RUSSIA SUPPORT

Ciro Denetimi Slider
Ciro Denetimi Slider
Ciro Denetimi Slider

Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır


Vergi dairesi, eğer müfettişler denetimi 19 Ağustos 2017 tarihine kadar gerçekleştirmişler ise, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesine atıfta bulunarak, ek ödemeleri iptal edemeyecekleri hakkında şirketleri uyarmaktadır.

Zira, mahkemelerde ilgili normun zamanından önce kullanılmaması için takip edeceklerdir.

Federal Vergi Servisi, mektubunda, Vergi Kodeksi’ nin  54.1. maddesini eski denetimler için kullanmaya neden karşı olduğunu açıklamamıştır.

Sadece 26 davada Yüksek mahkeme hakimlerinin Federal Vergi Servisi’ ni desteklediği mahkeme pratiğini belirtmektedir (20.02.2018 tarih ve 308-КG17-22941 numaralı, 19.02.2018 tarih ve 307-КG17-22785 numaralı açıklamalar).

Savunma argümanlarınızı dile getiriken, Federal Vergi Servisi’ nin pozisyonunu dikkate almalısınız.

Örneğin, Moskova bölgesinde geçmiş denetimlerle ilgili olarak Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesine atıfta bulunmakta fayda yoktur.

Ticari işlemin gerçekliliği ile ilgili tartışmalarda, sözleşme tarafı seçimi sırasında sağduyulu olduğunuzu ve malın teslim alınmış olduğunu onaylamak için kanıt toplamanızda fayda vardır.

Örneğin, belge dosyası, yükün fotoğrafları, güvenilir ortakların önerileri v.d. sunulmalıdır.

Aynı zamanda, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesi, vergicilerin geçersiz imza veya nominal genel müdür (gerçekte genel müdürlük yapmayan, kağıt üzerinde bu yetkiyi kullanan) konusunda kusur bulmaya çalıştıkları zaman kullanılabilir.   

Bu durumda hakimler, pratikte uzun zamandır uygulanan bir pozisyon olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54. maddesinin 3. bendini dikkate almaktadırlar.      

(Federal Vergi Servisi’ nin 05.07.2018 tarih ve СА-4-7/12933@ numaralı ‘Bilgi sunulması hakkında’ mektubu).

13.08.2018

Archive News


Yeni yabancı işçi çalıştırma kurallarına dikkat Federal Vergi Servisi, eski denetimler ile ilgili olarak, Vergi Kodeksi’ nin 54.1. maddesini kullanmayı yasaklamıştır Vergi Denetmenleri, denetim şirketinden bilgi talep edebilecek Basitleştirilmiş vergi sistemini kullananlar, alınan avansları iade ettiklerinde bu işlemi cari dönemde yansıtabilirler 2019 yılında KDV oranı %20' ye kadar arttırılacak Bilgilendirme zorunluluğu - muhasebe ve hukuk hizmeti veren şirketler Federal Vergi Servisi, müfettişlerin sadece denetim çerçevesince şirketi basitleştirilmiş vergi sisteminden genel sisteme geçirme haklarının olduğunu açıklamışlardır Vergi müfettişleri depozito hesabından para çekemeyeceklerdir Şirket, işten çıkan personeller için prim ödemeyebilir Federal Vergi Servisi taşınan malın nakliyesine ait giderlerin nasıl onaylanacağını açıklamıştır Minimum maaş 11 280 ruble değerinde olacaktır Yabancılar için reklam, katma değer vergisine tabi değildir Değersiz alacakların ne zaman hesaba alınması gerektiği netleştirildi KDV indirimi için gerekli olan belgelerin listesi belirlenmiştir Patent ile çalışan yabancı vatandaş, kişisel gelir vergisini sadece bir kere azaltmaktadır Emeklilik yaşı arttırıldı Yılda 10 milyar ruble değerindeki gelir, şirketlerin büyük vergi mükellefleri olarak kabul edilmelerini sağlayacaktır KDV’ den kaçınma amacıyla malı (sevkiyatı) parçalara bölmek anlamsızdır 2019 yılında yabancılar için kotalar belirlenmiştir Fazladan gerçekleştirilen vergi ödemesi ile, döviz mevzuatının ihlaline dair ceza kapatılamaz Eğer kreditör (mal ve/veya hizmet satıcısı) tasfiye edilmiş ise, borçlu şirket, gelirlerinin içerisine bu borçları dahil edebilir Sabit kıymetlerin ve maddi olmayan aktiflerin satın alınması sırasında tek bir sçyot-fakturadan parça parça KDV indirimi talep edilemez Fazladan tahsil edilmiş olan vergiler, müfettişlikten üç yıl içerisinde geri alınabilir 1 Ocak’ tan itibaren yurtdışında çalışan Rus vatandaşlarına döviz cinsinden maaş ödenebilir Personelin kira ödemesinin tazmininden kişisel gelir vergisinin kesilmesi ve diğer ödeneklerin hesaplanması gerekmektedir 2018 yılında vergi kanunlarında gerçekleşecek olan başlıca değişiklikler