RUSYA DESTEK

Rusya Vergi Sistemi ve Şirketler Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın En Kısa Yolu

2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler


KDV

Şirketler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeni KDV kurallarına göre ayrı kayıt yürüteceklerdir.

1 Ocak’tan itibaren şirketler, eğer KDV’ ye tabi olmayan operasyonlardan gerçekleştirilen giderlerin oranı % 5’i geçmiyorsa,  aynı anda hem vergiye tabi olan, hem de vergiye tabi olmayan operasyonlara ilişkin satın almalardan ertelenen KDV’ yi indirime alabilirler (VK 170. md, 4. bn). Bunun dışında, şirketler bu operasyonlardan gerçekleştirilen gider oranına bakmaksızın, sadece vergiye tabi olmayan operasyonlara ilişkin satın almalardan KDV’ yi indirime alamazlar. 2017 yılı sonuna kadar, eğer vergiye tabi olmayan operasyonların giderleri üç aylık dönem için % 5’ ten az ise, şirketin ayrı kayıt yürütmeme hakkı vardı. Şirketin ertelenen KDV’si KDV indirimine alınabilirdi, vergiye tabi olmayan operasyonlara ilişkin satın almalardan KDV indirime alınamazdı.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hurda metal istisnası iptal edildi.

2018 yılından itibaren, hurda metal, hurda demir ve demir dışı hurdaları satan şirketler vergi muafiyet hakkından faydalanamayacaklar. 2018 yılından itibaren bu tür şirketler KDV ödemek zorundadırlar.

Üstelik, tüm operasyonlarından: hem satıştan, hem de satın almadan. 27.11.2017 tarihli 335-FZ nolu Federal Kanun.

2018 yılından itibaren ham deri ve hurda metal alıcıları KDV’ de vergi ajanı olacaklar.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren deri ve hurda metal satın alan şirketler KDV’ den vergi ajanı olmuşlardır. Alıcılar bu tür mallar için gerçekleştirilen ödemeden vergiyi kendileri hesaplayacaklardır. Bunun yanı sıra, alıcının kendisi KDV ödeyip ödemediği önemli değildir. Sçyot-Faktura üzerinde şirket KDV’nin vergi ajanı tarafından hesaplandığına dair işaret koyacaktır. Buna göre, alıcılar ön ödemeler dahil olmak üzere, vergiyi indirmine alabilecektir. Eğer tedarikçi KDV’den muaf ise, sözleşme ve kaynak dökümanlarda KDV’siz olduğunu belirtecektir. Bu durumda verginin hesaplanmasına gerek yoktur.

2017 yılında ham deri ve hurda metal avansı ve satışı sırasında KDV’yi satıcılar hesaplıyordu. 27.11.2017 tarihli 335-FZ nolu Federal Kanun.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren devlet bütçesinden para alan şirketler için ayrı kayıt getirilmiştir.

2018 yılından itibaren şirketler devlet bütçesi sübvansiyonları veya yatırımları sayesinde gerçekleşen satın almalardan doğan ertelenen KDV için ayrı kayıt tutmak zorundadırlar. Ayrıca bu tür satın almalardan ödenen KDV karşılığı indirim alınamaz. Şirket, ertelenen KDV’yi kar giderleri içerisine eklemektedir. Ancak bir şart vardır - giderlerin içerisinde satın alma tutarı da hesaplanmalıdır. KDV’ den ayrı kayıt yürütmeden KDV’ nin giderlere eklenmesi aynı şekilde mümkün değildir. Bugüne kadar şirketlerin KDV’yi ayrı kayıt etme sorunluluğu yoktu. 27.11.2017 tarihli 335-FZ nolu Federal Kanun.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Tax Free sistemi uygulanacaktır.

Şirketler, malları Avrasya Ekonomi Birliği sınırları dışına çıkaran yabancı gerçek kişi alıcılarına satın almadan doğan KDV’yi tazmin edeceklerdir. Bunun için alıcılar Tax Free sistemine dahil olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı listesine eklenen perakende satış şirketlerine başvuracaklardır. Satıcılar, alıcılara VK 169.1. madde 7. bendine uygun olan bilgileri içeren özel bir çek keseceklerdir. Bu çeke göre alışveriş tutarı 10 bin Rubleden az olmaması gerekir. Şirketler bu sisteme gönüllü olarak katılacaklardır. Bunun için şirketlerin aşağıdaki şartlara uymaları gerekmektedir:

• İki yıldan fazla faaliyette bulunmak;

• KDV mükellefi olmak (KDV ödemek);

• Tüm vergi ve ödenekleri gecikmesiz ödemek;

• Hükümetin onayladığı adreslerde bulunmak.

Tax Free sisteminin çalışma şekli şu şekildedir: Şirket, satış evrağı düzenliyor ve Gümrük İşletmesine kesiyor, onlar da Federal Vergi Servisi ne iletiyor. İşbu satış evrağı, eğer yabancı satın alınan malı satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde yurtdışına çıkarmış ise, bir yıl içinde gümrükte ilgili indirimden yararlanabilmesi için dayanak olacaktır. 27.11.2017 tarihli 341-FZ nolu Federal Kanun.

2018 yılında ihracatçılar sıfır oranından vazgeçme hakkına sahip olacaklar.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ihracatçı şirketler en az bir yıl süreyle sıfır oranından vazgeçebilirler. Bunun için, Vergi Dairesine 0 oranını kullanmayacağı üç aylık dönemin en geç 1 ine kadar başvuruda bulunması gerekmektedir. O zaman, malların türüne göre, şirket malların satışı esnasında KDV’yi yüzde 10 veya yüzde 18 oranında hesaplayabilir. Ancak malzeme alıcısına göre farklı KDV oranları kullanılamaz. Daha önce şirketler malların yurtdışına satılması sırasında sıfır oranını uygulamak zorundaydılar. Şirketler sıfır oranını ıspatlamasalar bile, Kanun yüzde 18 ve 10 oranlarının kullanılmasına izin vermiyordu. 27.11.2017 tarihli 350-FZ nolu Federal Kanun.

KURUMLAR VERGİSİ

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren şirket kurucusu tarafından verilen mülkiyet vergiye tabi değildir.

Eğer yatırım Medeni Kanunu’na göre yapılıyorsa, kuruculardan gelen bu yatırımların gelirlerin içerisine eklenmesine gerek yoktur. 2018 yılına kadar, kurucular tarafından net aktifleri arttırma amaçlı verilen mülkiyet şeklindeki gelirler vergiden muaftı.

Yeni kural sadece  tüzük sermayesi artışı olmadan gerçekleştirilen yatırım ile ilgilidir. Sermaye yatırımları önceden olduğu gibi ayrı bir madde ile vergiden muaftır. Ayrıca, kuruculardan yüzde 50’den daha fazla oranlı hediyeler de gelirleri arttırmayacaktır (VK 251. madde 1. bent 11. altbendi). Kurucu yatırımlarının nasıl kayıtlara alınacağı hakkında ayrıntılı bilgiyi VK 251. madde 1. bent 3.7 altbendinde bulabilirsiniz (30.09.2017 tarihli 286-FZ nolu Federal Kanun redaksiyonunda).  

2018 ve 2019 yıllarında sayım esnasında tespit edilen aktiflerden vergi ödemeye gerek yoktur.

2018 yılından itibaren şirketler, fikri faaliyetlerin sonuçlarından doğan haklar şeklindeki fazlalıkları kurumlar vergisine tabi tutmamaktadırlar. Bu tür maliyetler artık gelirlere katılmayabilir, eğer şirket bu aktifleri 2018 ve 2019 yılında yapılan sayım esnasında tespit etmiş ise. VK 251. madde 1. bent 3.6 altbendi (18.07.2017 tarihli 166-FZ nolu Federal Kanun yayınında).  

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren borçlar en erken alacaklardan başlayarak azaltılacaklardır.

Alacakların karşılıklı borçlar ile azaltılması artık özel bir yöntem ile gerçekleştirilecektir. Öncelikle daha erken oluşmuş olan borçları azaltın. 2018 yılına kadar VK’da bunun hakkında bilgi yoktu, ancak Maliye Bakanlığı bu şekilde yapılması gerektiğini düşünüyordu (20.04.2017 tarihli 03-03-06/1/23835 nolu mektup). Şimdi bu düzen VK’da belirtilmiştir. Bu durum şirketlerin çıkarına değildir, zira 90 günden fazla geçmiş olan eski borçlar rezerve tamamen katılabilir. Eğer gecikme 45 ile 90 gün arasında ise, rezervlere sadece borçların yarısı eklenebilir. VK 266. madde (27.11.2017 tarihli 335-FZ nolu Federal Kanun yayınında).  

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren personel eğitimleri ile ilgili masraflar daha fazla giderleştirilebilirler.

2018 yılından itibaren şirketler, ortak formdaki eğitim programları şeklindeki sözleşmeler doğrultusundaki eğitim tutarlarını gider olarak dikkate alabilirler. Diğer bir değişle, şirketin ve eğitim kurumunun personeli birlikte eğittikleri sırada. Örneğin, üretim esnasında eğitim verirken. Eğer şirket personelini ortak formda eğitiyor ise, giderler oluştukları dönemde hesaplanabilirler. Ancak bir şart vardır - bu vergi döneminde eski öğrencilerinden en azından biri şirket ile iş sözleşmesini imzalamalı ve en az bir yıl çalışmalıdır. Bu eklemeler, şirketlerin personelini yetiştirmesinin daha avantajlı olması için getirilmiştir. Örneğin, giderler eğitim için mekanların bulundurulması, öğretmenlerin maaşları, eğitim mülklerinin maliyeti vb. içerisinde giderleştirilebilir. VK 264. madde 3. bendi (18.07.2017 tarihli 169-FZ nolu Federal Kanun yayınında).  

İŞ İLİŞKİLERİ

8 Aralık 2017 tarihinden itibaren personelden maddi zararları tahsil etmek daha zor olacak.

Şirketin, personelinin verdiği zararın hangi hallerde tümünü tahsil etmek için başvuracağı belirlenmiştir. Artık şirketin zararları sadece zarar nedeni yanlış davranış değil de, tam olarak personelin idari suçu (İş Kanunun 243. madde 1. bölümü) olduğu durumlarda tahsil ettirilebilir. Personelden zararların tahsil edildiği diğer şartlar değişmemiştir. ‘Direkt fiili zararlar’ ın tahsil edilmesi için İş Kanunun 238. maddesi kullanılabilir. Örneğin, personelin ofis ekipmanlarına zarar verdiği durumlarda (19. sayfadaki maddelere bakınız). İş Kanunu 243. madde 1. bölümü (27.11.2017 tarihli 359-FZ nolu Federal Kanun redaksiyonunda).

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren çalıştırılacak yabancı işçi sayısı azalacaktır.

Karayolları ile sivil ve yük taşımacılığı alanında çalışan şirketler daha az yabancı işçi çalıştırabileceklerdir. Kota azaltılmıştır. Artık yabancı işçi oranı şirket toplam personel sayısının % 28’ini geçmemelidir. 2017 yılında bu oran % 30 idi.

Değişiklikler diğer iş alanlarını etkilememişlerdir. Yabancı işçi çalıştırma oranını ihlal edilmemelidir. Aksi taktirde şirkete 1 milyon Rubleye kadar ceza veya 90 güne kadar faaliyetlerini durdurma cezası uygulanabilir (İdari Ceza Kanunu’nun 18.17. madde 1. bendi). 04.12.2017 tarihli 1467 nolu Hükümet Kararnamesi.

1 Temmuz 2018 tarihine kadar personel evrakları eski üsüle göre düzenlenebilir.

Yeni GOST R 7.0.97–201 Personel Evraklarını Düzenleme standartı yürürlüğe girecektir. Şirketler söz konusu standardı temel alarak, kendi şirket içi regulasyon dokumanlarını geliştirebilirler. Yeni standartta 30 madde yer almaktadır. İçerikleri önceki standarttan farklıdır. Örneğin, dokumana erişim sınırlaması eklenmiştir. Bu madde, personel bordrosu veya personel şahsi bilgileri içeren evraklar için uygulanabilir. Personel evraklarını ve kopyalarını düzenleme kuralları 2017 yaz aylarında kullanıma girecekti. Ancak Rosstandart yeni GOST’lara geçişi ertelemiştir.

Ertelemeye rağmen, şirketler yeni kuralları şimdiden uygulamaya başlayabilirler (daha ayrıntılı bilgi için UNP No 24, 2017, sayfa 10, Çalışma Karneleri kopyalarının yeni düzenlenme kuralları). 25.05.2017 tarihli 435-st Rosstandart Emri.

 

13.03.2018

Arşiv Haberler


Kontrol edilen yabancı şirket bildirimleri Yabancı şirketini kontrol eden gerçek kişiler. 3-NDFL (3-GKGV) Beyannamesi Yabancı hesaplar hakkındaki bilgiler 1 Temmuz’ dan itibaren, tüm bireysel girişimcilerin kasa kullanmaları gerekmektedir 2020’ de kontrol edilen işlemler bildirimi en geç 20 Mayıs’ a kadar gönderilmelidir Rusya-Hollanda ‘Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’ iptal edildi Yurt dışında şubeleri bulunan Rus şirketlerinde KDV indirim mekanizması nasıl çalışacaktır Yurt dışında şubeleri bulunan Rus şirketlerinde KDV indirim mekanizması nasıl çalışacaktır Yabancı işçiler için yeni değişiklikler hazırlanıyor 1 Temmuz’ dan itibaren izlenebilirlik sistemine tabi olan malların listesi kesinleştirildi Federal Vergi Servisi, ödeneklerden kimlerin düşük tarifeleri uygulayabileceğini açıklamıştır İstisnalı kredilerin sunulma şartları değişti KDV iadesi sırasında vergi dairesinde şirket müdürüne sorulacak olan güncel soruların listesi Yabancı şubelerin ve temsilciliklerin akreditasyon prosedürü 2021 Ağustos ayından itibaren değişecektir Yabancı vatandaşların maaşları nakit olarak ödenemez Online kasa kullanımının ertelenmesi 1 Temmuz 2021'de sona erecektir Kişisel veri ihlalleri için cezalar yükseltildi Lüksemburg, Rusya ile vergi anlaşmasını değiştiren protokolü onayladı Lüksemburg'dan sonra sırada Hong Kong ve İsviçre'nin vergi anlaşmalarının güncellenmesi var 2020 yılında tüzük sermayesinin net aktif tutarına kadar indirilmesi, kurumlar vergisine yol açacaktır Yabancı yüksek kalifiyeli uzmanların maaşlarının endekslenmesi gerekmektedir Federal Vergi Servisi, bankacılık sırrına erişimin genişleyeceğini açıkladı Federal Vergi Servisi, 2020 yılı için aktif vergisi ile ilgili yüksek mahkemelerin kararları ile ilgili bir çalışma hazırlamıştır Mücevherler için zorunlu etiketleme uygulaması için son tarih 2024'e ertelenecek Lüksemburg ile 2022'de yürürlüğe girecek yeni vergi anlaşması Yüksek kalifiyeli yabancılara süresiz oturma izninin verilmesi önerildi 2021'de küçük işletmeler için yeni denetim prosedürleri uygulanacaktır Yabancılar için kadro sınırlamaları 2021 yılı için güncellenmiştir Şirketler en geç 1 Mart'a kadar taşıt ve arazi vergisini ödemek zorundadırlar Etiketsiz satılmamış bluzlar yasadışıdır Vergi Kodeksi’ nde yeni kurallar: denetimler, kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi Sorgulamaya kendiniz yerine avukatınızı göndermek yasaktır Moskova'da yabancı vatandaşların belgelerini kontrol etmek amacıyla online hizmet başlatıldı Vergi anlaşmaları 34 ülke ile güncellenmiştir Tedarikçiye yapılan ön ödemeden KDV indirimi, sçot-faturanın alındığı dönemde uygulanabilir 2020 yılına ait muhasebe raporlamasının zorunlu denetime tabi olduğu durumların listesine yeni eklemelerde bulunuldu Girişimciler için vergi tatilleri 3 yıl daha geçerlidir Maliye Bakanlığı, mevduat faizlerinin ne şekilde vergilendirileceğini bir kez daha açıkladı Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yabancı şirkete satılan mallarda uygulanacak KDV oranı Moskova'da kütüphaneler ve müzeler 22 Ocak'tan itibaren açılacaktır. Ancak çalışanların % 30'u hala evden çalışmaya devam edecektir 473-FZ - asgari ücret yeni kurallara göre hesaplanacak Vergi müfettişleri, şirket ofisinde daha sık denetim yapabilecekler Konut dışı bir tesisin rekonstrüksiyon sonucu konuta dönüştürülmesi halinde KDV uygulaması Kontrol edilen yabancı şirketlerin vergi düzenlemesi 2021'den itibaren değişiyor Uzaktan çalışan personellere ait giderlerin tazminat tutarları Ayakkabı ve diğer malların etiketlenme kuralları yumuşatılmıştır Yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını engellemeye ve önlemeye yönelik şirket masrafları Rusya Federasyonu ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hakkında bilgilendirme Götürü usulde vergilendirme sistemini kullanan şirketler ve bireysel girişimciler 1 Şubat'a kadar basitleştirilmiş vergi sistemine geçebilirler Lüksemburg, Rusya Federasyonu ile vergi konusundaki anlaşmayı henüz onaylamadı 01.01.2021 Tarihinden itibaren tüm mevduatlardan doğan faizler 'kişisel gelir vergisi' ne tabi olacaktır Personele ücretsiz yemek sağlanması Nakit ödeme için yeni kurallar yürürlüğe girdi Kişisel gelir vergisinde değişiklik Şirketler, taşınır malları ile ilgili bilgileri sunmak zorunda olacaklardır Rospotrebnadzor’ un (Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Refahı Denetleme Federal Servisi) COVİD-19 ile ilgili taleplerine bir yıl daha uymak gerekecektir Vergi makamları, raporlamaları teslim edilmemiş olarak kabul edebilirler Vergi makamları, banka hesabının bloke edilmesi hakkında uyarıda bulunacaklardır Federal Vergi Servisi: fazladan vergi ödemesi nasıl geri alınır? Federal Vergi Servisi: serbest meslek ile ilgilenenler nelerin ticaretini yapamazlar? Tüzel kişilerin devlet sicil listesinden çıkarılan tedarikçi karşısındaki borç, gelirlerin içerisine alınmalıdır KOBİ sicilinin oluşum prensibi değişti Dijital para birimi KDV’den muaftır ve amortismana tabi değildir Lüksemburg ile ‘Çifte vergilendirmeyi önleme Anlaşması’ değişiklikleri hakkında bir protokol imzalanmıştır Moskova’da iki ay boyunca geçerli olacak olan yeni kısıtlamalar getiriliyor Devlet Duması, %15’ lik kişisel gelir oranına ilişkin yasayı kabul etti Genel vergilendirme sistemini kullanan bireysel girişimci, kayıt olduktan hemen sonra KDV’den muaf olamıyor. 3 ay beklemesi gerekir. Federal Vergi Servisi’ nden kimlerin sigorta ödemelerinden düşük oran uygulama hakkına sahip olduğu hakkındaki açıklama Merkez Bankası, küçük işletmeler için kredi tatillerinin ayrıntılarına açıklık getirdi 31 Aralık’ a kadar basitleştirilmiş vergilendirilme sistemine geçtiğinizi bildirmeniz gerekmektedir 1 Kasım’dan itibaren lastiklerin etiketlenmesi zorunlu olacaktır. Bazı sektörlerin vergi tatillerinin altı aya kadar uzatılması planlanıyor. Moskova’daki kafe ve restoranlar QR-kod sistemini kendi inisiyatifleriyle uygulamaya başladılar. Personel için evden çalışmayı 29 Kasım’a kadar uzattılar. Vergi ihlallerinden hem şirketin kendisi hem de onun yetkili kişileri sorumluluğa çarptırılabilir Kurumlar vergisi ve KDV kanunları çerçevesinde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara karşılıksız olarak aktarılan mülkiyetin (parasal varlıklar dahil olmak üzere) vergi matrahının tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı. 1 Ekim tarihinden itibaren hangi uygulamalar durduruluyor ve hangi yenilikler geliyor? 1 Ocak 2021 yılından itibaren mücevheratın etiketlenmesi zorunlu olacaktır. Fazladan ödenen vergilerin mahsuplaştırılması kolaylaştırıldı. Kişisel gelir vergisinden muaf tutulmak için tek konutun sahiplik süresi 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür. Her hafta sunulması gereken, ‘uzaktan çalışmaya geçirilmiş olan personel raporu’ ile ilgili Kararname’ de yeni değişiklikler gerçekleşmiştir 2021 yılında Federal İstatistik Servisi’ ne rapor sunulması gerekecektir Moskova Belediye Başkanı’ nın 06.10.2020 tarihli 68-UM sayılı (08.06.2020 redaksiyonlu) Kararnamesi ile alınan önlemler Moskova Belediye Başkanı tarafından 1 Ekim 2020 tarihinde alınan önlemler Nijerya ve Türkiye, Rusya Federal Vergi Servisi ile bilgi alışverişinde bulunan ‘iyi’ ülkeler listesine girecek Maliye Bakanlığı, hasar tazminatının gelirlerin içerisine katıldığını belirtmiştir İnşaat izni 1 yıl daha uzatılacak Federal Vergi Servisi basitleştirilmiş vergi siteminde vergilendirilme objelerinin değiştirilmesine izin verdi Rekonstrüksiyon sonrasındaki amortisman normları, kullanım süresine bağlıdır Katılımcının LTD’ den çıkışı sırasında yeni kurallar getirilmiştir Yetkililer, 600 bin ruble üzerindeki nakit işlemlerine sıkı kontrol getirdiler LTD katılımcısı, ortağı olduğu şirketin kendisine pay aktarımı sırasında ödeme gerçekleştirmeli midir? Rusya’ ya gelenlerin iki haftalık karantinası kaldırıldı Çalışanların işten çıkarılması ile ilgili olarak RF Yüksek Mahkemesinin açıklaması RF Vergi Kodeksinde değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Gayri nakdi paralar artık mülkiyet olarak kabul edilmektedir. Yabancıların Rusya’ da bulunma süresi 15 Eylül’ e kadar uzatılmıştır Beyannamelerin sunulması sırasındaki reddedilme durumları Elektronik imza ile ilgili değişiklikler Moskova’ da ‘dijital izin’ sistemi iptal ediliyor Şirketler için vergi ödemesinden erteleme (taksit) hakkında Koronavirüs nedeniyle raporlama sunma ve vergi ödeme süreleri Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla bağlantılı olarak kötüleşen durumdan en çok etkilenen faaliyet alanlarının güncellenmiş listesi Sigorta ödeneklerinin hesaplanması hakkında Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Şirketin faaliyetlerini durdurması halinde maaş ödeme yöntemleri Kriz sırasında kira ödemeleri hakkındaki ek bilgiler Vergi ve sigorta ödemelerinin ertelenmesi (taksiti) için ek nedenler Maaşlardan kişisel gelir vergisinin ödenme süresi Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aynı zamanda bireysel girişimciler için kredi tatili Koronavirüs salgını sırasında hangi kuruluşların faaliyetlerini durdurmama hakkı bulunmaktadır ve bunun için ne yapılması gerekmektedir? Kriz sırasında kira ödemelerinin durumu Rusya’ da yabancı sermayeli küçük ve orta ölçekli işletmeler Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasından dolayı, iş ve tüketici aktivitesindeki düşüş nedeniyle işletmeler için alınan destek önlemleri Rusya Federasyonu' na giriş 1 Mayıs 2020 tarihine kadar sınırlandırılacaktır RTİB’ in düzenlemiş olduğu “Türk ve Rus vergi kanunlarındaki önemli 2020 değişiklikleri” toplantısına konuk olan Cem Tezelman’ ın Türk ve Rus kanunlarındaki değişiklikler ile ilgili yorumları Serbest meslek statüsünde olanlar ofis kiralama işlemlerini bu statüde yapamazlar Maliye Bakanlığı, götürü usulde vergileme sistemini 1 Mart 2020 tarihine kadar uzatmıştır Rus vatandaşlarına ait şahsi bilgelerin yurt dışında saklanması tehlikelidir Kontrol edilen ticari işlem hakkındaki bildirinin yeni formda sunulması gerekiyor Ticari işlemin fesh edilmesi, KDV’ den muaf tutulma hakkının geri alınacağı anlamına gelmemektedir Eğer defolu mal yabancı tedarikçiye iade edilir ise, KDV’ nin yeniden hesaplanması gerekir Federal Vergi Servisi, şirketin büyük vergi mükellefi olarak kabul edilme kriterini kesinleştirmiştir Federal Vergi Servisi, taşıt ve arsa vergilerinden beyannameleri kaldırmıştır İç işleri Bakanlığı yabancıların kayıt kurallarını değiştirmiştir Vergiciler, bireysel girişimcilerin devlet sicil listesinden (YGRİP) çıkarılması için hazırlığa başladılar Vergiciler, vergi dairesinde gerçekleştirilen denetim sırasında bile soruşturmayla ilgili yetkili şirket çalışanlarını sorguya çağırabilirler Eğer banka vergi ödemesini geri iade etmiş ise, gecikme cezasının ödenmesi gerekmektedir 2020 yılı için yabancı çalışanların sayısını gözden geçirin Federal Vergi Servisi, şahısların banka hesaplarını kontrol etmeyi yasaklamıştır Eğer borç temlik yolu ile elde edilmiş ise, tahsili mümkün olmayan borç olarak dikkate alınamaz Vergicilerin, cari avans ödemelerini fazladan ödeme olarak kabul etme hakları bulunmaktadır Baş muhasebecinin sçyot-faturada hem kendi adına hem de müdürün adına imza atma hakkı bulunmaktadır Vergi ödemelerinin taksitleştirilmesi daha kolay olacaktır Çalışanın işe gelmemesinden dolayı işten çıkarma kararının alınmasından önce, çalışandan açıklama istenmelidir Vergi dairesi, şirketin bütün özerk departmanları hakkında bilgilendirilmelidir Kiralanan gayrimenkule gerçekleştirilen kapital yatırım için beyanname ne şekilde sunulmalıdır? Federal Vergi Servisi, mülkiyetin taşınmaz olup olmadığını nasıl belirlemektedir Amortisman ile ilgili belgelerin saklanma süresi Maliye Bakanlığı, sabit kıymetlerin amortisman düzenini açıklamıştır Maliye Bakanlığı, ikinci el aktiflerin amortismanı hakkında açıklamalarda bulunmuştur Acentelik komisyonu, basit usule tabi vergilendirme sisteminin kullanılması sırasında gelir tutarını azaltmamaktadır Gerçek kişiler ile gerçekleştirilen bütün alışverişlerde kasa gereklidir Cari yıla ait raporlama dönemlerinden şirketin ofisinde denetim gerçekleştirilmesi hakkında İhlallerin tespit edilmesinden sonra düzeltme vergi beyannamesinin sunulması, vergi sorumluluklarından muaf tutulmak için bir dayanak değildir Kira süresi bittikten sonra ev sahibine devredilen sökülemeyen özel maliyet – KDV’ye tabi olan ayrı bir objedir Haksız vergi çıkarı ve şirketin bölünmesi Mülkiyetin iadesi esnasında alıcı tarafından kesilen sçyot-faturanın bulunmaması durumunda KDV indirimi KDV – vergi mükellefinin ekonomik faaliyetlerindeki organizasyonel hatalar Kurumlar vergisi hesaplamalarında, ticari veya ekonomik faaliyetler dışında verilen borçlar giderlerin içerisinde hesaplanamaz 26 Temmuz’ dan itibaren tax free sistemi ile çalışılabilecek daha fazla yer olacaktır Yabancı vatandaşın (personelin) işten çıkışı ne şekilde bildirilmelidir? Yabancı şirket tarafından mülkün (gayrimenkulün) kiraya verilmesi sırasında KDV’ yi kim ödemektedir? Vergiciler, vergi mükellefinin belgelerini, vergi mükellefinin ilişkili olduğu şirketten alabilir İthal ürünlere ait yasak uzatıldı İşadamlarını gerçek kişilerden ayıran kriterler Döviz kurunun belirtildiği tabloların bina cephelerine asılmasına yasak getirildi Şirket gerçek kişiden ev almışsa, kişisel gelir vergisini kesmesine gerek yok Eğer gerçek kişi için vergi ödemişseniz, kişisel gelir vergisini kesmelisiniz Etiket kodlarının maliyeti belirlenmiştir Baş muhasebecilere daha az ceza uygulanacaktır İşverenin, yabancı personel adına patent ödemesine izin verilmiştir Alıcının avansa ek olarak ödediği KDV indirime alınabilir Raporlamanın zamanında sunulmaması durumunda ödenen cezaların arttırılması planlanmaktadır Yakıt giderleri nasıl gerekçelendirilir? Teknik açıdan zor olan malların listesi genişletilmiştir Basitleştirilmiş vergi sisteminin kullanılması durumunda, kredi faizlerinin her zaman gider yazılması mümkün değildir Emlak kiralama işi yapanlar, kiralayan (mülk sahibi) için kişisel gelir vergisi ödemek zorunda değildir Yabancıların emigrasyon kayıtlarına alınma kuralları değişmiştir Muhasebe şirketleri için yeni sorumluluklar Göçmen yasaları ihlallerine karşı kendinizi kontrol edin Emlak komisyoncusu – ajan kiralayanın gelirinden kişisel gelir vergisi ödememektedir Satıcının iade ettiği paralar, kişisel gelir vergisine tabi değildir Departmanların gerçekleştirdiği hatalardan ana ofis sorumlu tutulacaktır Tüzel kişilerin, devlet sicil listesinde belirtilen adreste olmaları gerekir Maaş ödeme belgelerinde yeni bilgiler yer alacak 14 yaşındaki gençler de serbest meslekle ilgilenebilirler Eğer alıcı hediye kartını kullanmamış ise, işbu hediye kartının maliyetini gelirlerin içerisinde hesaplayın Ulaşım belgesinin (putevoy list) yeni doldurulma düzeni İşinizde kullandığınız gayrimenkulü satarken kişisel gelir vergisini ödeyin Lüks otomobillerde her zaman yüksek tutarlı vergiler ödemeye gerek yoktur Basitleştirilmiş vergi sistemini mukim olmayanlar da kullanabilirler Uçak biniş kartlarının print edilmesine gerek kalmayacaktır Yabancı vatandaşların çalışma izinlerinin orjinal olduğunu kontrol etmekte fayda var İT-şirketleri her zaman sigorta ödeneklerinden istisna kullanamamaktadırlar Vatandaşların yurtdışındaki banka hesapları takip edilebilecektir %10 KDV oranına tabi malların listesi genişletildi Yurtdışından yolcu beraberinde Rusya’ ya mal getirilmesi 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, taşınabilir varlıkların vergiye tabi tutulmasına gerek yoktur (aktif vergisi) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, kardeş şirkete gerçekleştirilen yatırım tutarının iadesi (net aktiflerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan yatırım veya yardım) vergilendirilmeye tabi değildir 3 Eylül 2018 tarihinden itibaren, daha az ticari işlem kontrol edilen işlem olarak kabul edilecektir Karşılıksız devirlerde KDV uygulaması 2019 yılından itibaren, birçok popüler mal için zorunlu etiketleme (çip) uygulanacaktır 2019 yılında yabancılar için kotalar belirlenmiştir Yabancıların fiktif (gerçek olmayan) registresi, hapis cezasına neden olabilir Kişisel kullanım için mal getirme düzeni değişmiştir KDV artışını net kardan tazmin etmek gerekecektir KDV’ den kaçınma amacıyla malı (sevkiyatı) parçalara bölmek anlamsızdır Federal Vergi Servisi, yabancı ortaklardan gelen belgelerin noter tasdikli olmalarını talep etmektedir Federal Vergi Servisi, yüzde 20 değerindeki KDV oranının ne şekilde uygulanması gerektiğini açıklamıştır Şüpheli alacak rezervinin sadece vergi döneminin başında hazırlanması gerekmektedir Yılda 10 milyar ruble değerindeki gelir, şirketlerin büyük vergi mükellefleri olarak kabul edilmelerini sağlayacaktır Emeklilik yaşı arttırıldı Patent ile çalışan yabancı vatandaş, kişisel gelir vergisini sadece bir kere azaltmaktadır KDV indirimi için gerekli olan belgelerin listesi belirlenmiştir Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi Yabancılar için reklam, katma değer vergisine tabi değildir Minimum maaş 11 280 ruble değerinde olacaktır Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Şirket, işten çıkan personeller için prim ödemeyebilir Vergi müfettişleri depozito hesabından para çekemeyeceklerdir Federal Vergi Servisi, müfettişlerin sadece denetim çerçevesince şirketi basitleştirilmiş vergi sisteminden genel sisteme geçirme haklarının olduğunu açıklamışlardır Bilgilendirme zorunluluğu - muhasebe ve hukuk hizmeti veren şirketler 2019 yılında KDV oranı %20' ye kadar arttırılacak Basitleştirilmiş vergi sistemini kullananlar, alınan avansları iade ettiklerinde bu işlemi cari dönemde yansıtabilirler Vergi Denetmenleri, denetim şirketinden bilgi talep edebilecek Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır Yeni yabancı işçi çalıştırma kurallarına dikkat Personelin kira ödemesinin tazmininden kişisel gelir vergisinin kesilmesi ve diğer ödeneklerin hesaplanması gerekmektedir Fazladan gerçekleştirilen vergi ödemesi ile, döviz mevzuatının ihlaline dair ceza kapatılamaz Eğer kreditör (mal ve/veya hizmet satıcısı) tasfiye edilmiş ise, borçlu şirket, gelirlerinin içerisine bu borçları dahil edebilir Sabit kıymetlerin ve maddi olmayan aktiflerin satın alınması sırasında tek bir sçyot-fakturadan parça parça KDV indirimi talep edilemez Fazladan tahsil edilmiş olan vergiler, müfettişlikten üç yıl içerisinde geri alınabilir 1 Ocak’ tan itibaren yurtdışında çalışan Rus vatandaşlarına döviz cinsinden maaş ödenebilir 2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler