RUSSIA SUPPORT

Ciro Denetimi Slider
Ciro Denetimi Slider
Ciro Denetimi Slider

Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır


Şirketler, nakliyenin ücreti veya hesaplama yöntemini taşıt irsaliyesinde belirtmektedirler.

Eğer bu göstergeyi unuttuysanız, üniversal transfer belgesi düzenlenebilir.

İşbu belge, yükün nakliyesine ait olan giderleri onaylayacaktır.

Üniversal transfer belgesi, sçyot-fatura ve kaynak bilgileri ihtiva etmektedir, zira içerisinde mal irsaliyesinin, sevk irsaliyesinin, alım-teslim tutanağının v.d. bilgileri bulunmaktadır.

Bundan dolayı, üniversal belge, taşıt irsaliyesindeki eksikliklerinizi kapatacaktır.

Müfettişlerin bu belgeye itirazları olmayacaktır.

Şirket üniversal belgeyi kendi antetli kağıdı üzerinde veya Federal Vergi Servisinin önerdiği formda düzenleyebilir.  

İşbu form, Federal Vergi Servisinin 21.10.2013 tarih ve ММV-20-3/96@ numaralı mektubunun 1. ekinde yer almaktadır.

Ancak bu belgeyi ihracat için Avrasya Ekonomik Birliği’ ndeki sözleşme tarafları ile gerçekleştirilen ticari işlemlerde kullanmayın, bu tür işlemler için geçerli değildir (Federal Vergi Servisi’ nin 07.02.2017 tarih ve YD-4-15/2172 numaralı mektup).

(Federal Vergi Servisi’ nin 10.08.2018 tarih ve АS-4-15/15570@ numaralı ‘İnternet müracaatlarının gözden geçirilmesi hakkında’ mektubu).

12.09.2018

Archive News


Yeni yabancı işçi çalıştırma kurallarına dikkat Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır Vergi Denetmenleri, denetim şirketinden bilgi talep edebilecek Basitleştirilmiş vergi sistemini kullananlar, alınan avansları iade ettiklerinde bu işlemi cari dönemde yansıtabilirler 2019 yılında KDV oranı %20' ye kadar arttırılacak Bilgilendirme zorunluluğu - muhasebe ve hukuk hizmeti veren şirketler Federal Vergi Servisi, müfettişlerin sadece denetim çerçevesince şirketi basitleştirilmiş vergi sisteminden genel sisteme geçirme haklarının olduğunu açıklamışlardır Vergi müfettişleri depozito hesabından para çekemeyeceklerdir Şirket, işten çıkan personeller için prim ödemeyebilir Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Minimum maaş 11 280 ruble değerinde olacaktır Yabancılar için reklam, katma değer vergisine tabi değildir Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi KDV indirimi için gerekli olan belgelerin listesi belirlenmiştir Patent ile çalışan yabancı vatandaş, kişisel gelir vergisini sadece bir kere azaltmaktadır Emeklilik yaşı arttırıldı Yılda 10 milyar ruble değerindeki gelir, şirketlerin büyük vergi mükellefleri olarak kabul edilmelerini sağlayacaktır KDV’ den kaçınma amacıyla malı (sevkiyatı) parçalara bölmek anlamsızdır 2019 yılında yabancılar için kotalar belirlenmiştir Fazladan gerçekleştirilen vergi ödemesi ile, döviz mevzuatının ihlaline dair ceza kapatılamaz Eğer kreditör (mal ve/veya hizmet satıcısı) tasfiye edilmiş ise, borçlu şirket, gelirlerinin içerisine bu borçları dahil edebilir Sabit kıymetlerin ve maddi olmayan aktiflerin satın alınması sırasında tek bir sçyot-fakturadan parça parça KDV indirimi talep edilemez Fazladan tahsil edilmiş olan vergiler, müfettişlikten üç yıl içerisinde geri alınabilir 1 Ocak’ tan itibaren yurtdışında çalışan Rus vatandaşlarına döviz cinsinden maaş ödenebilir Personelin kira ödemesinin tazmininden kişisel gelir vergisinin kesilmesi ve diğer ödeneklerin hesaplanması gerekmektedir 2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler