara listesi: işbu listeye kimler giriyor ve sonuçları nelerdir Mükellefin fazla ödediği vergi doğrulanmadığı müddetçe iadesi mümkün değildir. Rusya ve Beyaz Rusya vergi sistemleri birleştirilecek. Kişisel gelir vergisi Mevduat faizinden alınan kişisel gelir vergisi iptal edildi, ancak vergi makamları hala insanların gelirleriyle ilgileniyor İndirimli konut kredilerdeki faiz oranı %9'dan %7'ye düşürüldüğü, Vladimir Putin tarafından açıklanmıştır. Putin, vergi kaçakçılığının daha az sıklıkta ve daha hafif şekilde cezalandırılacağına söz verdi Avanslardan KDV hesaplanması iptal edilebilir. 1 Aralık 2022'den itibaren, Rusyada Vergi numarası E-Devlet aracılığıyla alınabilecek. %0 KDV uyuglanacak objelerin listesi hazır. İşbu listede oteller, su parkları ve yat kulüpleri bulunmaktadır Avrupalı muhasebecilerin ve denetçilerin artık Ruslarla çalışmalarına izin verilmeyecek İhracatçıların döviz kazançlarının %50’ sini satma şartı kaldırıldı. Putin yeni bir kararname yayınladı Rusya Maliye Bakanlığı, ihracatçıların ihracat döviz kazançlarını yabancı banka hesaplarına aktarmalarına izin verdi Daha fazla şirket sigorta ödeneklerini erteleme şansına sahip olacaktır, ilgili liste genişletilmiştir Rusya Merkez Bankası, yurt dışına döviz transferi limitini ayda 150 bin dolara kadar yükseltti 1 Ekim 2022’ den itibaren yabancı kişilere yapılan ihracatlar %0 KDV’ ye tabi olacaktır Girişimci basitleştirilmiş vergilendirme sisteminden rapor sunmuştur, ancak mahkeme basitleştirilmiş vergi sistemine geçiş olmadığına karar vermiştir Vergiciler bir ay daha banka hesaplarını bloke etmeyeceklerdir Büyük şirketler yeni vergi istisnaları alabilirler Bakanlar Kurulu, yaptırım altındaki şirketlerin yönetim kurulu olmadan çalışmalarına izin verdi Daha fazla ithal donanım KDV’ den muaf tutulacaktır Dostane olmayan ülke kişiliklerine ait telif hakları sahipleriyle doğrudan hesaplaşma yasaklanmıştır Emeklilik maaşları, asgari ücret ve minimum geçim ücreti %10 oranında arttırılmıştır. İlgili belge imzalanmıştır Dostane yabancı şirketlerle, dostane döviz cinsinden ilişki kurulmasına izin verilmiştir İhracatçıların döviz kazançlarını satma süreleri 120 güne çıkartılmıştır Rusya Merkez Bankası, bankacılık işlemleri üzerindeki kontrolü yumuşatıyor Rusya Merkez Bankası’ nın anahtar faiz oranı %11’ e kadar düşürüldü Kurumlar vergisi azaltılabilecektir İnşaat şirketleri için tek bir sicil oluşturulacaktır 1 Haziran’ dan itibaren emekli maaşları ve 1 Temmuz’ dan itibaren asgari ücret arttırılacaktır Yaptırımlar dolaysıyla ayrılan batılı firmalar için dış yönetim ile ilgili yasa tasarısı 1. okumada kabul edilmiştir 1 Temmuz’ dan itibaren, oteller %0 KDV ödeyecektir Daha fazla şirket İT istisnasına sahip olabilecektir. Şartlar yumuşatılacak Geçici olarak bulunan yabancıların maaşları, tek bir tarife doğrultusunda ödeneklere tabi tutulacaktır 2023 yılından itibaren, bütün vergilerin ayın 28’ ine kadar ödenmesi gerekecektir Maliye Bakanlığı, yerleşik olmayan yabancı şirketlerin hangi hizmetlerinin KDV’ ye tabi olmadığı durumları açıklamıştır Rusya’ da yabancı telif hakkı sahipleriyle yeni bir hesaplaşma yöntemi oluşturulacaktır Yabancıların işe alınması sırasında, gönüllü sağlık sigortası poliçesine gerek kalmayacaktır İhracatçıların döviz kazançlarının satış şartı %50’ ye kadar indirildi 2023 yılından itibaren, limit tabanın aşılması halindeki sigorta ödenekleri %15,1 olacaktır Kontrol edilen anlaşmalar için artırılan 120 miliyonluk yeni limit, 2021 yılına ait ticari işlemler için geçerli değildir Rusya Merkez Bankası, vatandaşların nakit döviz satın alımına ait sınırlamaları gevşetti Şirketin menkul olarak kabul ettiği mülkiyet, vergiciler tarafından gayrimenkul olarak sayılıp, vergiye tabi tutulabilir (Aktif vergisi) Otomatik basitleştirilmiş vergilendirme sisteminde gelirler ve giderler kasa ve banka verileri doğrultusunda hesaplanacaktır Rusya Merkez Bankası, gerçek kişiler için yurtdışına 50 bin dolara kadar para göndermelerine izin vermiştir Özerk departmanlar yeni kurallarla registre edilecektir Hükümet komisyonu, kimlerin döviz kazancını satmayacağını açıklamıştır Vergiciler, serbest meslek sahipleri ile çalışan işletmeleri daha dikkatli bir şekilde kontrol edecekler RF Merkez Bankası, kambiyo denetimini gevşetmiştir Paralel ithalat yoluyla getirilebilecek mallar belli oldu Yabancı firmalar, Rus bankalarında hesap açarken, Federal Vergi Servisi kayıtlarına alınacaklardır İşletmelerin Rus yaptırımlarına tabi yabancı firmalarla işlem ve hesaplaşma gerçekleştirmeleri yasaklandı İhracatçıların yabancı sözleşme taraflarından nakit olarak ödeme kabul etmelerine izin verilecek Sigorta ödeneklerinin (maaş üzerindeki) ödenme süresi 1 yıllığına uzatıldı. İlgili Kararname kabul edilmiştir Anahtar oran %14’ e kadar indirilmiştir IT’ cilerin kişisel gelir vergisini ödemeleri gerekmektedir. İşbu vergiden muafiyet bulunmamaktadır 29 Nisan’ a kadar işletmelerin yurt dışındaki banka hesapları hakkında rapor vermeleri gerekmektedir Sigorta ödenekleri yarı yarıya azaltılacaktır Yaklaşık olarak 200 yabancı marka paralel ithalat yoluyla Rusya’ ya geri dönecek Yabancı konsernlere aktiflerini devretmeleri önerilecektir 2022 yılından itibaren, toplu tüketim yerleri KDV ödemeyecektir Sigorta ödeneklerinin ödenme süresi 1 yıl uzatılacaktır Basitleştirilmiş vergi sistemi için gelir limitleri arttırılacaktır İhracatçılara döviz kazancının %80’ ini satmaları için verilen süre arttırıldı Bazı şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır Rus bankaları, 18 Nisan’ dan itibaren vatandaşlara nakit döviz satabilecekler Rusya Merkez Bankası, dış ticaretten kambiyo kontrolünün gevşetildiği sektörlerin listesini genişletmiştir Kontrol edilen işlemlerin kriterleri düzeltilmiştir İnşaat izinleri bir yıllığına uzatılacaktır Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Bakanlar Kurulu’ na küçük ve orta ölçekli işletmeler için toplam Emeklilik fonları ödentisini %15’ e kadar düşürme talimatını vermiştir. Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Bakanlar Kurulu’ na küçük ve orta ölçekli işletmeler için toplam Emeklilik fonları ödentisini %15’ e kadar düşürme talimatını vermiştir. 2022 yılından itibaren, leasinge konu olan sabit kıymetler, basitleştirilmiş vergi sisteminden limit için leasing alanda hesaba alınmamaktadır Şirketlerin ve bireysel girişimcilerin registre edilme süresi kısaltılmıştır Maliye Bakanlığı karşılıksız (bedelsiz) hizmetlerin nasıl hesaba alınacağını açıkladı Şirketin yabancı elektronik hizmetlerden KDV’ yi kendisinin ödemesi gerekecektir Yetkililer bir işlemden daha KDV’ yi iptal etti 27 Mart 2022 tarihinden itibaren, mukimler tarafından mukim olmayanlar için gerçekleştirilen ön ödeme tutarına sınırlama getirilmiştir ABD ve Büyük Britanya’ dan yeni yaptırımlar Avrupa Birliği, Rusya’ ya karşı beşinci yaptırım paketini hazırladı Rusya Merkez Bankası’ ndan yeni açıklama: Para birimi ne olursa olsun, dış ekonomik faaliyetten elde edilen kazancın %80’ inin satılması gerekmektedir Taşımacılık alanında ve küçük ölçekli işletmeler için kambiyo denetimi kuralları gevşetildi Dostane olmayan ülke vatandaşlarının Rus gayrimenkulleriyle işlem gerçekleştirmelerine izin verildi Rusya Merkez Bankası, gerçek kişilere ayda 10 bin dolara kadar para aktarmaya izin verdi (Mart’ ın başında bu tutar 5 bin dolardı) Rusya, ‘dostane olmayan ülkeler’ için basitleştirilmiş vize prosedürünü sınırladı 120 milyon ruble’yi aşan işlemler kontrol edilen işlem olarak değerlendirilecektir Kurumlar vergisindeki değişiklikler: Ödenmemiş döviz taleplerinin (yükümlülüklerinin) yeniden değerlendirilmesi, geçici olarak gelirlerin (giderlerin) içerisinde hesaplanmamaktadır Türk firmalarının dikkatine; Bütçeden KDV nakit alınması prosedürü hızlandırıldı ve kolaylaştırıldı Yetkililer, anonim şirketlerin tüzük şartlarını basitleştirdi Şirketlerin 2022 yılının 1. çeyreğine ait olan kurumlar vergisinden avans ödeme süresi uzatıldı Rusya Merkez Bankası’ nın izni olmadan yabancı firmaların sermaye katkı payı ödemeleri mümkün olmayacaktır Sberbank’ ta ABD doları hariç, Euro, Yen, İsviçre frangı dövizlerinin transferi mümkündür Gayrimenkul ile işlem gerçekleştirebilmek için artık ‘dostane olmayan bir ülkede’ yaşamadığınızı kanıtlamanız gerekiyor Rusların yabancı bankalardaki hesapları arasında para transferi yapmasına izin verildi, ancak yalnızca vergi makamlarının ilgili bilgilere sahip olması durumunda Bankalar, 9 Eylül’ e kadar vatandaşlardan nakit dolar çekimi için komisyon almayacak. Daha önce alınan komisyon iade edilecek PayPal, Rusya’ daki hizmetlerini durduruyor ve 18 Mart’ a kadar bakiyelerin çekilmesini öneriyor Yabancılar için göçmen kayıtlarına alınma süresi 7 günden 30 güne uzatılacak ABD, Rusya’ ya nakit dolar getirilmesini yasakladı Yaptırımların geldiği nokta açısından değerlendirilmesi gereken bir mahkeme Kararı Rusya Merkez Bankası, 10 Mart’ tan 10 Eylül’ e kadar tüzel kişiler ve bireysel girişimciler için nakit döviz işlemleri ile ilgili geçici düzenlemeler getirmektedir Rusya’dan teçhizat ve donanım ihracatı yasaklandı, toplamda 200 den fazla adlandırma bulunmaktadır Banka kasasından 10 000 dolardan fazla para çekilebilir Farklı bankalarda birden fazla döviz mevduatınız varsa, her birinden 10 000 dolar çekebilirsiniz Rusya Merkez Bankası, 9 Mart’ tan 9 Eylül’ e kadar 10 000 doların üzerindeki döviz alımına sınırlama getirdi Vergi ödemelerinin olası uzatılma süresi hakkındaki kanun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştır Mastercard ve VISA, Rusya’ daki faaliyetlerini durduruyor Yeni açılan döviz mevduatlarından 9 Eylül’ e kadar sadece ruble çekilebilecek Mukimlerin yurt dışına ayda 5000 dolardan fazla transfer etmelerine yasak getirildi Hükümet, Rusya ile ‘dostane olmayan’ ülke ve bölgelerden yabancı şirketlerle yapılan işlemlere ilişkin kuralları onaylamıştır İT şirketleri, üç yıl boyunca kurumlar vergisinden muaf tutulacak Halka açık yemek hizmeti sunanlar, basitleştirilmiş vergi sisteminden genel vergi sistemine geçerken KDV ödememektedirler 9 Mart’ tan itibaren borçluların iflasına ilişkin davaların açılması askıya alındı Rosselhoznadzor, dokuz ülkeden sebze ithalatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı Apple' dan Suzuki' ye kadar birçok şirket Rusya’ daki çalışmalarını durdurdu Dış ticaret kontratları ile ilgili açıklama VTB, Bank ‘Rossiya’, ‘Otkrıtiye’, Novikombank, Promsvyazbank, Sovkombank ve VEB.RF bankalarının SWIFT ile bağlantısı kesilecek AB, euro banknotlarının Rusya’ ya transferini yasakladı Maliye Bakanlığı, avanstan ödenen KDV’ nin ne zaman yeniden hesaplanması gerektiğini açıklamıştır Yabancı şirketlerin gerçek lehdarları hakkındaki bilgilerin açıklanması İngiltere, Rusya Merkez Bankası’ na karşı yaptırım uygulama kararı aldı Rusya Merkez Bankası, mukim olmayanlar için 5 000 ABD dolarından fazla olan işlemlerden hesap açmadan transferlerini geçici olarak sınırladı Yurtdışına temettü ödemeleri durduruldu 2 Mart 2022 tarihinden itibaren, Cumhurbaşkanı’ nın Kararnamesi ile 10 bin dolardan fazla dövizin çıkışına yasak getirildi 28 Şubat 2022 tarihinden itibaren, döviz kazancının zorunlu olarak satışı ve döviz mevzuatındaki sınırlamalar Rusya’ da bazı bankaların Swift ile bağlantısı kesilecek. İhracatçılar tarafından döviz kazançlarının zorunlu olarak satışına ilişkin bilgiler Rusya Merkez Bankası, yıllık faiz oranını %20’ ye kadar yükseltme kararı aldı Maliye Bakanlığı, basitleştirilmiş vergi sistemini kimin kullanamayacağını açıklamıştır Maliye Bakanlığı, az değerli aktif kayıtlarının ne şekilde yürütüleceğini açıklamıştır Gayrimenkul ile ilgili tartışmalar azalacaktır Yabancı vatandaşın, Rusya Federasyonu vatandaşlığı alması halinde, iş sözleşmesinin yeniden imzalanmasına gerek yoktur Maliye Bakanlığı, tedarikçi indirimlerinin stok maliyetinde ne şekilde hesaplanacağını açıklamıştır Göçmenlere çalışma patenti elektronik çiple verilecektir RF İçişleri Bakanlığı: İşverenlerin yabancı çalışanları doğru bir şekilde işe almaları gerekmektedir. Rusya’ da çalışmak isteyen yabancılar için değişiklikler. İlgili kanun yürürlüğe girmiştir. Leasing sözleşmesi doğrultusundaki muhasebe kayıtlarında değişiklikler gerçekleştirildi St. Petersburg’ taki toplu yemek mekanları ve alışveriş merkezleri sadece QR kod ile ziyaret edilebilir Yıllık cirosu 2 milyar rubleye kadar olan toplu yemek mekanları KDV’ den muaf tutulacak Kiralanan mülkiyetteki sökülemeyen özel maliyet KDV vergisine tabidir Kurumlar vergisinin sunulma tarihi değişecektir Özel ekonomik bölge mukimleri aktif vergisi ödemeyebilir Kontrol edilen yabancı şirket bildirimleri Yabancı şirketini kontrol eden gerçek kişiler. 3-NDFL (3-GKGV) Beyannamesi Yabancı hesaplar hakkındaki bilgiler 1 Temmuz’ dan itibaren, tüm bireysel girişimcilerin kasa kullanmaları gerekmektedir 2020’ de kontrol edilen işlemler bildirimi en geç 20 Mayıs’ a kadar gönderilmelidir Rusya-Hollanda ‘Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’ iptal edildi Yurt dışında şubeleri bulunan Rus şirketlerinde KDV indirim mekanizması nasıl çalışacaktır Yurt dışında şubeleri bulunan Rus şirketlerinde KDV indirim mekanizması nasıl çalışacaktır Yabancı işçiler için yeni değişiklikler hazırlanıyor 1 Temmuz’ dan itibaren izlenebilirlik sistemine tabi olan malların listesi kesinleştirildi Federal Vergi Servisi, ödeneklerden kimlerin düşük tarifeleri uygulayabileceğini açıklamıştır İstisnalı kredilerin sunulma şartları değişti Yabancı şubelerin ve temsilciliklerin akreditasyon prosedürü 2021 Ağustos ayından itibaren değişecektir Yabancı vatandaşların maaşları nakit olarak ödenemez Online kasa kullanımının ertelenmesi 1 Temmuz 2021'de sona erecektir Kişisel veri ihlalleri için cezalar yükseltildi Lüksemburg, Rusya ile vergi anlaşmasını değiştiren protokolü onayladı Lüksemburg'dan sonra sırada Hong Kong ve İsviçre'nin vergi anlaşmalarının güncellenmesi var 2020 yılında tüzük sermayesinin net aktif tutarına kadar indirilmesi, kurumlar vergisine yol açacaktır Yabancı yüksek kalifiyeli uzmanların maaşlarının endekslenmesi gerekmektedir Federal Vergi Servisi, bankacılık sırrına erişimin genişleyeceğini açıkladı Federal Vergi Servisi, 2020 yılı için aktif vergisi ile ilgili yüksek mahkemelerin kararları ile ilgili bir çalışma hazırlamıştır Mücevherler için zorunlu etiketleme uygulaması için son tarih 2024'e ertelenecek Lüksemburg ile 2022'de yürürlüğe girecek yeni vergi anlaşması Yüksek kalifiyeli yabancılara süresiz oturma izninin verilmesi önerildi 2021'de küçük işletmeler için yeni denetim prosedürleri uygulanacaktır Yabancılar için kadro sınırlamaları 2021 yılı için güncellenmiştir Şirketler en geç 1 Mart'a kadar taşıt ve arazi vergisini ödemek zorundadırlar Etiketsiz satılmamış bluzlar yasadışıdır Vergi Kodeksi’ nde yeni kurallar: denetimler, kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi Sorgulamaya kendiniz yerine avukatınızı göndermek yasaktır Moskova'da yabancı vatandaşların belgelerini kontrol etmek amacıyla online hizmet başlatıldı Vergi anlaşmaları 34 ülke ile güncellenmiştir Tedarikçiye yapılan ön ödemeden KDV indirimi, sçot-faturanın alındığı dönemde uygulanabilir 2020 yılına ait muhasebe raporlamasının zorunlu denetime tabi olduğu durumların listesine yeni eklemelerde bulunuldu Girişimciler için vergi tatilleri 3 yıl daha geçerlidir Maliye Bakanlığı, mevduat faizlerinin ne şekilde vergilendirileceğini bir kez daha açıkladı Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yabancı şirkete satılan mallarda uygulanacak KDV oranı Moskova'da kütüphaneler ve müzeler 22 Ocak'tan itibaren açılacaktır. Ancak çalışanların % 30'u hala evden çalışmaya devam edecektir 473-FZ - asgari ücret yeni kurallara göre hesaplanacak Vergi müfettişleri, şirket ofisinde daha sık denetim yapabilecekler Konut dışı bir tesisin rekonstrüksiyon sonucu konuta dönüştürülmesi halinde KDV uygulaması Kontrol edilen yabancı şirketlerin vergi düzenlemesi 2021'den itibaren değişiyor Uzaktan çalışan personellere ait giderlerin tazminat tutarları Ayakkabı ve diğer malların etiketlenme kuralları yumuşatılmıştır Yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını engellemeye ve önlemeye yönelik şirket masrafları Rusya Federasyonu ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hakkında bilgilendirme Götürü usulde vergilendirme sistemini kullanan şirketler ve bireysel girişimciler 1 Şubat'a kadar basitleştirilmiş vergi sistemine geçebilirler Lüksemburg, Rusya Federasyonu ile vergi konusundaki anlaşmayı henüz onaylamadı 01.01.2021 Tarihinden itibaren tüm mevduatlardan doğan faizler 'kişisel gelir vergisi' ne tabi olacaktır Personele ücretsiz yemek sağlanması Nakit ödeme için yeni kurallar yürürlüğe girdi Kişisel gelir vergisinde değişiklik Şirketler, taşınır malları ile ilgili bilgileri sunmak zorunda olacaklardır Rospotrebnadzor’ un (Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Refahı Denetleme Federal Servisi) COVİD-19 ile ilgili taleplerine bir yıl daha uymak gerekecektir Vergi makamları, raporlamaları teslim edilmemiş olarak kabul edebilirler Vergi makamları, banka hesabının bloke edilmesi hakkında uyarıda bulunacaklardır Federal Vergi Servisi: fazladan vergi ödemesi nasıl geri alınır? Federal Vergi Servisi: serbest meslek ile ilgilenenler nelerin ticaretini yapamazlar? Tüzel kişilerin devlet sicil listesinden çıkarılan tedarikçi karşısındaki borç, gelirlerin içerisine alınmalıdır KOBİ sicilinin oluşum prensibi değişti Dijital para birimi KDV’den muaftır ve amortismana tabi değildir Lüksemburg ile ‘Çifte vergilendirmeyi önleme Anlaşması’ değişiklikleri hakkında bir protokol imzalanmıştır Moskova’da iki ay boyunca geçerli olacak olan yeni kısıtlamalar getiriliyor Devlet Duması, %15’ lik kişisel gelir oranına ilişkin yasayı kabul etti Genel vergilendirme sistemini kullanan bireysel girişimci, kayıt olduktan hemen sonra KDV’den muaf olamıyor. 3 ay beklemesi gerekir. Federal Vergi Servisi’ nden kimlerin sigorta ödemelerinden düşük oran uygulama hakkına sahip olduğu hakkındaki açıklama Merkez Bankası, küçük işletmeler için kredi tatillerinin ayrıntılarına açıklık getirdi 31 Aralık’ a kadar basitleştirilmiş vergilendirilme sistemine geçtiğinizi bildirmeniz gerekmektedir 1 Kasım’dan itibaren lastiklerin etiketlenmesi zorunlu olacaktır. Bazı sektörlerin vergi tatillerinin altı aya kadar uzatılması planlanıyor. Moskova’daki kafe ve restoranlar QR-kod sistemini kendi inisiyatifleriyle uygulamaya başladılar. Personel için evden çalışmayı 29 Kasım’a kadar uzattılar. Vergi ihlallerinden hem şirketin kendisi hem de onun yetkili kişileri sorumluluğa çarptırılabilir Kurumlar vergisi ve KDV kanunları çerçevesinde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara karşılıksız olarak aktarılan mülkiyetin (parasal varlıklar dahil olmak üzere) vergi matrahının tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı. 1 Ekim tarihinden itibaren hangi uygulamalar durduruluyor ve hangi yenilikler geliyor? 1 Ocak 2021 yılından itibaren mücevheratın etiketlenmesi zorunlu olacaktır. Fazladan ödenen vergilerin mahsuplaştırılması kolaylaştırıldı. Kişisel gelir vergisinden muaf tutulmak için tek konutun sahiplik süresi 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür. Her hafta sunulması gereken, ‘uzaktan çalışmaya geçirilmiş olan personel raporu’ ile ilgili Kararname’ de yeni değişiklikler gerçekleşmiştir 2021 yılında Federal İstatistik Servisi’ ne rapor sunulması gerekecektir Moskova Belediye Başkanı’ nın 06.10.2020 tarihli 68-UM sayılı (08.06.2020 redaksiyonlu) Kararnamesi ile alınan önlemler Moskova Belediye Başkanı tarafından 1 Ekim 2020 tarihinde alınan önlemler Nijerya ve Türkiye, Rusya Federal Vergi Servisi ile bilgi alışverişinde bulunan ‘iyi’ ülkeler listesine girecek Maliye Bakanlığı, hasar tazminatının gelirlerin içerisine katıldığını belirtmiştir İnşaat izni 1 yıl daha uzatılacak Federal Vergi Servisi basitleştirilmiş vergi siteminde vergilendirilme objelerinin değiştirilmesine izin verdi Rekonstrüksiyon sonrasındaki amortisman normları, kullanım süresine bağlıdır Katılımcının LTD’ den çıkışı sırasında yeni kurallar getirilmiştir Yetkililer, 600 bin ruble üzerindeki nakit işlemlerine sıkı kontrol getirdiler LTD katılımcısı, ortağı olduğu şirketin kendisine pay aktarımı sırasında ödeme gerçekleştirmeli midir? Rusya’ ya gelenlerin iki haftalık karantinası kaldırıldı Çalışanların işten çıkarılması ile ilgili olarak RF Yüksek Mahkemesinin açıklaması RF Vergi Kodeksinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Gayri nakdi paralar artık mülkiyet olarak kabul edilmektedir. Yabancıların Rusya’ da bulunma süresi 15 Eylül’ e kadar uzatılmıştır Beyannamelerin sunulması sırasındaki reddedilme durumları Elektronik imza ile ilgili değişiklikler Moskova’ da ‘dijital izin’ sistemi iptal ediliyor Şirketler için vergi ödemesinden erteleme (taksit) hakkında Koronavirüs nedeniyle raporlama sunma ve vergi ödeme süreleri Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla bağlantılı olarak kötüleşen durumdan en çok etkilenen faaliyet alanlarının güncellenmiş listesi Sigorta ödeneklerinin hesaplanması hakkında Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Kriz sırasında kira ödemeleri hakkındaki ek bilgiler Vergi ve sigorta ödemelerinin ertelenmesi (taksiti) için ek nedenler Maaşlardan kişisel gelir vergisinin ödenme süresi Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aynı zamanda bireysel girişimciler için kredi tatili Koronavirüs salgını sırasında hangi kuruluşların faaliyetlerini durdurmama hakkı bulunmaktadır ve bunun için ne yapılması gerekmektedir? Kriz sırasında kira ödemelerinin durumu Rusya’ da yabancı sermayeli küçük ve orta ölçekli işletmeler Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasından dolayı, iş ve tüketici aktivitesindeki düşüş nedeniyle işletmeler için alınan destek önlemleri Rusya Federasyonu' na giriş 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sınırlandırılacaktır RTİB’ in düzenlemiş olduğu “Türk ve Rus vergi kanunlarındaki önemli 2020 değişiklikleri” toplantısına konuk olan Cem Tezelman’ ın Türk ve Rus kanunlarındaki değişiklikler ile ilgili yorumları Serbest meslek statüsünde olanlar ofis kiralama işlemlerini bu statüde yapamazlar Maliye Bakanlığı, götürü usulde vergileme sistemini 1 Mart 2020 tarihine kadar uzatmıştır Rus vatandaşlarına ait şahsi bilgelerin yurt dışında saklanması tehlikelidir Kontrol edilen ticari işlem hakkındaki bildirinin yeni formda sunulması gerekiyor Ticari işlemin fesh edilmesi, KDV’ den muaf tutulma hakkının geri alınacağı anlamına gelmemektedir Eğer defolu mal yabancı tedarikçiye iade edilir ise, KDV’ nin yeniden hesaplanması gerekir Federal Vergi Servisi, şirketin büyük vergi mükellefi olarak kabul edilme kriterini kesinleştirmiştir Federal Vergi Servisi, taşıt ve arsa vergilerinden beyannameleri kaldırmıştır İç işleri Bakanlığı yabancıların kayıt kurallarını değiştirmiştir Vergiciler, bireysel girişimcilerin devlet sicil listesinden (YGRİP) çıkarılması için hazırlığa başladılar Vergiciler, vergi dairesinde gerçekleştirilen denetim sırasında bile soruşturmayla ilgili yetkili şirket çalışanlarını sorguya çağırabilirler Eğer banka vergi ödemesini geri iade etmiş ise, gecikme cezasının ödenmesi gerekmektedir 2020 yılı için yabancı çalışanların sayısını gözden geçirin Federal Vergi Servisi, şahısların banka hesaplarını kontrol etmeyi yasaklamıştır Eğer borç temlik yolu ile elde edilmiş ise, tahsili mümkün olmayan borç olarak dikkate alınamaz Vergicilerin, cari avans ödemelerini fazladan ödeme olarak kabul etme hakları bulunmaktadır Baş muhasebecinin sçyot-faturada hem kendi adına hem de müdürün adına imza atma hakkı bulunmaktadır Vergi ödemelerinin taksitleştirilmesi daha kolay olacaktır Çalışanın işe gelmemesinden dolayı işten çıkarma kararının alınmasından önce, çalışandan açıklama istenmelidir Vergi dairesi, şirketin bütün özerk departmanları hakkında bilgilendirilmelidir Kiralanan gayrimenkule gerçekleştirilen kapital yatırım için beyanname ne şekilde sunulmalıdır? Federal Vergi Servisi, mülkiyetin taşınmaz olup olmadığını nasıl belirlemektedir Amortisman ile ilgili belgelerin saklanma süresi Maliye Bakanlığı, sabit kıymetlerin amortisman düzenini açıklamıştır Maliye Bakanlığı, ikinci el aktiflerin amortismanı hakkında açıklamalarda bulunmuştur Acentelik komisyonu, basit usule tabi vergilendirme sisteminin kullanılması sırasında gelir tutarını azaltmamaktadır Gerçek kişiler ile gerçekleştirilen bütün alışverişlerde kasa gereklidir Cari yıla ait raporlama dönemlerinden şirketin ofisinde denetim gerçekleştirilmesi hakkında İhlallerin tespit edilmesinden sonra düzeltme vergi beyannamesinin sunulması, vergi sorumluluklarından muaf tutulmak için bir dayanak değildir Kira süresi bittikten sonra ev sahibine devredilen sökülemeyen özel maliyet – KDV’ye tabi olan ayrı bir objedir Haksız vergi çıkarı ve şirketin bölünmesi Mülkiyetin iadesi esnasında alıcı tarafından kesilen sçyot-faturanın bulunmaması durumunda KDV indirimi KDV – vergi mükellefinin ekonomik faaliyetlerindeki organizasyonel hatalar Kurumlar vergisi hesaplamalarında, ticari veya ekonomik faaliyetler dışında verilen borçlar giderlerin içerisinde hesaplanamaz 26 Temmuz’ dan itibaren tax free sistemi ile çalışılabilecek daha fazla yer olacaktır Yabancı vatandaşın (personelin) işten çıkışı ne şekilde bildirilmelidir? Yabancı şirket tarafından mülkün (gayrimenkulün) kiraya verilmesi sırasında KDV’ yi kim ödemektedir? Vergiciler, vergi mükellefinin belgelerini, vergi mükellefinin ilişkili olduğu şirketten alabilir İthal ürünlere ait yasak uzatıldı İşadamlarını gerçek kişilerden ayıran kriterler Döviz kurunun belirtildiği tabloların bina cephelerine asılmasına yasak getirildi Şirket gerçek kişiden ev almışsa, kişisel gelir vergisini kesmesine gerek yok Eğer gerçek kişi için vergi ödemişseniz, kişisel gelir vergisini kesmelisiniz Etiket kodlarının maliyeti belirlenmiştir Baş muhasebecilere daha az ceza uygulanacaktır İşverenin, yabancı personel adına patent ödemesine izin verilmiştir Alıcının avansa ek olarak ödediği KDV indirime alınabilir Raporlamanın zamanında sunulmaması durumunda ödenen cezaların arttırılması planlanmaktadır Yakıt giderleri nasıl gerekçelendirilir? Teknik açıdan zor olan malların listesi genişletilmiştir Basitleştirilmiş vergi sisteminin kullanılması durumunda, kredi faizlerinin her zaman gider yazılması mümkün değildir Emlak kiralama işi yapanlar, kiralayan (mülk sahibi) için kişisel gelir vergisi ödemek zorunda değildir Yabancıların emigrasyon kayıtlarına alınma kuralları değişmiştir Muhasebe şirketleri için yeni sorumluluklar Göçmen yasaları ihlallerine karşı kendinizi kontrol edin Emlak komisyoncusu – ajan kiralayanın gelirinden kişisel gelir vergisi ödememektedir Satıcının iade ettiği paralar, kişisel gelir vergisine tabi değildir Departmanların gerçekleştirdiği hatalardan ana ofis sorumlu tutulacaktır Tüzel kişilerin, devlet sicil listesinde belirtilen adreste olmaları gerekir Maaş ödeme belgelerinde yeni bilgiler yer alacak 14 yaşındaki gençler de serbest meslekle ilgilenebilirler Eğer alıcı hediye kartını kullanmamış ise, işbu hediye kartının maliyetini gelirlerin içerisinde hesaplayın Ulaşım belgesinin (putevoy list) yeni doldurulma düzeni İşinizde kullandığınız gayrimenkulü satarken kişisel gelir vergisini ödeyin Lüks otomobillerde her zaman yüksek tutarlı vergiler ödemeye gerek yoktur Basitleştirilmiş vergi sistemini mukim olmayanlar da kullanabilirler Uçak biniş kartlarının print edilmesine gerek kalmayacaktır Yabancı vatandaşların çalışma izinlerinin orjinal olduğunu kontrol etmekte fayda var İT-şirketleri her zaman sigorta ödeneklerinden istisna kullanamamaktadırlar Vatandaşların yurtdışındaki banka hesapları takip edilebilecektir %10 KDV oranına tabi malların listesi genişletildi Yurtdışından yolcu beraberinde Rusya’ ya mal getirilmesi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, taşınabilir varlıkların vergiye tabi tutulmasına gerek yoktur (aktif vergisi) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, kardeş şirkete gerçekleştirilen yatırım tutarının iadesi (net aktiflerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan yatırım veya yardım) vergilendirilmeye tabi değildir 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren, daha az ticari işlem kontrol edilen işlem olarak kabul edilecektir Karşılıksız devirlerde KDV uygulaması 2019 yılından itibaren, birçok popüler mal için zorunlu etiketleme (çip) uygulanacaktır 2019 yılında yabancılar için kotalar belirlenmiştir Yabancıların fiktif (gerçek olmayan) registresi, hapis cezasına neden olabilir Kişisel kullanım için mal getirme düzeni değişmiştir KDV artışını net kardan tazmin etmek gerekecektir KDV’ den kaçınma amacıyla malı (sevkiyatı) parçalara bölmek anlamsızdır Federal Vergi Servisi, yabancı ortaklardan gelen belgelerin noter tasdikli olmalarını talep etmektedir Federal Vergi Servisi, yüzde 20 değerindeki KDV oranının ne şekilde uygulanması gerektiğini açıklamıştır Şüpheli alacak rezervinin sadece vergi döneminin başında hazırlanması gerekmektedir Yılda 10 milyar ruble değerindeki gelir, şirketlerin büyük vergi mükellefleri olarak kabul edilmelerini sağlayacaktır Emeklilik yaşı arttırıldı Patent ile çalışan yabancı vatandaş, kişisel gelir vergisini sadece bir kere azaltmaktadır KDV indirimi için gerekli olan belgelerin listesi belirlenmiştir Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi Yabancılar için reklam, katma değer vergisine tabi değildir Minimum maaş 11 280 ruble değerinde olacaktır Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Şirket, işten çıkan personeller için prim ödemeyebilir Vergi müfettişleri depozito hesabından para çekemeyeceklerdir Federal Vergi Servisi, müfettişlerin sadece denetim çerçevesince şirketi basitleştirilmiş vergi sisteminden genel sisteme geçirme haklarının olduğunu açıklamışlardır Bilgilendirme zorunluluğu - muhasebe ve hukuk hizmeti veren şirketler 2019 yılında KDV oranı %20' ye kadar arttırılacak Basitleştirilmiş vergi sistemini kullananlar, alınan avansları iade ettiklerinde bu işlemi cari dönemde yansıtabilirler Vergi Denetmenleri, denetim şirketinden bilgi talep edebilecek Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır Yeni yabancı işçi çalıştırma kurallarına dikkat Personelin kira ödemesinin tazmininden kişisel gelir vergisinin kesilmesi ve diğer ödeneklerin hesaplanması gerekmektedir Fazladan gerçekleştirilen vergi ödemesi ile, döviz mevzuatının ihlaline dair ceza kapatılamaz Eğer kreditör (mal ve/veya hizmet satıcısı) tasfiye edilmiş ise, borçlu şirket, gelirlerinin içerisine bu borçları dahil edebilir Sabit kıymetlerin ve maddi olmayan aktiflerin satın alınması sırasında tek bir sçyot-fakturadan parça parça KDV indirimi talep edilemez Fazladan tahsil edilmiş olan vergiler, müfettişlikten üç yıl içerisinde geri alınabilir 1 Ocak’ tan itibaren yurtdışında çalışan Rus vatandaşlarına döviz cinsinden maaş ödenebilir 2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler