RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

Aşırı kar vergisi ödemesi


1 Ocak 2024 tarihinden itibaren bir defaya mahsus aşırı kar vergisinin uygulamaya konulacağını (%10 oranında) ve bu verginin en geç 28 Ocak 2024 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini bildirmek isteriz. Vergi mükellefi, 2023 yılının Ekim-Kasım aylarında aşırı kar vergisi için ön ödemede bulunursa, vergi oranını %10’ dan %5’ e düşürme hakkına sahiptir.

Genel kurala göre, aşırı kar vergisinin mükellefleri, aşırı kar elde eden Rus şirketler ve daimi temsilcilikler aracılığıyla Rusya Federasyonu’ nda faaliyet gösteren yabancı şirketlerdir.

Mevzuata göre, aşırı kar, 2018-2019 ve 2021-2022 yıllarına ait karın aritmetik ortalamaları arasındaki pozitif farktır.

Göstergenin hesaplanması sırasında, şirketlerin kurumlar vergisi beyannamesinin 100 ‘Vergi matrahı’ satırındaki veriler kullanılmaktadır.

Bazı vergi matrahlarının (kar) hesaplamalar sırasında dikkate alınmadıklarını vurgulamak isteriz, özellikle: kontrol edilen yabancı şirketlerin karı, %0 oranındaki kar, temettüler v.d..

Aynı zamanda, eğer 2021 ve 2022 yılları için karın aritmetik ortalaması 1 milyar rubleyi aşmıyorsa, aşırı kardan vergi matrahına uygulanacak oran ‘sıfır’dır.

Hesaplanan verginin indirim tutarı ve azaltılma düzeni.

Genel kurala göre, indirim, vergi mükellefinin 2023 yılının Ekim-Kasım aylarında ödediği teminat ödemesine eşit değerde, ancak hesaplanan vergi tutarının %50’ sini geçmeyecek tutarda sağlanmaktadır. Dolayısıyla, hesaplanan vergi, indirimden en fazla yarı yarıya indirilerek azaltılabilir.

Aşırı kar vergisinin hesaplanma örneği 1 numaralı ekte sunulmaktadır.

Kanunlarca aşırı kar vergisi mükellefleri olarak kabul edilmeyen şahısların listesinin belirlenmiş olduklarına dikkatinizi çekeriz.

Örneğin:

- 31 Aralık 2022 tarihi için Küçük ve orta ölçekli işletmeler siciline dahil olan şirketler;

- 1 Ocak 2021 tarihinden sonra oluşturulan Rus şirketler (1 Ocak 2021 tarihine kadar faaliyet gösteren tüzel kişilerin reorganizasyon yoluyla oluşturulanları hariç);

- 1 Ocak 2021 tarihinden sonra RF’ nda daimi temsilcilik aracılığıyla faaliyet göstermeye başlayan yabancı kuruluşlar;

- 2018 ve 2019 yılları için kurumlar vergisi beyannamelerinde satış geliri bulunmayan şirketler;

- escrow hesaplarında bulundurularak, vatandaşlardan - ortak inşaat katılımcılarından gelen fonların katılımıyla proje gerçekleştiren müteahhit – şirketler.  

Şirketlerin tam listesi, 04.08.2023 tarihli ve 414-FZ sayılı ‘Aşırı kar vergisi’ Federal Kanun’ un 4. bölümünün 2. maddesinde yer almaktadır.  

 

Aşırı kar vergisi   hesaplamaları (bin ruble)

Aşırı kar vergisi ödeyen mükellef – şirket 2018-2022 yıllarına ait dönemde aşağıdaki vergi karını elde etmiştir:

Dönem

2018

2019

2021

2022

 Vergi matrahı

 (Kurumlar vergisi beyannamesinin 2.   sayfasının 100. satırı)

1 165 000

1 264 000

2 568 000

2 146 000

 

2023 Kasım ayında 57 125 bin ruble değerindeki teminat ödemesi gerçekleştirilmiştir.    

1.  Karın aritmetik ortalamasını belirleyelim.

Dönem

2018-2019 dönemi

2021-2022 dönemi

 Hesaplama

(1 165 000 + 1 264 000) /2

(2 568 000+  2 146 000)

 Karın aritmetik ortalaması

1 214 500

2 357 000

 

2. Verginin hesaplanması amacıyla aşırı kar tutarını belirleyelim.

Adlandırma

Göstergeler

 Hesaplama

2 357 000 – 1 214 500

 Verginin hesaplanması amacıyla aşırı kar

1 142 500

 

3. Vergi tutarını belirleyelim.

Adlandırma

Göstergeler

 Hesaplama

1 142 500 * 10%

 Aşırı kar vergisi

114 250

 

4. Ek olarak ödenecek olan vergi tutarını belirleyelim.

Adlandırma

Göstergeler

 Teminat ödemesi

57 125

 İndirim (teminat ödemesine eşittir)

57 125

 Hesaplama

114 250 – 57 125 – 57 125

 Ek olarak ödenecek vergi

0

 

Sonuç: Şirket, indirim hakkından yararlanarak, aşırı kar vergisini 57 125 bin ruble tutarında azaltarak bütçeye ödemiştir.